Σάββατο, 1 Οκτωβρίου, 2022
ΑρχικήΕπιχειρήσειςΦοβερή ανατροπή με τα Jumbo - Η νέα ανακοίνωση

Φοβερή ανατροπή με τα Jumbo – Η νέα ανακοίνωση

Jumbo: Παταγώδης αύξηση πωλήσεων κατά 12,82% και καθαρό κέρδος κατά 21,6% διέγραψε ο όμιλος Jumbo το πρώτο εξάμηνο του 22, συνεχίζοντας απτόητος την πορεία του, παρά τα γνωστά αρνητικά επακόλουθα της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας.

Jumbo: Η εταιρία προχωράει και στη διανομή έκτακτου μερίσματος 0,3850 ευρώ ανά μετοχή.

Με ισχυρή αύξηση πωλήσεων κατά 12,82% και κερδοφορίας κατά 21,26% ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του έτους (Ιανουάριος- Ιούνιος 2022) ο Όμιλος Jumbo, που προχωρά στη διανομή έκτακτου μερίσματος 0,3850 ευρώ ανά μετοχή.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 354 εκατ. ευρώ έναντι των 313,78 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Jumbo: Η αύξηση στις πωλήσεις

Ειδικότερα,

– Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +21%

– Στην Κύπρο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +25%

– Στην Βουλγαρία οι πωλήσεις ήταν οριακά μειωμένες κατά -0,3%

– Στην Ρουμανία οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά -7%.

Η μικτή κερδοφορία του Ομίλου JUMBO, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, ανήλθε σε 201,93 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση +21,26% (166,52 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021) .

Το περιθώριο των μικτών κερδών του Ομίλου JUMBO διαμορφώθηκε σε 57,04% ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα ήταν 53,07% λόγω του προϊοντολογικού μείγματος και της διαχείρισης των αποθεμάτων.

Κατά την ίδια περίοδο, παρά την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω και της πλήρους λειτουργίας των καταστημάτων, τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 78,56 εκατ. ευρώ έναντι των 67,18 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά +16,94%.

Jumbo: Τα καθαρά κέρδη

Όπως έχουν σήμερα τα δεδομένα, η διοίκηση διατηρεί τις εκτιμήσεις της για το 2022 για αύξηση πωλήσεων μεταξύ 2%-5% και καθαρά κέρδη μεταξύ €174 εκατ – € 195 εκατ. με πιθανότερη εξέλιξη το θετικό σενάριο.

Κατά την 30/06/2022, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 435,45 εκατ. ευρώ έναντι 458,89 εκατ. ευρώ κατά την 30.06.2021.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η διοίκηση της Εταιρείας υλοποίησε τη δέσμευσή της για διατήρηση της μερισματικής πολιτικής του 2021 και για το 2022 διανέμοντας συνολικά ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή (μικτό) με δύο ισόποσες διανομές:

– Τον Ιανουάριο του 2022 διανεμήθηκε το μικτό ποσό 0,3850 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής.

– Τον Ιούνιο του 2022 προχώρησε στην διανομή του υπολοίπου 0,3850 ευρώ ανά μετοχή και πάλι με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής.

Πρόθεση της διοίκησης είναι και για το αβέβαιο 2023 να διατηρήσει στο ακέραιο το μέρισμα του 2022, και να διανείμει και πάλι 0,77 ευρώ ανά μετοχή (μικτό).

Jumbo: Έκτακτο μέρισμα €0,3850 ανά μετοχή

Ο Όμιλος JUMBO υπογραμμίζει ότι οι στρατηγικές επιλογές του σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, απέδωσαν ένα ακόμη εξαιρετικά θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και οι ασταθείς συνθήκες στην αγορά σήμερα, δεν ευνοούν ακόμα φιλόδοξες επιχειρηματικές στοχεύσεις.

Η διοίκηση του Ομίλου διαβεβαιώνει τους μετόχους-συνεταίρους της :
1. Θα συνεχίσει την άρνηση αγορών προϊόντων, σε πολλές κατηγορίες των οποίων οι τιμές δεν καταλήγουν προς όφελος του καταναλωτή.

2. Ο Όμιλος Jumbo διατηρεί τον προγραμματισμό των νέων επενδύσεων για το 2022 και 2023 ωστόσο τηρεί στάση αναμονής για το 2024.

3. Διατηρεί στο ακέραιο την μερισματική της πολιτική και επιβραβεύει τους πιστούς μετόχους- συνεταίρους της με νέα έκτακτη χρηματική διανομή λόγω της καλής πορείας του 2022 και της αβεβαιότητας του 2023.

Εκμεταλλευόμενη την ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει και καθώς η χρηματιστηριακή αγορά δεν έχει δώσει την ευκαιρία ενεργοποίησης του προγράμματος ιδίων μετοχών, η διοίκηση προτίθεται να προχωρήσει μετά από την έγκριση της σχετικής πρότασης από το Διοικητικό συμβούλιο σε καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού €0,3850 ανά μετοχή για το 2022 στις 15 Δεκεμβρίου του 2022, με ημερομηνία αποκοπής την Παρασκευή 09.12.2022 και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων την Πέμπτη 12.12.2022.

Οι επόμενες κινήσεις

Ο Όμιλος Jumbo αξιοποιεί την ισχυρή οικονομική του θέση και συνεχίζει απερίσπαστα, το επενδυτικό του πρόγραμμα για το 2022-2023. Κατά το πρώτο εξάμηνο ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο υπερ-κατάστημα του Ομίλου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μυτιλήνη.

