ΕΣΠΑ: Επίδομα έκπληξη – Ποιοι παίρνουν εύκολα 250 ευρώ

ΕΣΠΑ: Επίδομα στήριξης 250 ευρώ ανακοίνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το πρόγραμμα «Σπουδάζω – Ζω» για πρωτοετής προπτυχιακούς φοιτητές χρηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο εφάπαξ τη σίτισή τους για το έτος 2022-2023. Οι δικαιούχοι της οικονομικής αυτής ενίσχυσης θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να είναι μέλη φτωχών οικογενειών. Με εφάπαξ επίδομα […]

ΕΣΠΑ: Επίδομα έκπληξη - Ποιοι παίρνουν εύκολα 250 ευρώ

ΕΣΠΑ: Επίδομα στήριξης 250 ευρώ ανακοίνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το πρόγραμμα «Σπουδάζω – Ζω» για πρωτοετής προπτυχιακούς φοιτητές χρηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο εφάπαξ τη σίτισή τους για το έτος 2022-2023.

Οι δικαιούχοι της οικονομικής αυτής ενίσχυσης θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να είναι μέλη φτωχών οικογενειών.

Με εφάπαξ επίδομα 250 ευρώ σε διατακτικές σίτισης ενισχύει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τους φοιτητές και των πέντε νομών για το έτος 2022-2023.

Ειδικότερα, όπως γνωστοποιήθηκε, η δράση αφορά τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές που είναι μέλη οικογενειών της Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς και σε απροστάτευτα τέκνα.

ΕΣΠΑ: Οι δικαιούχοι και το μπόνους

Το κατώφλι φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2021, ορίζεται σε 5.251 ευρώ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά:

50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών.

30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης που θα λαμβάνονται υπόψη, με σειρά προτεραιότητας είναι:

Το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας και

Το πρωτόκολλο παραλαβής της αίτησης

Η επιλογή των ωφελούμενων πραγματοποιείται αυτόματα, ξεκινώντας από το πρώτο άτομο της ανωτέρω κατάστασης, και φθάνοντας μέχρι το άτομο στο οποίο θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Δράσης.

Οι αιτήσεις κατατίθενται έως 2-12-2022.

Η χρηματοδότηση της δράσης, με το όνομα «σπουδά…ΖΩ!», είναι από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και αποτελεί τμήμα ευρύτερων δράσεων που αφορούν την πολιτική κοινωνικής συνοχής και χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΕΣΠΑ: Οι προϋποθέσεις

Οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην παρούσα δράση θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα.

Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή να έχουν ολοκληρώσει την φοίτηση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολική μονάδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.

Να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές – φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για πρώτη φορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στις Σχολές Καλών Τεχνών (εξαιρούνται όσοι φοιτητές εγγράφηκαν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής).

Για τους άρρενες φοιτητές να μην υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το έτος εγγραφής τους 2022-2023.

Να έχουν γεννηθεί από 01/01/1997 έως 31/12/2004 (ηλικίας 18 έως 25 ετών)

Να διαβιούν με οικογενειακό εισόδημα κατώτερο του ορίου φτώχειας. Τούτο θα πρέπει να αποδεικνύεται από την/τις Πράξη/-εις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό/-ά σημείωμα/-τα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2021 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2021-31/12/2021.

Οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες, απροστάτευτα τέκνα, θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα.

Να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολική μονάδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.

Να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές – φοιτήτριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για πρώτη φορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στις Σχολές Καλών Τεχνών (εξαιρούνται όσοι φοιτητές εγγράφηκαν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής).

Για τους άρρενες φοιτητές να μην υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το έτος εγγραφής τους 2022-2023.

Να έχουν γεννηθεί από 01/01/1997 έως 31/12/2004 (ηλικίας 18 έως 25 ετών)
Να εποπτεύονται από Δομή Προστασίας Ανηλίκων Τέκνων ή από Εφέτες ή να έχουν τεθεί υπό την προστασία Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Χρηματοδοτεί 42 συμβουλευτικά κέντρα και 20 ξενώνες φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ λειτουργούν 42 συμβουλευτικά κέντρα και 20 ξενώνες φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες καθώς και η 24ωρη γραμμή SOS 15900 για τα θύματα.

Αυτό υπενθυμίζει με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, με αφορμή την σημερινή, παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών .

Όπως αναφέρει ο υφυπουργός:

«Η παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου μετά την καθιέρωσή της, από τον ΟΗΕ το 1991.

Η βία κατά των γυναικών μπορεί να έχει κάθε μορφή, σωματική, σεξουαλική αλλά και ψυχολογική, γιατί βία δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, αλλά και αυτό που ψυχικά νιώθεις, αυτό που ακούς.

Ως άνθρωποι δεν πρέπει όχι μόνο να συναινούμε σε οποιαδήποτε μορφή βίας, αλλά πρέπει να αντιδρούμε άμεσα.

Το ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, χρηματοδοτεί δίκτυο κακοποιημένων γυναικών. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 42 συμβουλευτικά κέντρα και 20 ξενώνες φιλοξενίας.

Επίσης χρηματοδοτεί την 24ωρη γραμμή SOS 15900 για τα θύματα.

Βοηθούμε τις γυναίκες να σπάσουν τη σιωπή τους όταν αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή ή έμφυλη βία. Δείχνουμε μηδενική ανοχή στην βία κατά των γυναικών αλλά και σε οποιαδήποτε μορφή βίας».

Χρηματοδότηση 1,4 δισ. ευρώ για την Κεντρική Μακεδονία

Πόρους ύψους 1,44 δισ. ευρώ προβλέπει το πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ για τη χρονική περίοδο από το 2021 ως το 2027, γεγονός που, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, το καθιστά ως τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή παρέμβαση που έγινε ποτέ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη σημερινή, πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ, ο κ. Τζιτζικώστας γνωστοποίησε ότι σε αυτό το νέο πρόγραμμα, αν και εγκρίθηκε πρόσφατα, η Περιφέρεια είναι έτοιμη να ξεκινήσει από την πρώτη γραμμή δυναμικά καθώς ήδη προγραμματίζει προσκλήσεις για ένταξη δράσεων ύψους 250 εκατ. ευρώ, 134 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 116 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι προσκλήσεις αυτές αναμένεται, μάλιστα, να ανοίξουν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2023, δηλαδή μέχρι τον προσεχή Απρίλιο.

Παρουσιάζοντας τους άξονες του νέου προγράμματος, ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε ότι ο πρώτος άξονας για τον παραγωγικό ανταγωνιστικό μετασχηματισμό της οικονομίας περιλαμβάνει δράσεις 183 εκατ. ευρώ, ο δεύτερος για τη στήριξη της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης δράσεις 290 εκατ. ευρώ, ο τρίτος για την εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητας της Κεντρικής Μακεδονίας δράσεις ύψους 105,5 εκατ. ευρώ και ο τέταρτος για την στήριξη της κοινωνικής συνοχής, δράσεις 211 εκατ. ευρώ για νέα σχολεία, εκσυγχρονισμό νοσοκομείων, επέκταση πολιτιστικών υποδομών καθώς και δράσεις 265 εκατ. ευρώ από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο για την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, εκπαίδευση, κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και στήριξη των ευάλωτων πολιτών.

Ο πέμπτος άξονας για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη προβλέπει δράσεις 258 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων ο κ. Τζιτζικώστας συνεχάρη την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή, τόνισε ότι η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται πρώτη στη γραμμή εκκίνησης και συμπλήρωσε ότι η Περιφέρεια κατέκτησε μια από τις κορυφαίες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.