ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

Έκλεισε deal – Η μεγάλη πώληση που πέτυχε η Alpha Bank

Alpha Bank: Με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της η μεγάλη συστημική τράπεζα Alpha Bank προχώρησε στην πώληση άνω του 40% της συνολικής λογιστικής αξίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων της. Σύμφωνα με το Project Hermes οι αγοραστές του μεικτού χαρτοφυλακίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος αξίας έως και 0,65 δισ. , είναι οι εταιρείες Fortreess […]