Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, 2022
ΑρχικήΔικαιολογητικάΦωτογραφία ταυτότητας: Εκτακτη αλλαγή - Τι πρέπει να κάνουμε

Φωτογραφία ταυτότητας: Εκτακτη αλλαγή – Τι πρέπει να κάνουμε

Myphoto.gov.gr: Βγήκε νέα εφαρμογή αναφορικά με τις φωτογραφίες διαβατηρίου και ταυτότητας. Τι μπορεί να γίνει μέσα από εκεί.

Ήρθαν οι ψηφιακές φωτογραφίες και ο ψηφιακός ταχογράφος στο myPhoto.gov.gr, που αφορούν σε όλα τα κρατικά έγγραφα όπου απαιτείται φωτογραφία και διευκολύνει επαγγελματίες φωτογράφους, αλλά και πολίτες.

Μέχρι πριν λίγο καιρό έπρεπε να προσκομίσετε σε κάποια δημόσια υπηρεσία την φωτογραφία σας ή να υπογράψετε.

Πλέον αυτό άλλαξε καθώς βγήκε και επίσημα το ΦΕΚ που καθιστά διαθέσιμα τόσο το MyPhoto.gov.gr όσο και τον ψηφιακό ταχογράφο.

Η ψηφιακή έκδοση κάρτας ταχογράφου που διευκολύνει ουσιαστικά τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι πλέον την εκδίδουν εύκολα και γρήγορα μέσω του gov.gr.

Κατά δεύτερον, το MyPhoto.gov.gr, μια οριζόντια εφαρμογή που αφορά σε όλα τα κρατικά έγγραφα, όπου απαιτείται φωτογραφία και θα διευκολύνει επαγγελματίες φωτογράφους, αλλά και πολίτες.

Myphoto.gov.gr: Τι θα μπορούμε να πειράξουμε μέσα από αυτό

Η ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto» θα είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr και θα έχει ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση:

α) ψηφιακών φωτογραφιών και

β) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ). ]

Η ψηφιακή υπηρεσία έχει ως αποκλειστικό σκοπό την, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή η υπογραφή.

Πως μπαίνουμε στο Myphoto.gov.gr

Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία θα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet).

Να αναφέρουμε ότι μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο η δυνατότητα να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά αρχεία που το αφορούν, εφόσον προηγουμένως συσχετίσει τα αρχεία αυτά με βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Τι είναι το MyPhoto.gov.gr

Τα κρατικά έγγραφα που απαιτούν φωτογραφία του πολίτη (πχ άδεια οδήγησης) θα υποστηριχθούν οριζόντια από τη δημιουργία της εφαρμογής MyPhoto.gov.gr που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες φωτογράφους και θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Με αυτή την πλατφόρμα οι φωτογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα μεταφόρτωσης των φωτογραφιών των πολιτών στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) ενώ οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να «κατεβάσουν» τα ψηφιακά αρχεία ή/και να δώσουν το δικαίωμα στις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να τα χρησιμοποιήσουν.

Τι γίνεται με το ψηφιακό ταχογράφο

Ειδικότερα, όσον αφορά στον ψηφιακό ταχογράφο αναμένεται να μπει σε παραγωγική λειτουργία στο gov.gr η διαδικασία έκδοσης κάρτας για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Με την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ταυτοποιείται ο οδηγός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τη δραστηριότητα του διασφαλίζοντας με αυτό τρόπο την οδική ασφάλεια.

Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή οι επαγγελματίες θα μπορούν να εκδώσουν γρήγορα την κάρτα, αποτελεσματικά και χωρίς πήγαινε – έλα στις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών.

Τι σημαίνει το myPhoto για τους πολίτες

Διαχειριστείτε τα ψηφιακά αρχεία της φωτογραφίας σας και της υπογραφής σας, όπως αυτά μεταφορτώθηκαν από επαγγελματία φωτογράφο.

Προϋπόθεση είναι να έχετε λάβει αυτόματα έναν κωδικάριθμο, με γραπτό μήνυμα (sms) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μετά την επίσκεψη σας σε επαγγελματία φωτογράφο. Ο κωδικάριθμος παρέχεται και σε μορφή Κωδικού Άμεσης Απόκρισης (QR Code).

Τα παραπάνω αρχεία μπορούν αν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων σας απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή η υπογραφή.

Ειδικότερα, το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

Θα χρειαστείτε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)

τον ΑΦΜ σας

τον κωδικάριθμο που σας ήρθε αυτόματα με γραπτό μήνυμα (sms) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μετά την επίσκεψη σας σε επαγγελματία φωτογράφο

Myphoto.gov.gr: Η διαδικασία

Συνδέεστε στην εφαρμογή και καταχωρίζετε τον κωδικάριθμο που σας εστάλη ή σαρώνετε το QR code.

Εξετάζετε σε προεπισκόπηση τα αρχεία μεταφόρτωσης και ανάλογα τα εγκρίνετε ή τα απορρίπτετε.

Μετά την έγκριση τους αν επιθυμείτε τα συσχετίζετε με τον ΑΦΜ σας.

Εξουσιοδοτείτε μέσω της εφαρμογής, μετά από ρητή συγκατάθεση, ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα, να αντλήσουν τα συσχετισμένα αρχεία φωτογραφίας και υπογραφής.

Το ψηφιακό αρχείο της υπογραφής σας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης σας.

Χρόνος διατήρησης των αρχείων

Τα ψηφιακά αρχεία που δεν συσχετίστηκαν με τον ΑΦΜ σας διαγράφονται από το σύστημα σε διάστημα 2 εβδομάδων από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος με τον κωδικάριθμο.

Τα ψηφιακά αρχεία που συσχετίστηκαν με τον ΑΦΜ σας διατηρούνται στο σύστημα για διάστημα ενός έτους.

Διαχείριση των αρχείων και εξουσιοδότησης από την εφαρμογή

Σε οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να:

αποσυσχετίσετε τα ψηφιακά αρχεία από τον ΑΦΜ σας.

Ο κωδικάριθμος ωστόσο παραμένει διαθέσιμος και μπορείτε να τον επανασυσχετίσετε με τον ΑΦΜ σας για ένα έτος από την ημερομηνία της αρχικής συσχέτισης

κάνετε ανάκληση της εξουσιοδότησης που έχετε δώσει σε κάποια ηλεκτρονική εφαρμογή ή υπηρεσία Φορέα του Δημόσιου Τομέα

δείτε το ιστορικό των εξουσιοδοτήσεων σας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