1.300 ΕΥΡΩ

Έκτακτο voucher 1.300 ευρώ: αίτηση με taxisnet, σχεδόν όλοι δικαιούχοι

Επιδότηση: Οικονομική ενίσχυση έως 1.300 ευρώ αναμένεται να δοθεί μέσω του προγράμματος Smart Readiness σε όσους ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν οπτικές ίνες στο κτήριό τους. Περίπου 120.000 δικαιούχοι που πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις , έχουν την ευκαιρία της εν λόγω επιδότησης για γρήγορο ίντερνετ εφόσον υποβάλλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr. Vouchers έως 1.300 ευρώ […]

Έκτακτο voucher έως 1.300 ευρώ: αίτηση με taxisnet, σχεδόν όλοι δικαιούχοι

Επιδότηση: Οικονομική ενίσχυση έως 1.300 ευρώ αναμένεται να δοθεί μέσω του προγράμματος Smart Readiness σε όσους ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν οπτικές ίνες στο κτήριό τους. Περίπου 120.000 δικαιούχοι που πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις , έχουν την ευκαιρία της εν λόγω επιδότησης για γρήγορο ίντερνετ εφόσον υποβάλλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr. Vouchers έως 1.300 ευρώ […]