Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΕργασιακάΣυνταξεις: Εκτακτες αυξήσεις από 70 έως 115 ευρώ το μήνα - Οι...

Συνταξεις: Εκτακτες αυξήσεις από 70 έως 115 ευρώ το μήνα – Οι δικαιούχοι

Συνταξεις: Νέα εγκύκλιος φέρνει αυξήσεις από 70 έως 115 ευρώ το μήνα σε συνταξιούχους. Ποιους αφορά, πότε θα τα λάβουν!

Προσαύξηση σύνταξης που για μια 5ετία απασχόλησης μπορεί να φτάσει στα 115 ευρώ το μήνα κερδίζουν οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους, εφόσον δηλώνουν την απασχόλησή τους στον ΕΦΚΑ.

Για ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου που είχαν επιλέξει την πλήρη αναστολή της σύνταξής τους λόγω ανάληψης θέσης ευθύνης (διοικητές, υποδιοικητές, κ.λπ.) σε κρατικό οργανισμό,

ή λόγω εκλογής τους -μετά τη συνταξιοδότηση- σε θέσεις αιρετών (δήμαρχοι νομάρχες, κοινοτάρχες),

ή και σε περιπτώσεις συνταξιούχων που εξελέγησαν βουλευτές ή διορίστηκαν ως εξωκοινοβουλευτικά μέλη κυβερνήσεων, παρέχεται η δυνατότητα για λήψη δεύτερης σύνταξης από το Δημόσιο για το χρόνο της απασχόλησής τους στις προαναφερόμενες θέσεις.

Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας ξεκαθαρίζει πλήρως το τοπίο ως προς την απασχόληση των συνταξιούχων.

Καθώς αίρει τους περιορισμούς που ίσχυαν ως τώρα στην αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης τόσο για τους συνταξιοδοτηθέντες με ανάληψη εργασίας πριν από τον Μάιο του 2016, όσο και για τους συνταξιούχους με απασχόληση μετά τον Μάιο του 2016 και επεκτείνει σε όλες τις περιπτώσεις τις διατάξεις για την αξιοποίηση της εργασίας με προσαύξηση σύνταξης.

Συνταξεις: Οι κανόνες της εγκυκλίου είναι ότι οι συνταξιούχοι που δηλώνουν την απασχόλησή τους στον ΕΦΚΑ μετά τη συνταξιοδότησή τους:

Εχουν περικοπή κύριας και επικουρικής σύνταξης κατά 30%.

Οταν διακόψουν την εργασία τους, σταματά και η μείωση 30% και η σύνταξη επανέρχεται στο αρχικό ποσό.

Ο χρόνος της απασχόλησής τους αξιοποιείται με προσαύξηση της σύνταξής τους.

Η προσαύξηση υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο της απασχόλησής τους ξεκινώντας από το ποσοστό που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος που είναι 0,77% και τις αποδοχές που έχουν κατά το διάστημα της απασχόλησής τους στις οποίες υπολογίστηκε η κράτηση 20% για τον κλάδο σύνταξης.

Συνταξεις: Για παράδειγμα:

* Συνταξιούχος πριν το 2016 που είχε ήδη αναλάβει εργασία και συμπληρώνει σήμερα 5 χρόνια ως «εργαζόμενος συνταξιούχος», δικαιούνται προσαύξηση σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 3,85% (0,77Χ5=3,85).

Αν ο μέσος όρος της αμοιβής από την απασχόλησή του ήταν 1.200 ευρώ, τότε θα πάρει προσαύξηση σύνταξης 92,4 ευρώ το μήνα. Αν είχε συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ, τότε η προσαύξηση σύνταξης που δικαιούται για τα 5 έτη απασχόλησης είναι 115,5 ευρώ.

* Συνταξιούχος στα 62 μετά το 2016 που συνέχισε την εργασία και συμπληρώνει σήμερα 8 χρόνια ως «εργαζόμενος συνταξιούχος», με ηλικία 70 ετών, δικαιούνται προσαύξηση σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 6,16% (0,77Χ8=6,16).

Αν είναι αυτοαπασχολούμενος και πλήρωνε κατά μέσο όρο μηνιαία εισφορά 200 ευρώ στον κλάδο σύνταξης σημαίνει ότι έχει συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ και για τα 8 χρόνια της απασχόλησής του θα πάρει προσαύξηση σύνταξης 123 ευρώ τον μήνα.

Αν είχε συντάξιμες αποδοχές 800 ευρώ, (δηλαδή 160 ευρώ μηνιαία εισφορά) τότε η προσαύξηση σύνταξης που δικαιούται για τα 8 έτη απασχόλησης είναι 98,6 ευρώ.

