Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΟικονομίαΟΠΕΚΕΠΕ: Εκτακτη πληρωμη - Μπορεί να κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις;

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκτακτη πληρωμη – Μπορεί να κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις;

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα μεγάλη πληρωμή από τον Οργανισμό πριν τα Χριστούγεννα!

Όσοι δεν πληρώνουν τους ΤΟΕΒ θα χάνουν χρήματα από τις επιδοτήσεις τους.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ετοιμάζεται να κάνει τη νέα μεγάλη πληρωμή πριν τα Χριστούγεννα, ωστόσο αυτή η πληρωμή ενδέχεται να κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις για ορισμένους.

Συγκεκριμένα, η εξόφληση από τον Οργανισμό θα γίνει το διάστημα 21 με 23 Δεκεμβρίου, ώστε να εξοφληθούν όλες οι επιδοτήσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, φέτος ο έλεγχος επεκτάθηκε στο σύνολο της προκαταβολής, ενώ σε ανακοίνωσε που εξέδωσε, διευκρινίζει πως «σε κάθε περίπτωση, αφού ληφθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ακριβή στοιχεία συμφωνίας των δηλωθέντων εκτάσεων από την ΑΑΔΕ, θα υπάρξει πρόσθετη πληρωμή το Δεκέμβριο».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι δεν πληρώνουν τους ΤΟΕΒ θα χάνουν χρήματα από τις επιδοτήσεις τους

Όσοι δεν πληρώνουν τους ΤΟΕΒ θα χάνουν χρήματα από τις επιδοτήσεις τους.

Τροποποίηση του υπ. αρ. 44289/2-08-2021 εγχειριδίου διαδικασιών ελέγχου εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης

Οι ΟΕΒ θα έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή, ώστε να καταχωρούν ετησίως τα στοιχεία έως 20 μελών τους, κατά προτεραιότητα αυτών με τις μεγαλύτερες οφειλές, προκειμένου να ελεγχθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και να τους επιβληθούν κυρώσεις Πολλαπλής Συμμόρφωσης για μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση και όσοι παραγωγοί καταγράφηκαν στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους έναντι των ΟΕΒ και έχουν λάβει σχετική επιστολή, να προσκομίσουν στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση ή Μονάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόσφατη βεβαίωση του καταγγέλλοντος ΟΕΒ, μέσω της οποίας πιστοποιείται ότι ο ελεγχόμενος ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του και συμμορφώνεται με τον κανονισμό λειτουργίας του ΟΕΒ θα τους επιβάλλεται ποσοστό μείωσης για τη μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση, ορίζεται σε 3%, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Επιπλέον έως τις 20 Δεκεμβρίου τους δίνεται η δυνατότητα στον ελεγχόμενο γεωργό να υποβάλει ένσταση κατά της αναφοράς περί μη συμμόρφωσης από τον ΟΕΒ. «Σε περίπτωση που οι καταγγελλόμενοι γεωργοί δεν προσκομίσουν ουδεμία βεβαίωση ή υποβάλουν ένσταση η οποία δεν γίνεται αποδεκτή, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία καταχώρηση.

Το υπ. αρ. 44289/2-08-2021 εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης» τροποποιείται ως εξής:

Στη ενότητα «Β. Διαδικασία Ελέγχου», υποενότητα «II. Διοικητικός Έλεγχος», η παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«3.Κατ’ εφαρμογή του υπ’ αριθ. 2295/26.6.2013 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του υπ’ αριθ. 110646/15.10.2013 εγγράφου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δημιουργήθηκε στον ιστότοπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαδικτυακή εφαρμογή καταγραφής των στοιχείων των γεωργών που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους έναντι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (εφ’ εξής ΟΕΒ), των οποίων τους υδατικούς πόρους χρησιμοποιούν για την άρδευση των αγροτεμαχίων τους.

Οι ΟΕΒ θα έχουν πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή, ώστε να καταχωρούν ετησίως τα στοιχεία έως 20 μελών τους, κατά προτεραιότητα αυτών με τις μεγαλύτερες οφειλές, προκειμένου να ελεγχθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και να τους επιβληθούν κυρώσεις Πολλαπλής Συμμόρφωσης για μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση, όπως προβλέπεται από τον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και την. υπ’ αριθ. 1791/74062/2.7.2015 Υ.Α..

Για το τρέχον έτος, η προθεσμία καταχώρησης από τους ΟΕΒ λήγει στις 1 Νοεμβρίου 2021. Εκτός από τον ΑΦΜ του καταγγελλόμενου γεωργού, οι ΟΕΒ καταχωρούν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία τους και προαιρετικά την ταχυδρομική τους διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό τους..

Ανά Περιφερειακή Δ/νση ή Μονάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιουργούνται μέσω της εφαρμογής επιστολές προς τους καταγγελλόμενους γεωργούς, εφ’ όσον αυτοί έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το τρέχον έτος και υπόκεινται σε έλεγχο εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

Οι εν λόγω επιστολές κοινοποιούνται στο γεωργό με κάθε πρόσφορο μέσο. Μέσω των επιστολών, οι οποίες ακολουθούν το συνημμένο υπόδειγμα, τίθεται προθεσμία για να προσκομιστεί από τους γεωργούς στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση ή Μονάδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πρόσφατη βεβαίωση του καταγγέλλοντος ΟΕΒ, μέσω της οποίας πιστοποιείται ότι ο ελεγχόμενος ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του και συμμορφώνεται με τον κανονισμό λειτουργίας του ΟΕΒ.

