«Σεισμός» στην αγορά – Εταιρεία με 1.000 εργαζόμενους απειλεί να φύγει από την Ελλάδα

Σημαντικές και ραγδαίες εξελίξεις φέρνει στην αγορά, η πιθανή αποώρηση της Landis+Gyr από την Ελλάδα. Η απόφαση που έχει αξοργίσει. Ο Ομιλος αντέδρασε έντονα μετά την απόρριψη της προσφυγής που έκανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αναφορικά με τον διαγωνισμό για τους έξυπνους μετρητές. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η ελβετική Landis+Gyr, μετά την απόφαση του ΣτΕ που […]

«Σεισμός» στην αγορά - Εταιρεία με 1.000 εργαζόμενους απειλεί να φύγει από την Ελλάδα

Σημαντικές και ραγδαίες εξελίξεις φέρνει στην αγορά, η πιθανή αποώρηση της Landis+Gyr από την Ελλάδα. Η απόφαση που έχει αξοργίσει.

Ο Ομιλος αντέδρασε έντονα μετά την απόρριψη της προσφυγής που έκανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αναφορικά με τον διαγωνισμό για τους έξυπνους μετρητές.

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η ελβετική Landis+Gyr, μετά την απόφαση του ΣτΕ που την αποκλείει από τον διαγωνισμό για τους έξυπνους μετρητές.

Μέσω του CEO του ομίλου μάλιστα δηλώνει ότι «δεν προτιθέμεθα να επενδύσουμε περαιτέρω στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία διερεύνησης επιλογών παραγωγής σε άλλες χώρες».

Αναλυτικά, ο Werner Lieberherr, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Landis+Gyr, δήλωσε:

«Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς έχουμε δείξει τη δέσμευσή μας στην Ελλάδα με την παρουσία μας για πάνω από 50 χρόνια και με μεγάλες επενδύσεις στην Κόρινθο, άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ μόνο την τελευταία δεκαετία, αυξάνοντας σταθερά την παρουσία μας στην Ελλάδα και προσφέροντας περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας. Η απόφαση είναι ιδιαίτερα απογοητευτική, καθώς δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να λάβουμε μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία, αλλά αποκλειστήκαμε από τη φάση της προεπιλογής, αν και είμαστε ο μοναδικός κατασκευαστής έξυπνων μετρητών σε όλη την Ελλάδα.

Φυσικά, θα είχαμε κατασκευάσει τους μετρητές στην Ελλάδα για την Ελλάδα, και αυτό το έχουμε καταστήσει απόλυτα σαφές σε όλα τα έγγραφα της αίτησης, επομένως, η απόφαση μας στεναχωρεί ακόμη περισσότερο.

Πάντα πιστεύαμε στην Ελλάδα ως ζωτικό μέρος των παγκόσμιων δραστηριοτήτων μας, εξυπηρετώντας όλη την Ευρώπη, ακόμη και τις ΗΠΑ με προϊόντα από την Κόρινθο, και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέρη που συμμετείχαν στον αγώνα μας για δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των αφοσιωμένων υπαλλήλων μας και των συνδικάτων στην Κόρινθο, για την πίστη και την υποστήριξή τους.

Δυστυχώς, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν προτιθέμεθα να επενδύσουμε περαιτέρω στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία διερεύνησης επιλογών παραγωγής σε άλλες χώρες».

Το ΣτΕ απέρριψε προσφυγή της Landis+Gyr για τους έξυπνους μετρητές

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, τμήμα Στ’, απέρριψε σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr την προσφυγή της Landis+Gyr AG. Το ΣτΕ επικύρωσε την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) κρίνοντας ότι ορθώς η ΕΑΔΗΣΥ -1ο κλιμάκιο στο οποίο προεδρεύει ο ε/τ πρόεδρος του ΝΣΚ Γιάννης Χαλκιάς-, απέρριψε την προδικαστική προσφυγή της Landis+Gyr AG κατά της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. που την έθεσε εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας για τους έξυπνους μετρητές.

Η Landis+Gyr AG είχε προσφύγει στο ΣτΕ στις 8 Μαρτίου -το ΣτΕ συνεδρίασε στις 8 Μαΐου- κατά της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ζητώντας την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση των αποφάσεων τους μετά τον αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό προμήθειας 7,5 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. τον Δεκέμβριο του 2022 με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου απέρριψε την αίτηση προεπιλογής της Landis+Gyr AG στον διαγωνισμό των έξυπνων μετρητών με το σκεπτικό ότι η εταιρεία, ενώ στηρίζεται στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της ελληνικής θυγατρικής της, της «Landis + Gyr SA», για την κατασκευή του Εξοπλισμού Πεδίου, παρέλειψε να δηλώσει την εταιρεία αυτή, ως υπεργολάβο που θα αναλάβει την εν λόγω κατασκευή. Κατά της απόφασης του δ.σ. του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. η Landis+Gyr AG άσκησε στις 4 Ιανουαρίου του 2023 προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία απορρίφθηκε με την 306/2023 απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr η διαγωνιστική διαδικασία για τους έξυπνους μετρητές θα συνεχιστεί και τον ερχόμενο Νοέμβριο ή Δεκέμβριο αναμένεται οι τέσσερις διεκδικητές που έχουν περάσει στον επόμενο γύρο -πρόκειται για την Ισπανική ITRON Spain, τη Ρουμαντική θυγατρική της ELSTER, τη Σλοβένικη ISKRAEMECO και την Ελληνική PROTASIS AE- να καταθέσουν τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές τους και να βγει ο ανάδοχος του έργου. Όμως δεν αποκλείεται να γίνουν εκ νέου προσφυγές στην ΕΑΔΗΣΥ, η απόφαση της τελευταίας να προσβληθεί στο ΣτΕ. Άρα το αποτέλεσμα για τον εν λόγω διαγωνισμό δεν πρέπει να αναμένεται πριν τα τέλη του 2024.

