Ρεύμα πάροχοι

Ρεύμα: Μεγάλη προσοχή στο κόλπο των παρόχων στους λογαριασμούς!

Ρεύμα: Μεγάλη προσοχή στο κόλπο των παρόχων στους λογαριασμούς! Τι κάνουν στα ψιλά γράμματα και παραπλανούν τους καταναλωτές. Oρισμένες εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν τις κρατικές επιδοτήσεις ως δικές τους εκπτώσεις. Τις παγίδες και τα «ψιλά γράμματα» στα νέα τιμολόγια ρεύματος αναζητούν οι καταναλωτές. Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά. Ρεύμα – Μεγάλη προσοχή στο κόλπο των παρόχων στους […]