Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΥΓΕΙΑΘόρυβος από το αμάξι σας; Μεγάλος κίνδυνος για την υγεία

Θόρυβος από το αμάξι σας; Μεγάλος κίνδυνος για την υγεία

Πώς ο θόρυβος από το αυτοκίνητό σας επηρεάζει και επιβαρύνει την υγεία σας. Μεγάλος ο κίνδυνος!

Οι επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία των πολιτών σχετίζονται με τις συχνότητες από τις οποίες συνίσταται, την ένταση, τη διάρκεια και την επαναληπτικότητά του.

Μελέτες έδειξαν ότι άνθρωποι που ζουν μόνιμα σε θορυβώδες περιβάλλον παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά κατανάλωσης αντιόξινων φαρμάκων, υπνωτικών και ηρεμιστικών.

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω.

Θόρυβος από το αμάξι σας; Μεγάλος κίνδυνος για την υγεία

Οι επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία των πολιτών σχετίζονται με τις συχνότητες από τις οποίες συνίσταται, την ένταση, τη διάρκεια και την επαναληπτικότητά του.

Έτσι μπορεί να παρατηρηθούν από απλή ενόχληση μέχρι άγχος, δυσκολία πνευματικής συγκέντρωσης, διαταραχή του ύπνου, υπέρταση, μόνιμες ή παροδικές ακουστικές βλάβες, δυσκολία στην ομιλία, μείωση της παραγωγικότητας στον εργασιακό τομέα κ.ά.

Μελέτες έδειξαν ότι άνθρωποι που ζουν μόνιμα σε θορυβώδες περιβάλλον παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά κατανάλωσης αντιόξινων φαρμάκων, υπνωτικών και ηρεμιστικών.

Ο θόρυβος σχετίζεται, επίσης, με εργατικά και τροχαία ατυχήματα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αιτία για την οικονομική υποβάθμιση οικιστικών και εμπορικών κέντρων.

Ως μέρος της πολιτικής μείωσης του περιβαλλοντικού θορύβου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές ήχου των οχημάτων.

Το 2021, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης της ΕΕ «Προς μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος». Αυτό στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα. Περιλαμβάνει μία σειρά βασικών στόχων για το 2030 που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της ρύπανσης στην πηγή. Ένα από αυτά είναι η μείωση του ποσοστού των ανθρώπων που εκτίθενται χρόνια στον θόρυβο των μεταφορών κατά 30%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) έχει δεσμευτεί για τους στόχους αυτού του σχεδίου δράσης. Προκειμένου να εξετάσει πώς μπορεί να μειωθεί η ηχορύπανση από τις μεταφορές, η ACEA ανέθεσε στην ATEEL τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τις «Μελλοντικές οριακές τιμές ήχου για έγκριση τύπου για οχήματα κατηγορίας M&N».

Αυτή η μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2022, παρέχει μία εις βάθος ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις θορύβου, που αφορούν τις μεταφορές. Εξετάζει τις τιμές έγκρισης τύπου οχήματος και ορίζει σενάρια που διερευνούν τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα των μειωμένων οριακών τιμών ήχου σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών. Κατ’ επέκταση, εξετάζει, ακόμη, τη θέσπιση εναλλακτικών και συμπληρωματικών μέτρων για τη μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου υπό πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Θόρυβος – Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης

Η μείωση της επιβάρυνσης του περιβαλλοντικού θορύβου για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι μία μακροπρόθεσμη διαδικασία και έχει καθοριστεί ένας σαφής οδικός χάρτης μέσω του σχεδίου δράσης για τη μηδενική ρύπανση.

Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο διείσδυσης νέων οχημάτων στην αγορά, ο περιβαλλοντικός θόρυβος θα συνεχίσει να μειώνεται, ακόμη και χωρίς περαιτέρω νομοθεσία.

Ο θετικός αντίκτυπος των νέων οχημάτων μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με πρόσθετα μέτρα, όπως επιφάνειες δρόμων χαμηλού θορύβου, ειδικά για περιοχές hotspot, και την ενσωμάτωση άλλων στοιχείων, όπως παράθυρα που προσφέρουν ηχομόνωση και θερμομόνωση.

Η ηλεκτροκίνηση θα έχει θετικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για τους θορύβους που παράγουν τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

Απαιτείται μείωση των πηγών θορύβου μεμονωμένων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένου του συνεπούς ελέγχου των παράνομων τροποποιήσεων των οχημάτων ή/και των εξαρτημάτων τους και της αντικοινωνικής οδήγησης.

Τα μέτρα που μειώνουν τον περιβαλλοντικό θόρυβο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα εργαλεία αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου.

