Vodafone: Τρομερή προσφορά για ΟΛΑ – Σας αφορά

Vodafone: Νέα προσφορά δίνει η γνωστή εταιρεία κινητής για να προσελκύσει πελάτες. Δείτε στο newsme.gr τι μοιράζει. Μεγάλη προσφορά από τη Vodafone που τα δίνει όλα απεριόριστα στα 27 ευρώ με σταθερή, ενώ αν δεν έχει σταθερή η τιμή διαμορφώνεται στα 33 ευρώ. Μπορείς να βρεις την προσφορά εδώ. Πιο συγκεκριμένα: Η προσφορά ισχύει για […]

Vodafone: Τρομερή προσφορά για ΟΛΑ - Σας αφορά

Vodafone: Νέα προσφορά δίνει η γνωστή εταιρεία κινητής για να προσελκύσει πελάτες. Δείτε στο newsme.gr τι μοιράζει.

Μεγάλη προσφορά από τη Vodafone που τα δίνει όλα απεριόριστα στα 27 ευρώ με σταθερή, ενώ αν δεν έχει σταθερή η τιμή διαμορφώνεται στα 33 ευρώ. Μπορείς να βρεις την προσφορά εδώ. Πιο συγκεκριμένα:

Η προσφορά ισχύει για νέες συνδέσεις και φορητότητα αριθμού, με 24μηνη διάρκεια συμβολαίου.

Η τιμή προσφοράς & το δώρο 4G MiFi ισχύει αποκλειστικά για πελάτες με ενεργή οικιακή σύνδεση Vodafone σταθερής στον ίδιο ΑΦΜ και για μια σύνδεση κινητής συμβολαίου. Η συνδυαστική έκπτωση αποδίδεται αυτόματα μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης κινητής και μόνο εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες συνθήκες, ενώ σταματά να αποδίδεται σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης σταθερής.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενεργής οικιακής σύνδεσης Vodafone σταθερής στον ίδιο ΑΦΜ, ισχύουν οι τιμές με σήμανση «χωρίς Vodafone σταθερή».

Στο μηνιαίο πάγιο συμπεριλαμβάνεται έκπτωση παγίου αντί επιδότησης συσκευής, συνδυαστική έκπτωση σταθερής – κινητής, ΦΠΑ 24% και φόρος κινητής 10%.

Εφαρμόζεται απαλλαγή φόρου σε δικαιούχους έως 29 ετών, κατόπιν επιτυχούς εγγραφής στο www.gov.gr.

Η τιμή προσφοράς θα ισχύει για τους 12 πρώτους μήνες του συμβολαίου. Από τον 13 μήνα και έως τη λήξη του συμβολαίου, θα υπάρξει αναπροσαρμογή στην τιμή του παγίου με την προσθήκη έως 1,5 ευρώ επιπλέον, λόγω πληθωρισμού και επενδύσεων δικτύου.

Η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με επιδότηση συσκευής.

Η Εγγύηση ικανοποίησης ισχύει αποκλειστικά για νέα αιτήματα κινητής και σταθερής που πραγματοποιούνται από 26/10/22 και ο συνδρομητής συνδυάζει το πρόγραμμα κινητής Vodafone Giga Unlimited Ultra και σταθερής Vodafone Triple play με TV Entertainment ή με TV Family (100/200Mbps) κάτω από το ίδιο ΑΦM.

Με την Εγγύηση ικανοποίησης δεν υφίσταται δέσμευση παραμονής στο δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του ορισμένου χρόνου της σύμβασης εκ μέρους του συνδρομητή. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να διακόψει ατελώς, για οποιοδήποτε λόγο, τη σύνδεση κινητής ή/ και σταθερής στην οποία δικαιούται την Εγγύηση ικανοποίησης.

