Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήPlusΠιστοποιητικο νοσησης: Πως εκδιδεται - Μεγάλη αλλαγή, νέα απόφαση

Πιστοποιητικο νοσησης: Πως εκδιδεται – Μεγάλη αλλαγή, νέα απόφαση

Πιστοποιητικο νοσησης: Δειτε ΕΔΩ τις οδηγιες για την έκδοση.

Πως εκδιδεται το πιστοποιητικό νόσησης. Αναλυτικά τα βήματα…

Μια αλλαγή έφερε η νέα απόφαση σχετικά με τα πιστοποιητικά νόσησης από κορονοϊό. Δείτε τι αλλάζει. Για ποιους δόθηκε παράταση…

Σύμφωνα με το ΦΕΚ δίνεται μια μικρή παράταση στα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 05/07/2021 έως και τις 31/10/2021 τα οποία παραμένουν σε ισχύ έως 180 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2022.

Μια μεγάλη αλλαγή είχε το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε χθες αφού για πρώτη φορά στην ουσία προβλέπεται μια μικρή παράταση στα πιστοποιητικά νόσησης που είχαν λήξει.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR εντός 14 ημερών μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο είτε -ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους- κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Διευκρινίζεται, ακόμα, ότι η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως 90 ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο.

Τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 05/07/2021 έως και τις 31/10/2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση rapid test παραμένουν σε ισχύ έως 180 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2022.

Παρ’ όλα αυτά, η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως και τις 04/12/2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου rapid test διαρκεί ενενήντα 90 ημέρες.

Υπενθυμίζεται οτι μετά την αλλαγή της ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης από τους έξι στους τρείς μήνες δεν είχε δοθεί στην ουσία καμία παράταση για όσους είχαν πιστοποιητικά που είχαν λήξει ενώ, με την παρούσα αλλαγή τους δίνεται στην ουσία χρόνος για να προγραματίσουν το ραντεβού του εμβολιασμού τους

Δημοσιεύτηκε η απόφαση που φέρνει αλλαγές στα πιστοποιητικά νόσησης

Σημαντικές διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό νόσησης, τη διαδικασία έκδοσής του και τη διάρκεια ισχύς του περιλαμβάνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) που εκδόθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Ειδικότερα όσον αφορά το πιστοποιητικό νόσησης αρχικά υπενθυμίζεται ότι
ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορoνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης.

Η βεβαίωση αυτών α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Πιστοποιητικο νοσησης: Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε στην ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr είτε μέσω της ηλεκτρονικής σχολικής κάρτας για COVID-19.

Όσον αφορά το πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ εκδίδεται:
α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο, β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Πιστοποιητικο νοσησης: Ειδική αναφορά στην ΚΥΑ γίνεται και για τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης και συγκεκριμένα:

Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022.

Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.

Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις ενενήντα (90) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