Πόσο μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η ηχορύπανση σε σύγκριση με την ατμοσφαιρική ρύπανση;

Η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο μπορεί να προκαλέσει διάφορες επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ενόχλησης, των διαταραχών ύπνου, των αρνητικών επιπτώσεων στο καρδιαγγειακό και στο μεταβολικό σύστημα, καθώς και της γνωστικής δυσλειτουργίας των παιδιών. Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, εκτιμούμε ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος συμβάλλει στην εμφάνιση 48.000 νέων περιπτώσεων ισχαιμικής καρδιοπάθειας ετησίως καθώς και 12.000 πρόωρων θανάτων. Επιπλέον, εκτιμούμε ότι 22 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από χρόνια υψηλή ενόχληση και 6,5 εκατομμύρια υποφέρουν από χρόνια σοβαρή διαταραχή ύπνου. Εξαιτίας του θορύβου των αεροσκαφών, εκτιμούμε ότι 12.500 παιδιά σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν αναγνωστική ανεπάρκεια στο σχολείο.

Πολλά άτομα δεν συνειδητοποιούν ότι η ηχορύπανση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων γενικότερα, αλλά και τη δική τους υγεία. Βέβαια, πολύ μεγαλύτερος αριθμός πρόωρων θανάτων συνδέεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση από ό,τι με τον θόρυβο. Ωστόσο, ο θόρυβος φαίνεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στους δείκτες που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία. Πράγματι, σύμφωνα με ευρήματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο θόρυβος αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη περιβαλλοντική αιτία προβλημάτων υγείας, αμέσως μετά τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (αιωρούμενα σωματίδια).

Ποιες δράσεις αναλαμβάνει η ΕΕ για την περαιτέρω αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;

Οι χώρες, οι περιφέρειες και οι πόλεις λαμβάνουν διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων θορύβου. Τέτοια παραδείγματα είναι η τοποθέτηση ασφάλτου χαμηλής στάθμης θορύβου στο οδικό δίκτυο, η χρήση αθόρυβων ελαστικών σε οχήματα δημόσιων μεταφορών, η δημιουργία περισσότερων υποδομών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις πόλεις, η προώθηση της ενεργητικής μετακίνησης, όπως το περπάτημα ή η ποδηλασία, η πεζοδρόμηση των δρόμων, κ.λπ. Ένας σημαντικός αριθμός πόλεων και περιφερειών έχουν επίσης θεσπίσει τις λεγόμενες ήσυχες περιοχές, στις οποίες οι κάτοικοι μπορούν να αποδράσουν από τον θόρυβο της πόλης. Πρόκειται στην πλειονότητά τους για χώρους πρασίνου, όπως πάρκα ή προστατευόμενες φυσικές περιοχές.

Πολλά από τα μέτρα αυτά έχουν επίσης αποδειχθεί επωφελή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Θεωρούμε ότι ένας τρόπος για να αυξηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων μείωσης του θορύβου με παράλληλη βελτιστοποίηση του κόστους και των προσπαθειών θα μπορούσε να είναι ο σχεδιασμός συνδυασμένων στρατηγικών για τη μείωση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξαιτίας της κυκλοφορίας. Εάν δεν εφαρμοστούν μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων θορύβου, είναι απίθανο να σημειωθεί στο μέλλον σημαντική μείωση του αριθμού των ατόμων που εκτίθενται σε θόρυβο λόγω της αστικής ανάπτυξης και της αυξημένης ζήτησης για μεταφορές. Είναι πιθανότερο να επιτευχθεί σημαντική μείωση του αριθμού των ατόμων που εκτίθενται σε επιβλαβή επίπεδα θορύβου με τη λήψη όχι μόνο μεμονωμένων μέτρων, αλλά συνδυασμού διαφορετικών μέτρων, μεταξύ άλλων τεχνολογικών βελτιώσεων, φιλόδοξων πολιτικών για τον θόρυβο, βελτίωσης του αστικού σχεδιασμού και σχεδιασμού των υποδομών, καθώς και αλλαγών στη συμπεριφορά των ανθρώπων.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης προβλήματα ως προς την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα;

Σε ορισμένες χώρες, εξακολουθεί να μην υπάρχει μεγάλο ποσοστό δεδομένων σε σχέση με τους χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης. Τα προβλήματα θορύβου δεν μπορούν να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν καταλλήλως εάν οι χώρες, οι περιφέρειες και οι πόλεις δεν εκπονούν τους χάρτες θορύβου ή τα σχέδια δράσης που απαιτούνται από την οδηγία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