Βόμβα από την Εφορία για τη μεταφορά χρημάτων από γονείς σε παιδιά

Εφορία: «Μάτι» και… στοπ σε πιθανές μεταφορές χρημάτων μεταξύ των συγγενών βάζει η ΑΑΔΕ προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις μαύρου χρήματος. Γονικές παροχές , κληρονομιές, δωρεές και αγοραπωλησίες ακινήτων της τελευταίας πενταετίας περνούν από το κόσκινο της εφορίας η οποία πλέον, ελέγχει τα πάντα, ώστε να γεμίσει τα δημόσια ταμεία της. Τα πάντα και τους πάντες […]

Βόμβα από την Εφορία για τη μεταφορά χρημάτων από γονείς σε παιδιά

Εφορία: «Μάτι» και… στοπ σε πιθανές μεταφορές χρημάτων μεταξύ των συγγενών βάζει η ΑΑΔΕ προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις μαύρου χρήματος.

Γονικές παροχές , κληρονομιές, δωρεές και αγοραπωλησίες ακινήτων της τελευταίας πενταετίας περνούν από το κόσκινο της εφορίας η οποία πλέον, ελέγχει τα πάντα, ώστε να γεμίσει τα δημόσια ταμεία της.

Τα πάντα και τους πάντες ελέγχει πλέον η ΑΑΔΕ καθώς τώρα τις φταίνε οι γονείς!

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βάζει στο στόχαστρο τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών. Θα ερευνηθούν υποθέσεις όσων μεταφέρουν χρηματικά ποσά σε μέλη της οικογένειας τους.

Στοπ στη μεταφορά χρημάτων από την Εφορία

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ θα βρεθούν αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί, από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας.

Επιμέρους ποσοστό 75% των ελέγχων , θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ειδικά για όσους αξιοποίησαν τις διατάξεις για το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ στις δωρεές μεταξύ στενών συγγενικών προσώπων προέβησαν σε διαδοχικές – τριγωνικές- συναλλαγές ώστε να μεταφέρουν χρηματικά ποσά ή περιουσιακά στοιχεία αποφεύγοντας την αυτοτελή φορολόγηση με 20%-40% ή με πολύ πιο χαμηλό αφορολόγητο που προβλέπεται κατά περίπτωση.

Τα… ξεσκονίζει όλα η Εφορία

Θα διενεργηθούν 25.500 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Τουλάχιστον το 70% των υποθέσεων που θα ελεγχθούν θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Θα «ανοίξουν» 2.500 φάκελοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Θα ελεγχθούν όλες οι υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης κεφαλαίου για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2023 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση-προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ..

Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται άμεσα υποθέσεις που αφορούν επιστροφές φόρων.

Υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων.

Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.

Τι άλλο θα ελεγχθεί

Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.

Υποθέσεις που αφορούν εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

Υποθέσεις που αφορούν πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.

Υποθέσεις των ΔΥΟ, ΕΛ.ΚΕ και ΥΕΔΔΕ που αφορούν διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

Υποθέσεις ελέγχων συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών

Ψηλά στη «λίστα» των ελέγχων και του 2023 βρίσκονται όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Πως θα χτυπήσει τη φοροδιαφυγή η Εφορία

Σχέδιο για τη μείωση της φοροδιαφυγής φαίνεται πως θα επεξεργαστεί το επόμενο διάστημα του υπουργείου Οικονομικών. Αυτό αναμένεται να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

1.Καλύτερο έλεγχο των δαπανών

Μόνο μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων Mydata θα αναγνωρίζονται οι δαπάνες των ελεύθερων επαγγελματιών προκειμένου να γίνεται καλύτερος έλεγχος δαπανών. Επί της ουσίας, για όλες τις δαπάνες τους θα πρέπει να ζητούν τιμολόγιο.

2.Έκδοση τιμολογίων

Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι προαιρετική τόσο στη χώρα μας όσο και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης . Ωστόσο, η ΕΕ συστήνει τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, κυρίως στον ΦΠΑ. Μάλιστα το σχέδιο προβλέπει πως από τον Ιανουάριο του 2024 τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα μπορούν να επιβάλουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ από το 2028 αυτό θα γίνει υποχρεωτικό για όλες της χώρες της Ένωσης.

3. Ψηφιακό πελατολόγιο για γιατρούς, δικηγόρους

Έρχεται το ψηφιακό πελατολόγιο για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται γιατροί και δικηγόροι κ.λπ. Αυτές οι επαγγελματικές ομάδες θα πρέπει να τηρούν ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στον έλεγχο και θα συγκρίνεται με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ψηφιακό πελατολόγιο σε δεύτερη φάση θα διασυνδεθεί με τα MYDATA . Ουσιαστικά θα επανέλθουν τα πρόσθετα βιβλία που τηρούσαν μέχρι το 2012, αλλά ηλεκτρονικά.

4. Το ψηφιακό δελτίο αποστολής

Σύντομα αναμένεται να ενεργοποιηθεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής προκειμένου να ελέγχεται η διακίνηση των προϊόντων (οικοδομής, αγροτικά κ.λπ.) . Οι ελεγκτικές αρχές θα γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τι διακινείται και πού πάει.