Συνταξεις Δεκεμβριου 2022 πληρωμή: Επίσημο! Άλλαξαν οι ημερομηνίες

Συνταξεις Δεκεμβριου 2022 πληρωμή: Οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις του μήνα Δεκεμβρίου 2022. Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Δεκεμβρίου 2022. Πότε στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι. Άλλαξαν οι ημερομηνίες πληρωμής των μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα με τη διάταξη του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019) με τίτλο –Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς […]

Συνταξεις Δεκεμβριου 2022 πληρωμή: Επίσημο! Άλλαξαν οι ημερομηνίες

Συνταξεις Δεκεμβριου 2022 πληρωμή: Οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις του μήνα Δεκεμβρίου 2022.

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Δεκεμβρίου 2022. Πότε στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι.

Άλλαξαν οι ημερομηνίες πληρωμής των μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα με τη διάταξη του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019) με τίτλο –Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις– καθορίζονται νέες ημερομηνίες πληρωμής των κύριων συντάξεων

Η διάταξη αυτή έχει ως εξής:

Νόμος 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019)

Άρθρο 34

Συνταξεις Δεκεμβριου 2022: Ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ

1. Ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του σε φορείς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται

Άρθρο 132

Συνταξεις Δεκεμβριου 2022 πληρωμή: Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πρέπει να πληρωθούν την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα Νοεμβρίου 2022 και η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνει στην ίδια ημερομηνία αντίστοιχα

Περαιτέρω όμως, σύμφωνα και με τον προηγούμενο μήνα, και προκειμένου να μην σημειωθεί συνωστισμός στις τράπεζες, οι συνταξιούχοι μεγάλων ταμείων θα πληρωθούν, εκτός απροόπτου, σε διαφορετικές ημερομηνίες ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του ΑΜΚΑ τους.

Συνταξεις Δεκεμβριου 2022 πληρωμή: Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής όλων των συντάξεων:

Συντάξεις ΙΚΑ (πληρωμή με ΑΜΚΑ)

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ, για αποφυγή συνωστισμού (όπως τους προηγούμενους μήνες)

Οι ημερομηνίες πληρωμής (με ΑΜΚΑ) των συντάξεων ΙΚΑ Δεκεμβρίου 2022 είναι:

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Συνταξεις Δεκεμβριου 2022: Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Συνταξεις Δεκεμβριου 2022 πληρωμή: Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Συνταξεις Δεκεμβριου 2022 πληρωμή: Συντάξεις Δημοσίου (πληρωμή με ΑΜΚΑ)

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2022 όπως το Δημόσιο)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο)

Πληροφορίες από Οδηγός του Πολίτη

Νωρίτερα οι αυξήσεις στις συντάξεις – Tι εξετάζεται

Προσπάθεια να καταβληθούν νωρίτερα οι αυξήσεις στις συντάξεις καταβάλλουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Μάλιστα, ο υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταικούρας, επιβεβαίωσε πως το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο οι αυξήσεις να δοθούν νωρίτερα από το τέλος Μαρτίου. Παράλληλα τόνισε πως οι αυξήσεις θα είναι πάνω από 7%, καθώς εκτιμάται ως πιθανό να αυξηθεί το επίπεδο του ετήσιου πληθωρισμού όπως και της ανάπτυξης.

Συνεπώς, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια. Το πιθανό σενάριο που επικρατεί εντός της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου η άποψη να έρθει νωρίτερα η αύξηση με «προσωρινά» στοιχεία και εκ των υστέρων να γίνει μια μικρή διόρθωση, αν κι εφόσον χρειαστεί.

Στόχος είναι οι αυξήσεις του 2023 να πληρωθούν με τις συντάξεις Ιανουαρίου δηλαδή στα τέλη Δεκεμβρίου κοντά στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ωστόσο, αν αυτό δεν καταστεί εφικτό τεχνικά, επόμενος στόχος είναι οι αυξήσεις να πληρωθούν με τις συντάξεις Φεβρουαρίου, στα τέλη Ιανουαρίου (οι συντάξεις προπληρώνονται).

Πέντε κατηγορίες συνταξιούχων

Με βάση αυτά τα δεδομένα διαμορφώνονται πέντε κατηγορίες συνταξιούχων όσον αφορά στις πηγές ενίσχυσής τους:

1.Αύξηση έως 7,5% θα πάρουν 1,7 εκατ. συνταξιούχοι. Το 80%-85% θα πάρει ακέραια την αύξηση του 7%-7,5%, ενώ ένα 15% θα πάρει μικρότερη αύξηση η οποία σύμφωνα με πηγές του ΕΦΚΑ δεν θα είναι μικρότερη από 6,5%, αναλόγως του ύψους της προσωπικής τους διαφοράς. Ενας επιπλέον «κόφτης» που θα τεθεί θα είναι το πλαφόν των 4.608 ευρώ (μεικτά). Δηλαδή όσοι δικαιούχοι κύριων συντάξεων αγγίζουν το ανώτατο όριο δεν θα λάβουν αυξήσεις ή θα λάβουν μικρότερες ούτως ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του ορίου.

2. Όφελος από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα έχουν 841.717 συνταξιούχοι. Το κέρδος ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 120 ευρώ τον χρόνο. Σημειώνουμε ότι από το πλήθος των κερδισμένων από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, οι 525.456 είναι συνταξιούχοι που διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά. Μόνο την ενίσχυση των 250 ευρώ θα λάβουν 265.367 συνταξιούχοι.

3.Την τέταρτη δόση της αύξησης που απορρέει από τον νόμο Βρούτση θα λάβουν τέλος Δεκεμβρίου, με τη σύνταξη του Ιανουαρίου, 222.570 συνταξιούχοι με ασφαλιστικό βίο πάνω από 30 χρόνια.

4.Οι «χαμένοι» των ενισχύσεων είναι 140.000 συνταξιούχοι οι οποίοι δεν θα λάβουν χρήματα από καμία πηγή.

5. Η «χρυσή» κατηγορία των συνταξιούχων, που θα ενισχυθεί διπλά ή και τριπλά είναι εκείνοι που θα ωφεληθούν παράλληλα με την αύξηση από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την καταβολή της τέταρτης δόσης που απορρέει από τον νόμο Βρούτση αλλά και όσοι λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση τον Δεκέμβριο.

Διπλή αύξηση (αύξηση της τάξεως του 7,5% και αύξηση μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) θα δουν 244.124 συνταξιούχοι.

Τριπλή αύξηση (αύξηση της τάξεως του 7,5%, αύξηση μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση) θα δουν 72.137 συνταξιούχοι.