Στοχεύοντας στην ενίσχυση της αγοράς της Ρουμανίας, η JUMBO θα προχωρήσει στο άνοιγμα ενός ακόμα ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος στο Sibiu, πριν τα Χριστούγεννα του 2022. Για το 2023 αναμένεται να λειτουργήσουν δύο ακόμα υπερ-καταστήματα στη Ρουμανία και ένα υπερ- κατάστημα στην Κύπρο.

Περισσότερα ασιατικά και λιγότερα κινεζικά προϊόντα

Με νέους προμηθευτές -εκτός Κίνας- έχει ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό του ο όμιλος JumboΜΠΕΛΑ -2,88%, που πέτυχε αύξηση του περιθωρίου κέρδους στο α’ εξάμηνο χάρη στη βέλτιστη διαχείριση προϊοντικού μείγματος και αποθεμάτων.

Όπως ανακοίνωσε, το περιθώριο των μικτών κερδών διαμορφώθηκε σε 57,04% από 53,07% στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, εξέλιξη που ενθαρρύνει το καλό σενάριο για την έκβαση των αποτελεσμάτων της χρήσης και εν πολλοίς καθησυχάζει τις ανησυχίες που είχε εκφράσει η διοίκηση τον Μάιο.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα διατηρείται η συντηρητική πρόβλεψη για το 2022 ως προς την αύξηση πωλήσεων, μεταξύ 2%-5%, με καθαρά κέρδη μεταξύ 174 εκατ. ευρώ – 195 εκατ. ευρώ και με πιθανότερη εξέλιξη το θετικό σενάριο.

Εν τω μεταξύ, προϊόντα από την Ινδία, την Τουρκία και άλλες ασιατικές αγορές ενισχύουν το αποτύπωμά τους στην προϊοντική γκάμα της αλυσίδας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 70% των προϊόντων που διαθέτει ο όμιλος έχουν προέλευση την Ασία αλλά όχι αποκλειστικά την Κίνα όπως συνέβαινε μέχρι πέρυσι.

Έτσι επιβεβαιώνεται η στρατηγική του επικεφαλής του ομίλου Απόστολου Βακάκη να αποκλείσει από τα ράφια προϊόντα που θα έπρεπε να πουληθούν «ακριβά», ως αποτέλεσμα της επιβάρυνσης με κόστη πρώτων υλών και μεταφορικών.

Ο κ. Βακάκης επανέλαβε χθες τη δέσμευσή του ότι

«θα συνεχίσει την άρνηση αγορών προϊόντων, σε πολλές κατηγορίες των οποίων οι τιμές δεν καταλήγουν προς όφελος του καταναλωτή».

Σημειώνεται ότι η πολιτική περί μηδενικών κρουσμάτων Covid που εφαρμόζεται στην Κίνα ενέτεινε τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα ενώ λιμάνια κλείνουν ή υπολειτουργούν ακόμα, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις ή μετακυλίσεις στις παραδόσεις να αυξάνουν τις ελλείψεις σε προϊόντα, ειδικά αυτών με έντονο εποχικό χαρακτήρα.

O όμιλος παραδοσιακά έχει στρατηγικές συμφωνίες με προμηθευτές και διανομείς ενώ εκτός των προϊόντων που προμηθεύεται απευθείας από το εξωτερικό συνεργάζεται και με πάνω από 230 προμηθευτές στην ελληνική επικράτεια. Έχει επίσης επενδύσει στην αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των αποθηκευτικών χώρων του.

Η Jumbο, που διακρίνεται από έντονη εποχικότητα πωλήσεων, αυτό τον μήνα, λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς, πραγματοποιεί παραδοσιακά το 10% του τζίρου της ενώ ετοιμάζεται για το κρίσιμο τελευταίο τρίμηνο που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1/3 των ετήσιων πωλήσεων (περιλαμβάνει τα Χριστούγεννα, όπου πραγματοποιείται το 28% του τζίρου).

Η εποχικότητα στις πωλήσεις απαιτεί ορθολογική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης κυρίως κατά τις περιόδους αιχμής, αλλά η Jumbο διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, γεγονός που αποτυπώνεται και στη μερισματική πολιτική της. Η διοίκηση προτίθεται να προχωρήσει σε καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού 0,385 ευρώ ανά μετοχή για το 2022.

Ανοίγει προσεχώς το Jumbο Ισραήλ

Πέρα από τη μερισματική πολιτική και τη διατήρηση «δίκαιων» τιμών για τους καταναλωτές, η διοίκηση του ομίλου Jumbο δεσμεύεται επίσης να διατηρήσει τον προγραμματισμό των νέων επενδύσεων για το 2022 και 2023, αν και τηρεί στάση αναμονής για το 2024.

Στο α’ εξάμηνο οι καθαρές επενδύσεις για αγορά πάγιων στοιχείων της εταιρείας ανήλθαν σε 3,59 εκατ. ευρώ και του ομίλου σε 14,16 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος ενισχύει το δίκτυό του, που αριθμεί 82 καταστήματα συνολικά, προσθέτοντας νέα καταστήματα κυρίως σε Ρουμανία και Κύπρο ενώ αναμένεται και η έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος με το σήμα Jumbο στο Ισραήλ, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Fox Group, μέχρι το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω συνεργατών η αλυσίδα έχει παρουσία με 30 καταστήματα σε Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