Στην περίπτωση που ο συνδρομητής έχει λάβει επιδότηση συσκευής κινητής και επιθυμεί να διακόψει πριν τη λήξη της σύμβασης του, θα πρέπει να καταβάλλει μόνο το αναπόσβεστο ποσό που προκύπτει από την επιδότηση συσκευής κινητού

Vodafone: Η αλλαγή στα SMS

Μια σειρά από αλλαγές που ισχύουν από το Φεβρουάριο ανακοίνωσε η Vodafone.

Μία από αυτές είναι η αύξηση στην τιμή του κάθε SMS που στέλνουν οι συνδρομητές της. Πόσο είναι η νέα τιμή;

Καταργείται για όλους τους υφιστάμενους και νέους πελάτες CU, Vodafone καρτοκινητού, Καρτοκινητού Ολυμπιακός, ΤΑΖΑ και Vodafone International το κάτωθι εμπορικά διαθέσιμο πακέτο:

Data Week που προσφέρει 6GB για 1 εβδομάδα με 4€

Καταργούνται για όλους τους υφιστάμενους και νέους πελάτες CU, Καρτοκινητού Ολυμπιακός και Vodafone καρτοκινητού τα κάτωθι εμπορικά διαθέσιμα πακέτα:

TALK 2 Netherlands που προσφέρει 40’ προς κινητά και σταθερά Ολλανδίας για 1 μήνα με 5,3€
TALK 2 UK που προσφέρει 80’ προς κινητά και σταθερά στο Ην. Βασίλειο για 1 μήνα με 5,3€
TALK 2 Cyprus που προσφέρει 200’ προς κινητά και σταθερά Κύπρου για 1 μήνα με 7,06€

Καταργείται για όλους τους υφιστάμενους και νέους πελάτες Vodafone καρτοκινητού το κάτωθι εμπορικά διαθέσιμο πακέτο:

Weekly Combo που προσφέρει 150’ προς όλους και 150ΜΒ για 1 εβδομάδα με 3€.

Καταργείται για όλους τους υφιστάμενους και νέους πελάτες CU το κάτωθι εμπορικά διαθέσιμο πακέτο:

Talk to All Weekly που προσφέρει 250’ προς όλους για 1 εβδομάδα με 3€
Data Under 24 που προσφέρει 700MB για 1 μήνα με 3€

Η χρέωση για την αποστολή SMS αυξάνεται από 0,2944€/sms σε 0,35€. Η μεταβολή αυτή δεν επηρεάζει τα SMS που περιλαμβάνονται στα εμπορικά διαθέσιμα πακέτα καρτοκινητής αλλά μόνο τη χρέωση ανά sms, εκτός πακέτου.

Όλες οι παραπάνω τιμές πακέτων και προσφορών συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών οι συνδρομητές Καρτοκινητής που επηρεάζονται έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών.

Σημειώσεις:

Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει ή θα ενεργοποιήσουν τα πακέτα των οποίων παύει η εμπορική τους διάθεση στις 03/02/2023, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα πακέτα αυτά με τις υφιστάμενες παροχές έως τη λήξη τους ή μέχρι την εξάντληση των παροχών τους.

Vodafone: Η ενημέρωση για φραγή

Λόγω της σκληρής οικονομικής κατάστασης που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς τους.

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας διαφυλάσσουν τα συμφέροντα τους, οπότε παίρνουν… σκληρά μέτρα.

Ένα από αυτά είναι η φραγή της σύνδεσης μέχρι ο πελάτης να αποπληρώσει το ποσό. Τι χρειάζεται να συμβεί πρώτα για να οδηγηθούμε εκεί;

Ποτέ δεν γίνεται να κοπεί σε κάποιον η σύνδεση (προσωρινά) αν δεν του έχει σταλεί πρώτα μήνυμα.

Ειδικότερα, ο πελάτης λαμβάνει προειδοποιητικό μήνυμα με την ημερομηνία που θα του διακοπούν οι δυνατότητες του πακέτου που έχει στο συμβόλαιο.

Αν δεν έχει ξεχρεώσει μέχρι τότε, η εταιρεία προβαίνει σε… παύση των δυνατοτήτων του συμβολαίου.

Δείτε τη σχετική φωτογραφία: