ΦΘΟΡΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Πρέπει να πληρώσετε 128 ευρώ – Έκτακτη απόφαση

δίπλωμα οδήγησης: Αύξηση στο κόστος της ανανέωσης διπλώματος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2028 με τα παράβολα να αγγίζουν τα 128 ευρώ. Σύμφωνα με το newsauto.gr, όσοι νέοι οδηγοί απέκτησαν άδεια οδήγησης μετά τις 19 Ιανουαρίου 2013 κάθε 15ετία έχουν την υποχρέωση της ανανέωσης της ενώ οι παλαιοί οδηγοί έχουν προθεσμία έως […]

Νέα απόφαση για ταυτότητες: Λήξη νωρίτερα, πρέπει να την αλλάξετε

ταυτότητες: Αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος του δελτίου ταυτότητας καθώς σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ αυτή πλέον, δεν ορίζεται στα 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου. Στο εξής όσα άτομα ηλικίας 12 ετών έχουν εκδώσει την πρώτη τους ταυτότητα θα πρέπει υποχρεωτικά μετά το πέρας της δεκαετίας να την ανανεώσουν, […]

Αστυνομική ταυτότητα: Ποιοι πρέπει να την αλλάξουν υποχρεωτικά

Αστυνομική ταυτότητα: Η αλλαγή της αστυνομικής ταυτότητας πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μετά το πέρας της 15ετίας από την ημερομηνία της έκδοσής της σύμφωνα με τη νομοθεσία.  Ωστόσο, αν στο μεσοδιάστημα παρατηρήσουμε ότι αυτό το επίσημο έγγραφο έχει υποστεί φθορές , ή δεν αναγράφονται τα στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες, ή δεν αναγράφεται η ιθαγένεια ή έχει […]