Έξι προγράμματα για 53.220 νέες θέσεις εργασίας – Περιοχές και ηλικίες

ΔΥΠΑ θέσεις εργασίας: Έρχονται νέα προγράμματα για ανέργους με καλούς μισθούς από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τον πρώην ΟΑΕΔ. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δρομολογεί να «τρέξουν» συνολικά έξι προγράμματα μέχρι τα Χριστούγεννα που θα απευθύνονται συνολικά σε 53.220 ανέργους. ΔΥΠΑ θέσεις εργασίας: Ειδικότερα: — Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.220 ελεύθερων […]

Έξι προγράμματα για 53.220 νέες θέσεις εργασίας - Περιοχές και ηλικίες

ΔΥΠΑ θέσεις εργασίας: Έρχονται νέα προγράμματα για ανέργους με καλούς μισθούς από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τον πρώην ΟΑΕΔ.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δρομολογεί να «τρέξουν» συνολικά έξι προγράμματα μέχρι τα Χριστούγεννα που θα απευθύνονται συνολικά σε 53.220 ανέργους.

ΔΥΠΑ θέσεις εργασίας: Ειδικότερα:

— Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 3.220 ελεύθερων επαγγελματιών 30-45 ετών στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Επιπλέον, η δράση αφορά 220 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Αναμένεται να εκδοθεί εντός του Οκτωβρίου.

— Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα θα βγει εντός του Οκτωβρίου.

— Το τρίτο πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ, ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές με πολύ υψηλή ανεργία. Αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου.

— Το τέταρτο πρόγραμμα αφορά στην απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η προκήρυξη του προγράμματος θα εκδοθεί εντός του Νοεμβρίου.

— Το πέμπτο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες 18-66 ετών. Το πρόγραμμα θα βγει εντός του Δεκεμβρίου.

— Και το έκτο αφορά στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων-επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους (25-45 ετών). Το πρόγραμμα αναμένεται μέχρι τα Χριστούγεννα.

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι εγγραφές στις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας

Ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022, οι αιτήσεις υποψήφιων μαθητών για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε τρεις ειδικότητες στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 26/10/2022 και ώρα 23:59.

Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης των αιτήσεων που ήδη έχουν υποβληθεί, οι μαθητές θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την κατάταξή τους στους πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων, ώστε να προσέλθουν εντός τριών εργάσιμων ημερών στην Π.ΕΠΑΣ επιλογής τους για την εγγραφή τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών.

Για την ειδικότητα «Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου» απαιτείται επιπλέον καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά), που πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών (κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή αντίστοιχο, όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι Π.ΕΠΑΣ εφαρμόζουν το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη σχολή με τη μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training).

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητευόμενοι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, ενώ η αμοιβή τους είναι 25,27 ευρώ για κάθε ημέρα μαθητείας στον χώρο εργασίας για δύο εξάμηνα.

ΔΥΠΑ θέσεις εργασίας: Κατά το σχολικό έτος 2022-2023, θα λειτουργήσουν Π.ΕΠΑΣ σε επτά πόλεις:

Αθήνα, Ηράκλειο, Ρόδο, Μυτιλήνη, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα. Για τη λειτουργία τους, η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του τουρισμού, ενώ η συνεργασία εγγυάται την τοποθέτηση σε θέσεις μαθητείας σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων), αλλά και ενισχύει την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

ΔΥΠΑ θέσεις εργασίας: Κενές θέσεις υπάρχουν στις παρακάτω ειδικότητες ανά Π.ΕΠΑΣ:

1. Π.ΕΠΑΣ Καλαμακίου

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
Τεχνίτης Επισιτισμού

Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

2. Π.ΕΠΑΣ Ηρακλείου Κρήτης

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

Τεχνίτης Επισιτισμού

Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

3. Π.ΕΠΑΣ Ρόδου

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

4. Π.ΕΠΑΣ Μυτιλήνης

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

Τεχνίτης Επισιτισμού

5. Π.ΕΠΑΣ Πάτρας

Τεχνίτης Επισιτισμού

6. Π.ΕΠΑΣ 1ης Θεσσαλονίκης

Τεχνίτης Επισιτισμού

Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

7. Π.ΕΠΑΣ Κέρκυρας

Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι μαθητές των Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

– Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.

– Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.

– Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

– Δικαιούνται σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες, με αποδοχές.

– Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

– Λαμβάνουν επίδομα στέγασης (240 ευρώ μηνιαία) και σίτισης (6,5 ευρώ ημερησίως), όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/mathitia.

ΔΥΠΑ θέσεις εργασίας: ΔΥΠΑ: Οι 10 δημοφιλέστερες ειδικότητες στα 31 ΙΕΚ

Τις 10 δημοφιλέστερες ειδικότητες, που επέλεξαν οι 2.344 σπουδαστές που εγγράφηκαν για το πρώτο εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2022-2023 στα 31 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, βάσει του αριθμού εγγραφών, οι ειδικότητες που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν οι εξής:

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων – Αριθμός εγγραφών: 211 – Ποσοστό εγγραφών: 9,0%

Ειδικότητα: Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ – Αριθμός εγγραφών: 163 – Ποσοστό εγγραφών: 7,0%

Ειδικότητα: Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής – Αριθμός εγγραφών: 134 – Ποσοστό εγγραφών: 5,7%

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα-Web designer-Developer-Video Games) – Αριθμός εγγραφών: 121 – Ποσοστό εγγραφών: 5,2%

Ειδικότητα: Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής – Αριθμός εγγραφών: 117 – Ποσοστό εγγραφών: 5,0%

Ειδικότητα: Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων – Αριθμός εγγραφών: 115 – Ποσοστό εγγραφών: 4,9%

Ειδικότητα: Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης – Αριθμός εγγραφών: 112 – Ποσοστό εγγραφών: 4,8%

Ειδικότητα: Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Αριθμός εγγραφών: 103 – Ποσοστό εγγραφών: 4,4%

Ειδικότητα: Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων – Αριθμός εγγραφών: 102 – Ποσοστό εγγραφών: 4,4%

Ειδικότητα: Βοηθός Φαρμακείου – Αριθμός εγγραφών: 85 – Ποσοστό εγγραφών: 3,6%

Σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκε κατά 28% ο αριθμός των εγγραφών σε ετήσια βάση, ενώ έχει υπερτριπλασιαστεί (+227%) από το 2019-2020.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος των ΙΕΚ της ΔΥΠΑ είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους δεξιότητες που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η φοίτηση στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ είναι διάρκειας πέντε εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Τα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

Οι ειδικότητες για το έτος κατάρτισης 2022-2023 είναι οι εξής:

Αθλητική Δημοσιογραφία

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

Βοηθός Φαρμακείου

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ

Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Μουσική Τεχνολογία

Προπονητής Αντισφαίρισης, Καλαθοσφαίρισης, Κολύμβησης, Πετοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου

Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών

Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Τέχνη φωτογραφίας

Τεχνικός Αγροτουρισμού

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Τεχνικός Ανελκυστήρων

Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα – Web designer – Developer/Video Games)

Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Μηχανοτρονικής

Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος

Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία

Τουριστικός Συνοδός

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi.