Θέση εργασίας με μισθό 700 ευρώ – Ξεκινούν οι αιτήσεις

ΔΥΠΑ θέσεις εργασίας: Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας και ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση τις γυναίκες διάρκειας 2 ετών με μέγιστο μισθό 700 ευρώ σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ. Τη Δευτέρα 17 Οκτώβρη ξεκινούν οι αιτήσεις για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , οι οποίες θα συμμετάσχουν στον 3ο κύκλο του προγράμματος επιχορήγησης […]

Θέση εργασίας με μισθό 700 ευρώ - Ξεκινούν οι αιτήσεις

ΔΥΠΑ θέσεις εργασίας: Ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας και ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση τις γυναίκες διάρκειας 2 ετών με μέγιστο μισθό 700 ευρώ σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ.

Τη Δευτέρα 17 Οκτώβρη ξεκινούν οι αιτήσεις για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , οι οποίες θα συμμετάσχουν στον 3ο κύκλο του προγράμματος επιχορήγησης – επιχειρήσεων για την κάλυψη 3.000 θέσεων εργασίας.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 30-11-2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης για 12 μήνες έχουν ως εξής:

467 € μηνιαία / 5.598 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
560 € μηνιαία / 6.718 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
606 € μηνιαία / 7.277 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
653 € μηνιαία / 7.837 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
700 € μηνιαία / 8.397 € ετήσια για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω

ΔΥΠΑ θέσεις εργασίας: Η διαδικασία

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis

Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 26.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr

ΔΥΠΑ θέσεις εργασίας: Προγράμματα για 30.000 ανέργους

Με στόχο την ανάσχεση της ανεργίας αλλά και τη στήριξη συγκεκριμένων ομάδων ανέργων και περιοχών που διαπιστωμένα είναι θύλακες υψηλής ανεργίας, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – τ. ΟΑΕΔ) «ρίχνει» στη μάχη, εντός του Οκτωβρίου, τρία προγράμματα για 30.000 ανέργους.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την επιδότηση θέσεων εργασίας για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 45 και άνω σε περιοχές με μεγάλο δείκτη ανεργίας, ενώ το δεύτερο αναφέρεται σε 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, με στόχο την προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το τρίτο πρόγραμμα που αναμένεται εντός του Οκτωβρίου αφορά μητέρες αλλά και ομάδες ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά, στο πρώτο πρόγραμμα, για 10.000 ανέργους, κυρίως μακροχρόνια, ηλικίας 45 και άνω σε περιοχές με μεγάλο δείκτη ανεργίας, προβλέπει μισθό 951 ευρώ για 18 μήνες. Η ΔΥΠΑ θα επιδοτεί τον μισθό μέχρι και το 80%.

Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου, όπου το ποσοστό ανεργίας είναι σημαντικά υψηλό.

Εμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την προεργασία 10.000 άνεργων νέων ηλικίας 18-30 ετών.

Στόχος του προγράμματος είναι οι άνεργοι νέοι που βρίσκονται στα μητρώα της ΔΥΠΑ να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε εργασιακό περιβάλλον του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, ενώ θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους.

Θα καταβάλλεται για επτά μήνες από τη ΔΥΠΑ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την προαναφερόμενη αποζημίωση.

Το τρίτο πρόγραμμα αφορά επίσης 10.000 ανέργους, αυτή τη φορά αυτούς που ανήκουν είτε σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες (3.000) είτε σε ομάδες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (7.000).

Στόχος είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας γυναικών – θυμάτων ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, Ρομά αλλά και ατόμων μεγάλης ηλικίας που είναι για πάνω από 12 μήνες εκτός αγοράς εργασίας.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% του μοναδιαίου κόστους (μισθολογικό και μη μισθολογικό), με ανώτερο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως.

Με φρενήρη ρυθμό «τρέχουν» οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ

Ενδεικτικό της «ζήτησης» είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews έχουν ήδη υποβληθεί 9.584 αιτήσεις από την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 που άνοιξαν οι αιτήσεις για 2.260 θέσεις. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι 31 Οκτωβρίου όπου υπολογίζεται ότι μέχρι τότε θα γίνουν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις

Πρόκειται για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα 2.260 άτομων σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)» της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα είναι διάρκεια 8 μηνών και έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τη ΔΥΠΑ.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

• μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ

• μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

• μακροχρόνια άνεργοι

• άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

• εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των 29 ετών

• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ

• δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν όσοι τοποθετήθηκαν, εφόσον απασχολήθηκαν και ασφαλίσθηκαν στις με αριθ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019, 4/2020 και 2/2022 Δημόσιες Προσκλήσεις της ΔΥΠΑ.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Τα κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:

Συνεχόμενη ανεργία με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. Ο κάθε μήνας δίνει 1 μόριο, που διπλασιάζεται για τους άνεργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

Συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία του ή της συζύγου με 1 μόριο ανά πλήρη μήνα.

Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% (δίνει 15 μόρια).

Ηλικία 18 έως 29 ετών (+15 μόρια).

Ηλικία 30 έως 44 ετών (+25 μόρια).

Ηλικία 45 έως 54 ετών (+35 μόρια).

Ηλικία 55 ετών και άνω (+45 μόρια).

Αριθμός ανηλίκων τέκνων (+10 μόριαγια κάθε ανήλικο τέκνο).

Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (+10 μόρια).

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (+40 μόρια).

Με ατομικό εισόδημα ως 3.500 ευρώ και με οικογενειακό ως 7.000 ευρώ παίρνουν 30 μόρια.

Με ατομικό εισόδημα από 3.501 ως 5.000 ευρώ και με οικογενειακό από 7.001 ως 10.000 ευρώ παίρνουν 25 μόρια.

Με ατομικό εισόδημα από 5.001 ως 8.000 ευρώ και με οικογενειακό από 10.001 ως 16.000 ευρώ παίρνουν 20 μόρια.

Με ατομικό εισόδημα από 8.001 ως 12.000 ευρώ και με οικογενειακό από 16.001 ως 26.000 ευρώ παίρνουν 10 μόρια.

Οσοι έχουν ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ, δεν θα λάβουν μοριοδότηση.