Τουρισμός

Τουρισμός: Όλες οι ειδήσεις που αφορούν τον ελληνικό και όχι μόνο τουρισμό. Τα πιο όμορφα μέρη και νησιά. Ποιες παραλίες να επισκεφθείτε. Που να μείνετε. Πως θα πάτε δωρεάν διακοπές με τον κοινωνικό τουρισμό.

Τουρισμός: Γενικές πληροφορίες

Στον τουρισµό 310 εκατ. Ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης. Ύψους 310 εκατ. ευρώ είναι το κονδύλι το οποίο αξιοποιείται στον κλάδο του Ελληνικού Τουρισµού, στο πλαίσιο των έκτακτων µέτρων στήριξης της οικονοµίας από το Ταµείο Ανάκαµψης. Με στόχο το ταχύτερο ξεπέρασµα της κρίσης που έχει προκαλέσει ο Covid-19, αλλά και τη µακροπρόθεσµη ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του τουρισµού στη χώρα µας, το υπουργείο Τουρισµού έχει σχεδιάσει δύο δέσµες δράσεων, στις οποίες θα διοχετευτούν οι πόροι από το Ταµείο Ανάκαµψης. Από τα συνολικά 310 εκατ. ευρώ, τα 260 εκατ. διατίθενται για έργα ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα 50 εκατ. για την εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων του κλάδου σε νέες δεξιότητες. Σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά έργα, αυτά χωρίζονται µε τη σειρά τους σε ενότητες, τη "Γαλάζια" και την "Πράσινη". Η µεν Γαλάζια δέσµη δράσεων περιλαµβάνει τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής κατά κεφαλήν δαπάνης κατά την υψηλή τουριστική περίοδο. Η Πράσινη, αντίστοιχα, εστιάζει στις υπαίθριες δραστηριότητες, αποσκοπώντας στην επέκταση της σεζόν και την ανάδειξη νέων προορισµών.

Τουρισμός: Τι εντάσσεται στου πυλώνες

Πιο συγκεκριµένα, στον "Γαλάζιο Πυλώνα" εντάσσονται έργα όπως α) η αναβάθµιση των υποδοµών των τουριστικών λιµένων, β) η προσβασιµότητα παραλιών και λοιπών τουριστικών υποδοµών, γ) η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού. Στον "Πράσινο Πυλώνα" των έργων που υποστηρίζονται από το Ταµείο Ανάκαµψης υπάγονται α) η διαχείριση των προορισµών και η ανάπτυξη DMΜOs (Οργανισµών Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισµού σε επίπεδο Προορισµού), β) η ανάπτυξη των υποδοµών του ορεινού τουρισµού, γ) η ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού, δ) ο αγρο-τουρισµός και η γαστρονοµία ως τουριστικά προϊόντα. Η γενικότερη φιλοσοφία που διέπει τον σχεδιασµό απορρόφησης των πόρων από το Ταµείο Ανάκαµψης κατά τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο, σύµφωνα µε το υπουργείο Τουρισµού, επιδιώκει τη βιώσιµη, αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Παράλληλα, προωθείται η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Μαζί και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Ενισχύεται η προστιθέµενη αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου στον ελληνικό τουριστικό κλάδο. Και, οπωσδήποτε, ενδυναµώνεται η ουσιαστική προβολή της Ελλάδας ως ενός παγκόσµιου τουριστικού brand.
Page 3 of 12 1 2 3 4 12