Συντάξεις 2024: Τρεις ανατροπές στις αυξήσεις – Αναλυτικοί Πίνακες

Οι συνταξιούχοι θα αντιμετωπίσουν τρεις ανατροπές στις αυξήσεις συντάξεων του 2024.

Συντάξεις 2024: Τρεις ανατροπές στις αυξήσεις - Αναλυτικοί Πίνακες

Οι συνταξιούχοι θα αντιμετωπίσουν τρεις ανατροπές στις αυξήσεις του 2024, με την πρώτη και πιο σημαντική να σχετίζεται με το τελικό ποσοστό που θα καθοριστεί στο 2,95%. Αυτό αποτελεί μια ελαφρά μείωση σε σχέση με την αρχική εκτίμηση του 3,1%, που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Η διαφορά είναι ελάχιστη σε σύγκριση με τις προσδοκίες των συνταξιούχων και αποδίδεται, όπως αποκαλύπτει το ένθετο “Ασφάλιση και Συντάξεις”, στο γεγονός ότι η αύξηση του 2023 στις συντάξεις θα είναι 7,6%, αντί για το αρχικό ποσοστό του 7,75% που είχε προβλεφθεί.

Η διαφορά που προκύπτει είναι ένα 0,15% επιπλέον αύξησης που πήραν οι συνταξιούχοι (7,75-7,6=0,15) χωρίς να το δικαιούνται, και σύμφωνα με τη διάταξη νόμου για τον καθορισμό των αυξήσεων θα πρέπει να το επιστρέψουν από την αύξηση του 2024. Αν το 0,15% αφαιρεθεί από το 3,1%, τότε η αύξηση βγαίνει στο 2,95%. Προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται το υπουργείο Εργασίας, ενώ τα σενάρια του ΕΦΚΑ για τις αυξήσεις γίνονται με 2,95%. Αν προκύψει το 3%, θα είναι προς όφελος των συνταξιούχων.

Η δεύτερη ανατροπή αφορά περίπου 550.000 συνταξιούχους οι οποίοι τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν μπήκε η αναδρομική αύξηση από το 7,75%, την πήραν εις διπλούν και τώρα θα την επιστρέψουν με τη σύνταξη Φεβρουαρίου του 2024, που θα πληρωθεί τον Ιανουάριο. Στην πράξη, αν ένας συνταξιούχος πήρε 140 ευρώ αναδρομική αύξηση πέρσι τον Φεβρουάριο ενώ θα έπρεπε να πάρει 70 ευρώ, θα του κρατηθούν 70 ευρώ από τη σύνταξη του Φεβρουαρίου του 2024.

Η τρίτη ανατροπή αφορά 16.000 συνταξιούχους οι οποίοι, σε αντίθεση με τους 550.000, πήραν μικρότερη αύξηση για έναν μήνα από το 7,75% και τώρα θα τους επιστραφεί το ποσό που δικαιούνται. Αν δηλαδή ένας συνταξιούχος αυτής της κατηγορίας πήρε 50 ευρώ λιγότερα από την αναδρομική αύξηση του 2023, αυτά τα 50 ευρώ θα του επιστραφούν με τη σύνταξη του Ιανουαρίου ή του Φεβρουαρίου του 2024.

Ο ΕΦΚΑ, όπως αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», έχει έτοιμες και τις δύο λίστες (με τα συν και τα πλην στα ποσά των συνταξιούχων από τις πληρωμές του 2023) και θα κάνει τις διορθώσεις αφού πληρωθεί η πρώτη ή και η δεύτερη αύξηση για το 2024.

Οσον αφορά στην αύξηση για το 2024, αυτή βγαίνει μικρότερη από το 3,1% που είχε εκτιμήσει αρχικά το υπουργείο Οικονομικών, επειδή τα τελικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που ανακοινώθηκαν πρόσφατα κατέβασαν το ΑΕΠ του 2022 στο 5,6%, με αποτέλεσμα η τελική αύξηση συντάξεων για το 2023 (σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό) να διαμορφώνεται στο 7,6% αντί 7,75% που πήραν οι συνταξιούχοι.

Η διαφορά του 0,15% θα κρατηθεί από την επόμενη αύξηση, όπως λέει ο νόμος, δηλαδή από την αύξηση του 2024, και το τελικό ποσοστό πέφτει στο 3%. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή είναι στο 2,95%, αλλά αν στο τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού επαληθευτεί η πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,4% το 2023, αντί 2,3% που είχε εκτιμηθεί στο προσχέδιο, τότε η τελική αύξηση στις συντάξεις θα είναι 3%.

Οι αυξήσεις θα πληρωθούν σε 4 εκατομμύρια κύριες συντάξεις λόγω γήρατος, θανάτου και αναπηρίας που καταβάλλονται σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους. Ο αριθμός των συντάξεων είναι μεγαλύτερος, γιατί περίπου 1,3 εκατ. συνταξιούχοι παίρνουν δύο κύριες συντάξεις.

Δικαιούχοι αυξήσεων είναι οι ήδη συνταξιούχοι και όσοι υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως και 31/12/2023.

Για 1,8 εκατ. συνταξιούχους οι αυξήσεις θα φανούν στην τσέπη, με το μικτό κέρδος -πριν τις κρατήσεις και το φόρο- να κυμαίνεται σε ετήσια βάση από 150 ευρώ σε χαμηλές συντάξεις ως και 828 ευρώ για τις υψηλές άνω των 2.300 ευρώ.

