ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ

Νέα απόφαση! Τι πρέπει να κάνετε όσοι έχετε Εθνική, Alpha, Πειραιώς, Eurobank

τράπεζες: Το φαινόμενο phising που μαστίζει το συναλλασσόμενο κοινό φαίνεται πως κινητοποίησε το τραπεζικό σύστημα της χώρας, το οποίο έχει προχωρήσει στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας. Κάθε μία από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες έχουν ήδη εφαρμόσει επιπλέον μηχανισμούς για την ταυτοποίηση των χρηστών , για τις συναλλαγές που γίνονται μέσω e-banking ή κάρτας βάζοντας δύσκολα […]