Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, 2022
ΑρχικήΟικονομίαΟλική κατάρρευση για τον ΕΦΚΑ - Διαγράφηκαν χρέη χιλιάδων πολιτών

Ολική κατάρρευση για τον ΕΦΚΑ – Διαγράφηκαν χρέη χιλιάδων πολιτών

ΕΦΚΑ: Χιλιάδες τυχεροί υπάρχουν σε όλη τη χώρα από την αδιανόητη γκάφα στην οποία υπέπεσε ο ΕΦΚΑ. Πως κερδίζουν όσα χρωστούν.

Όπως έγινε γνωστό, ο ΕΦΚΑ έχασε προσωπικά και εταιρικά στοιχεία χιλιάδων οφειλετών το προηγούμενο διάστημα.

Το γεγονός αυτό οδηγοί σε παραγραφή χρεών πολλών συμπολιτών μας αφού πλέον δεν είναι δυνατή η ταύτιση του οφειλέτη με το πρόστιμο.

Δείτε αναλυτικά…

Μένουν στον ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια – Κέρδος για χιλιάδες πολίτες

Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε μπει σε τροχιά ψηφιοποίησης των υπηρεσιών φαίνεται πως το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών του ΕΦΚΑ είχε αμελήσει με αποτέλεσμα να υπάρξει απώλεια των ΑΦΜ και άλλων σημαντικών στοιχείων από τους οφειλέτες. Για αυτό το λόγο κρίνεται και αδύνατη επιβεβαιώση των στοιχείων τους και η ταυτοποίηση τους.

Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το πλάισιο που διαμορφώνεται δεν μπορούν οι αρμόδιοι φορείς να βεβαιώσουν τα χρέη τα οποία έχουν υπάρξει στο παρελθόν. Έτσι, δεν γίνεται να τους αποσταλούν τα ειδοποιητήρια για αυτά τα χρέη.

Πως, λοιπόν, γίνεται η διαδικασία παραγραφής αυτών των χρεών; Από ότι φαίνεται και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείο Εργασίας τα χρεή της 10ετίας παραγράφονται στην 10ετία.

Διαβάστε αναλυτικά τι ορίζει η διάταξη που εισάχθηκε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο για την παραγραφή αυτών των χρεών.

Συγκεκριμένα, με βάση αυτή τη διάταξη προβλέπεται ότι ο χρόνος παραγραφής των χρεών προς τον ΕΦΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά Ταμεία μειώνεται από τα 20 στα 10 χρόνια.

Με μια προϋπόθεση: ότι μέσα σε αυτή τη δεκαετία που έχει περάσει τα συγκεκριμένα χρέη για τα οποία μιλάμε δεν θα έχουν αναζητηθεί.

Εφόσον για τα χρέη έχει αποσταλεί ειδοποίηση στον οφειλέτη, μέσα στην τελευταία δεκαετία, το χρέος δεν παραγράφεται αλλά ανανεώνεται ο χρόνος που παραμένει διεκδικήσιμο από το ΚΕΑΟ, για επιπλέον μία δεκαετία.

ΕΦΚΑ: Μόνο με στοιχεία οφειλέτη το πρόστιμο

Ωστόσο για να αποσταλεί ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ, βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτει τα στοιχεία του οφειλέτη, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο.

Αυτό δεν ισχύει για όλους τους οφειλέτες, σύμφωνα με μια αναφορά που υπάρχει στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2022, το οποίο στην έκθεσή του περιγράφει την κατάσταση του αρχείου των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων.

Ειδικότερα, το ΚΕΑΟ δηλώνει, ότι δεν υπάρχουν βασικά στοιχεία ταυτοποίησης των οφειλετών του ΕΦΚΑ και συνεπώς είναι εξαιρετικά δύσκολη η διεκδίκηση και είσπραξη των χρεών.

Ειδικότερα, στο τμήμα που αναφέρεται στη διαχείριση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών, σημειώνει, πως η αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο. εκτείνεται στο σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών, ρυθμισμένων και μη, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που προέρχονται από τον e-ΕΦΚΑ (συμπεριλαμβανομένων των τέως ασφαλιστικών Φορέων) και λοιπούς Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ.

Οι Φορείς προσδιορίζουν το ύψος και το είδος των οφειλών και τις αποστέλλουν στο Κ.Ε.Α.Ο. προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή τους. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στη δράση που αφορά στην «τήρηση επικαιροποιημένου μητρώου οφειλετών».

Εξηγεί, πως, η δράση αυτή αφορά την διαρκή ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών και την επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτό στοιχείων, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων και να είναι εφικτή, ασφαλής και ορθή η περαιτέρω επεξεργασία τους, όταν απαιτείται.

