Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, 2022
ΑρχικήΕπιδόματα«Βρέχει» λεφτά αύριο (3/10) - Ποιοι θα πληρωθούν από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ

«Βρέχει» λεφτά αύριο (3/10) – Ποιοι θα πληρωθούν από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ

e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Αρχίζει αύριο Δευτέρα 3 Οκτωβρίου εβδομάδα πληρωμών στη χώρα μας. Ποιοι αναμένεται να δουν χρήματα στο λογαριασμό.

Την εβδομάδα 3 έως 7 Οκτωβρίου θα γίνουν προγραμματισμένες πληρωμές από e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, 75,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 128.500 περίπου δικαιούχους.

Δείτε αναλυτικά…

e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

13,2 εκατ. ευρώ σε 41.404 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

15,2 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

348. 810 ευρώ σε 494 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

28 εκατ. ευρώ σε 70.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

18 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

e-ΕΦΚΑ: Χρώσταγε πάνω από 10.000 ευρώ – Τι συνέβη

Ενέκρινε την ανακοπή για αιφνιδιαστική βεβαίωση είσπραξης οφειλής άνω των 10.000 ευρώ, το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών βάζοντας «πάγο» στον e-ΕΦΚΑ διότι παρά το γεγονός πως είχε υποβάλλει ένσταση και δεν είχε ολοκληρωθεί η εκδίκασή της, επιβαρύνθηκε με χρέος ύψους 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα dikastiko.gr, το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών (αρ. απόφασης 888/2022), διαπίστωσε πως μετά την κοινοποίηση της οφειλής και ενόσω εκκρεμούσε η προθεσμία άσκησης της ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής) από την ανακόπτουσα, εκδόθηκαν οι πράξεις ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του Περιφερειακού ΚΕΑΟ Πάτρας, με τις οποίες βεβαιώθηκαν ταμειακώς σε βάρος της ανακόπτουσας, ως κληρονόμου του αποβιώσαντος πατέρα της το ποσό των 7.751,40 ευρώ, προερχόμενο από τον καταλογισμό των αχρεωστήτως ληφθέντων ποσών προσαύξησης, λόγω οικογενειακών βαρών, της σύνταξης γήρατος, για την περίοδο από 02/2001 έως 03/2019, και το ποσό των 2.276,97 ευρώ, προερχόμενο από τον καταλογισμό τόκου επί των προαναφερόμενων αχρεωστήτως ληφθέντων ποσών συνολικά δε βεβαιώθηκε σε βάρος της το ποσό των 10.028,37 ευρώ (άνευ προσθέτων τελών).

Από που προέρχονταν οι οφειλές

Στον πατέρα της προσφεύγουσας χορηγήθηκε το 2000 σύνταξη λόγω γήρατος με προσαύξηση λόγω οικογενειακών βαρών για τη σύζυγο του. Μετά τον θάνατο, στις 23.03.2019, του ανωτέρω συνταξιούχου, διαπιστώθηκε ότι η σύζυγος του είχε εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισμένων Αγροτών από 01.01.1998 έως 31.12.2006 και είχε καταστεί συνταξιούχος του Ο.ΓΑ., λόγω γήρατος, από 01.07.2007, χωρίς το γεγονός αυτό να έχει δηλωθεί από τον εν λόγω συνταξιούχο στον ως άνω συνταξιοδοτικό του φορέα. Κατόπιν τούτου, με απόφαση του Διευθυντή του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ηλείας του ΕΦΚΑ, καταλογίστηκε εντόκως σε βάρος της ανακόπτουσας, ως κληρονόμου του αποβιώσαντος …, το συνολικό ποσό των 10.028,37 ευρώ.

Τι αποφάσισε το δικαστήριο

«Οι πράξεις ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του Περιφερειακού ΚΕΑΟ Πάτρας, με τις οποίες βεβαιώθηκαν ταμειακά σε βάρος της ανακόπτουσας, υπό την ως άνω ιδιότητα της, τα επίδικα ποσά οφειλών, εκδόθηκαν ενόσω διαρκούσε η εν λόγω προθεσμία άσκησης ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής) κατά της ανωτέρω καταλογιστικής πράξης, επί της οποίας ερείδονται οι ταμειακές αυτές βεβαιώσεις» επισημαίνει το Πρωτοδικείο.

«Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι, κατά το χρόνο έκδοσης των προσβαλλόμενων πράξεων ταμειακής βεβαίωσης (31.12.2019), δεν είχε εισέτι ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία προσβολής του νομίμου τίτλου, ήτοι της ανωτέρω καταλογιστικής απόφασης, και επομένως, μη νομίμως συγκροτήθηκε σε βάρος της ανακόπτουσας εκτελεστός τίτλος αναγκαστικής είσπραξης και έλαβαν χώρα οι ως άνω ταμειακές βεβαιώσεις» προσθέτει.

Και καταλήγει: «Συνεπώς, οι προσβαλλόμενες πράξεις ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του Περιφερειακού ΚΕΑΟ Πάτρας παρίστανται μη νόμιμες, ως ερειδόμενες επί μη οριστικοποιηθέντος νομίμου τίτλου, και για το λόγο αυτό, πρέπει να ακυρωθούν, κατ’ αποδοχήν ως βασίμου του σχετικού λόγου της ανακοπής».

Έρχεται αύξηση των εισφορών στον ΕΦΚΑ

Συγκεκριμένα προβλέπεται από την 1-1-2023 τα ποσά των εισφορών για κάθε κατηγορία ασφάλισης, κύριας, επικουρικής και εφάπαξ, θα προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, ενώ αν ο πληθωρισμός είναι αρνητικός θα παραμένουν αμετάβλητες.

Με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός στην χώρα έχει εκτιναχθεί πάνω από 10% λόγω της ενεργειακής κρίσης και αναμένεται να κλείσει σε επίπεδο έτους κοντά στο ποσοστό αυτό , κατά τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης στο 9%, οι αυξήσεις που θα κληθούν να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών ανά κατηγορία εισφορών που επιλέγουν κάθε έτος θα είναι ένα σημαντικό επιπλέον ποσό.

Συγκεκριμένα με βάση τα παραπάνω δεδομένα για τον πληθωρισμό η αύξηση για την πρώτη κατηγορία των 210 ευρώ (220 με το 10ευρώ για τον ΟΑΕΔ ) που επιλέγει και η πλειοψηφία των ασφαλισμένων θα είναι 21 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 231 ευρώ για το 2023.

Ηδή οργανώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών μικρομεσαίων και επιστημόνων αυτοαπασχολούμενων σε κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν στην ΓΣΕΒΕΕ ζήτησαν να παγώσει η συγκεκριμένη διάταξη για το 2023

Ωστόσο, υπουργείο Εργασίας και κυβέρνηση δεν φαίνονται να συμμερίζονται μια τέτοια ρύθμιση αφού οι αυξήσεις στις κατηγορίες των εισφορών είναι μέρος της εξέλιξης των εσόδων του ΕΦΚΑ.

Αυτό που διαρρέει από κυβερνητικούς κύκλους είναι ότι ενδεχομένως λόγω των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων από την επιδεινούμενη ενεργειακή κρίση να γίνει κάποιο κούρεμα στην αύξηση με βάση τον πληθωρισμό του έτους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