Τι αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ για την προσφυγή της Landis+Gyr AG

Στην 18 σελίδων απόφαση του ΣτΕ, που έχει στα χέρια του το Euro2day.gr, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «εφόσον η ελληνική εταιρεία αποτελούσε υποχρεωτικά υπεργολάβο, από τη στιγμή που δηλώθηκε από την Landis+Gyr AG ως τρίτος φορέας δανείζων εμπειρία, θα έπρεπε να δηλωθεί και ως υπεργολάβος της για την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος της σύμβασης και, ταυτοχρόνως, θα έπρεπε να δηλωθεί το ποσοστό υπεργολαβίας που αναλογεί στο τμήμα αυτό. Ωστόσο, ούτε στο Ε.Ε.Ε.Σ., που υπέβαλε η Landis+Gyr AG, ούτε στο Ε.Ε.Ε.Σ., που υπέβαλε η θυγατρική εταιρεία, δηλώθηκε ότι η τελευταία πρόκειται να αναλάβει με υπεργολαβία την εκτέλεση εργασιών, όπως, απαιτείτο.

Αντιθέτως η Landis+Gyr AG όχι μόνο δεν δήλωσε την ανωτέρω εταιρεία ως υπεργολάβο της, αλλά, απαντώντας «Ο» (μηδέν) στην ερώτηση της Ενότητας Γ του Μέρους IV΄ του Ε.Ε.Ε.Σ. περί του ποσοστού εργολαβίας (Subcontracting proportion), δήλωσε ρητώς, με τον τρόπο αυτόν, ότι δεν θα ανέθετε υπεργολαβικά στην ελληνική εταιρεία την εκτέλεση οιουδήποτε τμήματος της σύμβασης», αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ.

Η απάντηση αυτή (μηδέν), σύμφωνα με το ΣτΕ, «είναι κατά το εξ αντικειμένου νόημά της σαφής και κατηγορηματικής, και δεν αφήνει περιθώριο για άλλη ερμηνευτική προσέγγιση, όσα δε περί του αντιθέτου ισχυρίζεται η Landis+Gyr AG σχετικά με την έννοια της απάντησής της πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα».

Το ΣτΕ κρίνει αβάσιμο επίσης τον ισχυρισμό της Landis+Gyr AG ότι είχε συμπληρώσει νομίμως το Ε.Ε.Ε.Σ., διότι αρκούσε -κατά την άποψή της- ότι είχε δηλώσει την ελληνική εταιρεία ως δανειοπάροχο τεχνικής ικανότητας, στην ερώτηση της Ενότητας Γ΄ του Μέρους ΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ. (περί στήριξης στις ικανότητες άλλων οντοτήτων για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής).

Σε άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται: «εάν η αιτούσα είχε αμφιβολία, ως ισχυρίζεται, ως προς τα στοιχεία που έπρεπε να υποβάλει ή ως προς την ερμηνεία όρων της Πρόσκλησης, είχε τη δυνατότητα είτε να ζητήσει σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις από τον αναθέτοντα φορέα, όπως έπραξαν -άλλωστε- άλλοι συνυποψήφιοί της φορείς, υποβάλλοντας ερωτήσεις επί των οποίων και δόθηκαν οι ανωτέρω διευκρινιστικές απαντήσεις (ΣτΕ 1647/2022, 2025/2019 επτ., 2162/2018, 2768-2770/2013, ΕΑ 206/2020, 170/2020) είτε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό διατυπώνοντας επιφύλαξη ως προς την νομιμότητα των σχετικών όρων της Πρόσκλησης και να προσβάλει αυτούς επικαίρως με προδικαστική προσφυγή. Είτε να διευκρινίσει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέσχε με το Ε.Ε.Ε.Σ. με σχετική συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση».

Αβάσιμος κατά το ΣτΕ είναι και ο ισχυρισμός της Landis+Gyr AG ότι δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το ποσοστό υπεργολαβίας, λόγω ελλείψεως προϋπολογισμού της προς σύναψη συμφωνίας-πλαισίου.

Οι υπόλοιπες εταιρείες που κατέβηκαν στον διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση του ΣτΕ, κατονόμασαν έναν ή περισσότερους εργολάβους που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν και δήλωσαν το ποσοστό ή τα ποσοστά υπεργολαβίας, τα οποία προσδιόρισαν κατ’ εκτίμηση με βάση τα στοιχεία της Α΄ φάσης του διαγωνισμού. «Συνεπώς, όσα περί του αντιθέτου προβάλλει η αιτούσα είναι αβάσιμα» αναφέρει το ΣτΕ.