Σημειώνει επίσης, πως «η αποστολή των Ατομικών Ειδοποιήσεων, η λήψη αναγκαστικών μέτρων, ο διαχωρισμός οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας και ο εντοπισμός των πραγματικά υπευθύνων σε περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής προϋποθέτουν την πρόσβαση σε επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία μητρώου».

Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, το Κ.Ε.Α.Ο. διενεργεί ενδελεχείς ελέγχους για την αποκατάσταση των λαθών στα στοιχεία μητρώου, προχωρώντας μεταξύ άλλων και σε διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α. κλπ.).

ΕΦΚΑ: Τα στοιχεία που λείπουν

Η έκθεση του ΚΕΑΟ καταγράφει και χαρακτηριστικά παραδείγματα ελλείψεων του Μητρώου Οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία, όπως αναφέρει, είναι τα ακόλουθα:

  • Ελλιπή στοιχεία μητρώου οφειλετών – φυσικών προσώπων (ΑΦΜ, στοιχεία ταυτότητας, ιδιότητα υπευθύνου, ημερομηνία έναρξης και λήξης της ιδιότητας, στοιχεία διεύθυνσης κλπ.)
  • Νομικά πρόσωπα με μικρότερο του προβλεπόμενου αριθμού υπευθύνων ή ακόμα και χωρίς καμία καταχώρηση υπευθύνου.
  • Μη επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας των επιχειρήσεων, δηλαδή δεν το ΚΕΑΟ δεν έχει σαφή εικόνα εάν έχουν διακοπή εργασιών ή έχουν οδηγηθεί σε πτώχευση κ.λπ.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης και διασταύρωσης των στοιχείων των οφειλετών. Σχετικά με τους οφειλέτες – εργοδότες έχει οριστεί διαδικασία ελέγχου του μητρώου τους βάσει κριτηρίων (π.χ. κενά υπευθυνότητας, ελλιπή στοιχεία μητρώου υπευθύνων), έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ένταξή τους στο Κ.Ε.Α.Ο. να παράγονται αρχεία με αυτά για τα οποία απαιτούνται διορθώσεις, τα οποία και διεκπεραιώνονται.

Όσον αφορά τους οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα, κατά την ένταξή τους στο Κ.Ε.Α.Ο. πραγματοποιείται ταυτοποίηση, εφόσον έχουν ΑΦΜ, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ. (άντληση δεδομένων από web service σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου).

Αναγνωρίζει, δε, ότι η διαδικασία διόρθωσης του μητρώου είναι χρονοβόρα γιατί οι διασταυρώσεις με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών, π.χ. ΓΕΜΗ, Εθνικό Τυπογραφείο πραγματοποιούνται κατά περίπτωση μέσω πρόσβασης στις ιστοσελίδες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άντλησης και μαζικής επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών.

Παράθυρο οριστικής ρύθμισης χρεών

Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει, με τροπολογία, στο «πάγωμα» των αυξήσεων των επιτοκίων επί των ασφαλιστικών χρεών. Αντίστοιχη απόφαση άλλωστε έχει λάβει και το υπουργείο Οικονομικών για τα χρέη προς την εφορία. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα διευκολυνθούν τόσο όσοι επιθυμούν τώρα να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση, όσο και όσοι έχουν ήδη διακανονίσει τις οφειλές τους.

Συνολικά, 939.252 αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες καθώς και 309.205 επιχειρήσεις – εργοδότες έχουν στον ΕΦΚΑ οφειλές το πολύ έως 5.000 ευρώ. Σωρευτικά, το χρέος των μικροοφειλετών αγγίζει το 1,37 δισ. ευρώ, ενώ μαζί με τα πρόσθετα τέλη ξεπερνάει το 1,8 δισ. ευρώ, χωρίς να έχει υπολογιστεί η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων, λόγω της απόφασης της ΕΚΤ.

Οι οφειλέτες αυτοί, εκτιμάται από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ ότι μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 24 δόσεων, τονίζοντας ότι σκοπό έχει όχι μόνο την εναρμόνιση των κανόνων της ασφαλιστικής και της φορολογικής διοίκησης, αλλά και τη διευκόλυνση των οφειλετών για την εξόφληση των χρεών τους και συνεπακόλουθα την αύξηση της εισπραξιμότητας ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

Να σημειωθεί ότι χρέη έως 10.000 ευρώ, που σωρευτικά ανέρχονται σε 4,8 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι κατά περίπτωση μπορούν να ενταχθούν στον διακανονισμό με έως 24 δόσεις, έχουν 1.654.324 οφειλέτες, κυρίως επαγγελματίες και κατά δεύτερο λόγο επιχειρήσεις.

Αυτοί θα μπορούν να κάνουν χρήση της νέας διάταξης, η οποία προβλέπει τα εξής:

Η αίτηση ρύθμισης γίνεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η 1η δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής: α) Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη εις βάρος του οφειλέτη για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ρύθμιση, και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15%.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