Στην πράξη η απασχόληση των συνταξιούχων όταν δηλώνεται έχει μεν την περικοπή σύνταξης 30% που είναι παροδική, αλλά δίνει ως αντάλλαγμα μια μόνιμη αύξηση στη σύνταξη της τάξης των 30 με 40 ευρώ το μήνα από το πρώτο κιόλας έτος που θα αρχίσει να εργάζεται ένας συνταξιούχος.

Συνταξεις: Σύμφωνα με την εγκύκλιο Τσακλόγλου, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι διακρίνονται σε 4 κατηγορίες:

Με απασχόληση από 28.02.2020 και μετά.

Με απασχόληση από 13.05.2016 έως 27.02.2020.

Με απασχόληση πριν τις 13.05.2016 και λήξη μετά τις 13.05.2016.

Με απασχόληση που ξεκίνησε και έληξε πριν τις 13.05.2016.Το διάστημα, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η απασχόληση συνταξιούχου, είναι κρίσιμο για το ποσοστό της περικοπής της σύνταξης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, για την καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών και για τον τρόπο αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης που δημιουργήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι για απασχόληση από 13/5/2016 και μετά (με το νόμο Κατρούγκαλου) η περικοπή σύνταξης ήταν 60% και από 1/3/2020 η ποινή μειώθηκε στο 30% με το νόμο Βρούτση.

Για την αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται μετά τη συνταξιοδότηση, δύναται, κατόπιν αιτήσεως του συνταξιούχου, να προσαυξήσει την ήδη καταβαλλόμενη σύνταξή του.

Η προσαύξηση υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης με ανάλογη εφαρμογή στην επικουρική σύνταξη, εφόσον έχουν γίνει κρατήσεις.

Σε περίπτωση ήδη συνταξιούχων στις 13.05.2016, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν από ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ Ταμείο πλην Δημοσίου, και ξεκίνησαν να απασχολούνται πριν τις 13.05.2016 δεν υφίστατο μέχρι 12.05.2016 νομοθετική πρόβλεψη για περικοπή της σύνταξης, εφόσον συνέχισαν να κατέχουν την ίδια θέση και μετά την 13.05.2016 χωρίς διακοπή, μέχρι και τις 28.02.2022.

Από 01.03.2022 και μετά αίρεται η εξαίρεση και υπάγονται σε περικοπή σύνταξης κατά 30% με δικαίωμα προσαύξησης για όλο το διάστημα της απασχόλησής τους (πριν και μετά το 2016).

Ειδικά για συνταξιούχους που απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 62o έτος της ηλικίας τους από 01.03.2022 και εφεξής.

Στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης περιλαμβάνεται η Προεδρία της Δημοκρατίας, τα υπουργεία, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, καθώς και οι ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα.

Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, η Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνεται στην Κεντρική Διοίκηση, αλλά στον Κανονισμό της Βουλής και συγκεκριμένα στην παρ. 11 του άρθρου 120 ορίζεται ότι «Η Βουλή απολαύει πλήρους αυτονομίας κατά το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος και δεν εντάσσεται στη “Γενική Κυβέρνηση”».

Ως εκ τούτου ένας συνταξιούχος που είναι και βουλευτής εξαιρείται της περικοπής σύνταξης.

Συνταξεις Ιουνιου 2022: Προσοχή! Νέες ημερομηνίες πληρωμης ανα Ταμειο

Συνταξεις Ιουνιου 2022: Αλλαγές θα έχουμε στην πληρωμή των συντάξεων σύμφωνα με πληροφορίες. Μικρή καθυστέρησή…

Με λίγες μέρες «καθυστέρησης» πρόκειται να καταβληθούν οι συντάξεις προς τους δικαιούχους, καθώς μεσολαβεί περισσότερο από ένας μήνας από τις πληρωμές των συντάξεων Μαΐου.

Συγκεκριμένα, η καταβολή των συντάξεων Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 25 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι συντάξεις του ΕΦΚΑ αναμένεται να πληρωθούν ως εξής:

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022,για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιουνίου 2022 θα πληρωθούν ως εξής:

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 θα καταβληθούν οι συντάξεις από τον ΟΑΕΕ

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 θα καταβληθούν οι συντάξεις από τον ΟΓΑ

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 θα καταβληθούν οι συντάξεις από το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Τη Δευτέρα 30 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις από το ΝΑΤ

Οι συντάξεις του Δημοσίου αναμένεται να καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022. Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και οι συντάξεις των υπόλοιπων ταμείων του ΕΦΚΑ (Μισθωτών).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