Για το τρέχον έτος η προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2021. Εφ’ όσον προσκομισθεί η εν λόγω βεβαίωση εντός της προθεσμίας, αμέσως μετά τη λήξη της, οι αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σημειώνουν το πεδίο «συμμόρφωση» για τον αντίστοιχο γεωργό, καταχωρώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της βεβαίωσης στο αντίστοιχο πεδίο.

Σε περίπτωση υποβολής ένστασης από τον ελεγχόμενο γεωργό κατά της αναφοράς περί μη συμμόρφωσης από τον ΟΕΒ, αυτή Δομοκού 5, Αθήνα – 10445 εκδικάζεται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των βεβαιώσεων, από τις κατά τόπους τριμελείς επιτροπές που συστήνονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εκδίκαση ενστάσεων ελέγχων Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

Ως προθεσμία υποβολής ένστασης, ορίζεται η ίδια με την προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων, δηλαδή για το τρέχον έτος η 20 Δεκεμβρίου 2021.

Εφ’ όσον γίνουν αποδεκτές οι ενστάσεις, σημειώνονται τα πεδία «συμμόρφωση» και «ένσταση» για τους αντίστοιχους γεωργούς.

Οι ενιστάμενοι γεωργοί ενημερώνονται γραπτά για το αποτέλεσμα εκδίκασης της ένστασής τους από τις αρμόδιες επιτροπές των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επίσης, ενημερώνονται γραπτά οι γεωργοί, οι οποίοι προσκόμισαν βεβαίωση που δεν γίνεται αποδεκτή, είτε διότι δεν είναι πρόσφατη, δηλαδή δεν καλύπτει το τρέχον έτος, είτε διότι προέρχεται από φορέα άλλον από τον καταγγέλλοντα ΟΕΒ.

Η γραπτή ενημέρωση δεν είναι απαραίτητη εφ’ όσον ο γεωργός προσκομίσει άμεσα έγκυρη βεβαίωση μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ή μετά από προφορική ενημέρωση κατά την υποβολή της μη έγκυρης βεβαίωσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, μέσω της γραπτής ενημέρωσης, δίνεται προθεσμία μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2021 για την αποστολή έγκυρης βεβαίωσης ή ένστασης επι του αποτελέσματος, η οποία εκδικάζεται κατά τα προαναφερόμενα.

Σε περίπτωση που οι καταγγελλόμενοι γεωργοί δεν προσκομίσουν ουδεμία βεβαίωση ή υποβάλουν ένσταση η οποία δεν γίνεται αποδεκτή, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία καταχώρηση. Το αρχικό ποσοστό μείωσης για τη μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση, ορίζεται σε 3%, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 262389/26.4.2010 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ.»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκτακτη πληρωμη – Πότε εξοφλεί τις αγροτικές επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: αφού ληφθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ακριβή στοιχεία συμφωνίας των δηλωθέντων εκτάσεων από την ΑΑΔΕ, θα υπάρξει πρόσθετη πληρωμή προβεί στην πληρωμή το Δεκέμβριο

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την πληρωμή της προκαταβολής τόνισε πως…

…το ποσοστό επιτυχίας της πρόσφατης πληρωμής ανέρχεται σε 98% και ουσιαστικά υπογραμμίζει ότι θα εξοφληθούν όλες οι επιδοτήσεις τον προσεχή Δεκέμβρη.

Ακόμη, διευκρινίζεται ότι φέτος, για πρώτη φορά, ο έλεγχος επεκτάθηκε στο σύνολο της προκαταβολής και σε κάθε περίπτωση, «αφού ληφθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ακριβή στοιχεία συμφωνίας των δηλωθέντων εκτάσεων από την ΑΑΔΕ, θα υπάρξει πρόσθετη πληρωμή προβεί στην πληρωμή το Δεκέμβριο».

Επιπλέον μικρό είναι το ποσοστό διορθώσεων που έγινε σε περιοχές, όπως η Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα φαίνεται να έγιναν πιο πολλές διορθώσεις.

Και πάλι όμως αυτές δείχνουν λίγες, μπροστά στην πραγματική διάσταση του προβλήματος.

Αν στις περιπτώσεις αυτές προσθέσουμε τα προβλήματα που θα προκύψουν από την τελευταία εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το Κτηματολόγιο και τα ραβασάκια για τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα που έχουν πάει σε πολλούς παραγωγούς.

Σε σχέση με το ζήτημα του Κτηματολογίου, μεγαλύτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί από περιοχές, όπως η Θεσσαλία και η Μακεδονία.

Στην ημερομηνία της πληρωμής, οι ημερομηνίες είναι 21 με 23 Δεκεμβρίου, δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκτακτη πληρωμη 114,5 εκατ. ευρώ – Ποιοι οι δικαιούχοι αγρότες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Οργανισμός πληρωμών, προχώρησε στην καταβολή 114,5 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους. Δείτε τη λίστα…

Πληρωμές άνω των 114 εκατ. ευρώ κατέβαλε την περασμένη εβδομάδα ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις 26/11/2021 έως τις 2/12/2021, ο οργανισμός πίστωσε στους λογαριασμούς 29.726 δικαιούχων συνολικά 114.538.797,70 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, οι πληρωμές αφορούν σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία καθώς και Αγροπεριβαλλοντικά έργα.

Αναλυτικά οι πληρωμές στον σύνδεσμο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ:

https://www.opekepe.gr/images/documents/Dec2021/%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%A3_O%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A0%CE%95_26112021-02122021.pdf

Ολοκληρώθηκε η καταβολή των ενισχύσεων για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και τα Βιολογικά, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να σημειώνει ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