Για περίπου 750.000 οι αυξήσεις δεν θα περάσουν στην τσέπη, γιατί οι εν λόγω συνταξιούχοι λαμβάνουν ένα ποσό ως «προσωπική διαφορά» και κάθε αύξηση συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά μέχρι αυτή να μηδενιστεί. Οι συνταξιούχοι που δεν θα πάρουν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, θα πληρωθούν με εφάπαξ επίδομα 200 ευρώ, 150 ευρώ και 100 ευρώ.

Οι αυξήσεις, όπως και το επίδομα για την προσωπική διαφορά, θα καταβληθούν με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2024, που θα πληρωθούν τον Δεκέμβριο.

Οι πίνακες με τις αυξήσεις σε 4 εκατ. συντάξεις

Οι αυξήσεις θα δοθούν σε περίπου 4 εκατ. συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ. Στoυς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζονται τα μέσα ποσά συντάξεων όλων των Ταμείων έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί για το 2023 με την αύξηση 7,75% και όπως αναμένεται να διαμορφωθούν για το 2024 με αύξηση 2,95%.

Το ετήσιο όφελος για το 2024 με αύξηση 2,95% διαμορφώνεται κατά μέσο όρο από 180 ευρώ ως 828 ευρώ στις συντάξεις λόγω γήρατος, από 156 ευρώ ως 516 ευρώ στις συντάξεις λόγω αναπηρίας και από 70 ευρώ ως 312 ευρώ στις συντάξεις λόγω θανάτου.

Για παράδειγμα:

*Νέος συνταξιούχος του Δημοσίου μετά τις 13/5/2016, που λαμβάνει μέση σύνταξη γήρατος 1.302 ευρώ μικτά, με αύξηση 2,95% για το 2024, θα φτάσει στα 1.340 ευρώ. Η μέση αύξηση είναι 38 ευρώ το μήνα ή 456 ευρώ σε ετήσια βάση.

*Παλαιός συνταξιούχος του Δημοσίου πριν τις 13/5/2016, που λαμβάνει μέση σύνταξη γήρατος 1.024 ευρώ μικτά, με αύξηση 2,95% για το 2024, θα φτάσει στα 1.054 ευρώ. Η μέση αύξηση είναι 30 ευρώ το μήνα ή 360 ευρώ σε ετήσια βάση.

*Παλαιός συνταξιούχος ΙΚΑ ο οποίος λαμβάνει μέση σύνταξη γήρατος 800 ευρώ μικτά, με την αύξηση 2,95% για το 2024, θα παίρνει 824 ευρώ. Η μέση αύξηση είναι 24 ευρώ το μήνα με ετήσιο όφελος 288 ευρώ.

*Νέος συνταξιούχος από Ταμείο ΔΕΚΟ ή τραπεζών ο οποίος λαμβάνει μέση σύνταξη γήρατος 2.353 ευρώ μικτά, με την αύξηση 2,95% για το 2024, θα παίρνει 2.422 ευρώ. Η μέση αύξηση είναι 69 ευρώ το μήνα και το ετήσιο όφελος που θα έχει φτάνει στα 828 ευρώ. Για τους παλαιούς συνταξιούχους η μέση αύξηση στις συντάξεις γήρατος ανέρχεται σε 45 ευρώ, με ετήσιο όφελος 540 ευρώ.

*Νέος συνταξιούχος του ΟΓΑ ο οποίος λαμβάνει μέση σύνταξη γήρατος 522 ευρώ μικτά, με την αύξηση 2,95% για το 2024, θα παίρνει 537 ευρώ. Η αύξηση είναι πολύ μικρή, μόλις 15 ευρώ το μήνα ή 156 ευρώ σε ετήσια βάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους χαμηλοσυνταξιούχους που οι αυξήσεις είναι φιλοδώρημα η κυβέρνηση εξετάζει να τους ενισχύσει με ένα εφάπαξ ποσό 250 ευρώ τα Χριστούγεννα.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1ης/1/2024 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΤΑΜΕΙΑΚατηγορία σύνταξηςΝέοι συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016Παλαιοί συνταξιούχοι πριν τις 13/5/2016
Μέση σύνταξη 2023 με αύξηση 7,75%Μέση σύνταξη από 1ης/1/2024 με αύξηση 2,95%Μέση μηνιαία αύξησηΕτήσιο όφελοςΜέση σύνταξη 2023 με αύξηση 7,75%Μέση σύνταξη από 1ης/1/2024 με αύξηση 2,95%Μέση μηνιαία αύξησηΕτήσιο όφελος
ΔΗΜΟΣΙΟΓήρατος1.3021.340384561.0241.05430360
Αναπηρίας9579852833673475622264
Θανάτου7337552226450952415180
ΙΚΑΓήρατος8028262428880082424288
Αναπηρίας5805971720456057717204
Θανάτου5335491619248149514168
ΟΑΕΕΓήρατος882908263121.2611.29837444
Αναπηρίας639658192281.2121.24836432
Θανάτου5445601619277079323276
ΟΓΑΓήρατος5225371518048149514168
Αναπηρίας4564691315650852315180
Θανάτου40842012144191197672
ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝΓήρατος2.3532.422698281.5131.55845540
Αναπηρίας1.4471.490435161.1851.22035420
Θανάτου8228462428887389926312
ΕΤΑΑΓήρατος1.1571.191344081.1731.20835420
Αναπηρίας860885253001.0881.12032384
Θανάτου6937132024075777922264
ΝΑΤΓήρατος1.2481.285374441.1551.18934408
Αναπηρίας6756952024058460117204
Θανάτου7037242125275177322264
ΕΤΑΠ-ΜΜΕΓήρατος1.4541.497435161.4301.47242504
Αναπηρίας892918263121.0781.11032384
Θανάτου8178412428884687125300

* Ποσά συντάξεων μικτά.