Εργασιακά

Εργασιακά: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τους μισθούς, τις συντάξεις και τις συνθήκες εργασίας. Τα πάντα για το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα. Υπολογισμός άδειας και υπολογισμός αποζημίωσης. Πότε γίνονται οι πληρωμές. Τα εργατικά και τα εργασιακά ζητήματα γίνονται πλέον πιο εύκολα από ποτέ.

Εργασιακά: Τι είναι ο μισθός

Ο μισθός είναι μορφή πληρωμής από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, η οποία μπορεί να καθορίζεται σε σύμβαση εργασίας. Αυτό είναι σε αντίθεση με τους μισθούς τεμαχίων, όπου κάθε εργασία, ώρα ή άλλη μονάδα καταβάλλεται χωριστά, και όχι σε περιοδική βάση. Από την άποψη της λειτουργίας μιας επιχείρησης, ο μισθός μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως το κόστος για την απόκτηση και τη διατήρηση των ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση εργασιών, και στη συνέχεια ονομάζεται έξοδα προσωπικού ή έξοδα μισθών. Στη λογιστική, οι μισθοί καταγράφονται σε λογαριασμούς μισθοδοσίας. Ο μισθός είναι σταθερό ποσό χρημάτων ή αποζημίωσης που καταβάλλεται στον εργαζόμενο από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα για την εργασία που εκτελεί ο εργαζόμενος. Ο μισθός συνήθως καταβάλλεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, οι μηνιαίες πληρωμές από το ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθού. Ο μισθός καθορίζεται συνήθως με τη σύγκριση των ποσοστών αμοιβής στην αγορά για άτομα που εκτελούν παρόμοια εργασία σε παρόμοιες βιομηχανίες στην ίδια περιοχή. Ο μισθός καθορίζεται επίσης από την επιπεδοποίηση των ποσοστών αμοιβών και των μισθών που καθορίζονται από έναν μεμονωμένο εργοδότη. Ο μισθός επηρεάζεται και από τον αριθμό των διαθέσιμων ατόμων για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας στο τοπικό κέντρο απασχόλησης του εργοδότη. Οι μισθοί είναι σταθερό κόστος από τη φύση τους.

Εργασιακά: Τι σημαίνει βγαίνω στη σύνταξη

Η συνταξιοδότηση είναι η διαδικασία απόσυρσης από την ενεργό επαγγελματική ζωή του ατόμου. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν όταν είναι καθίσταται δυνατό. Ορισμένοι αναγκάζονται να συνταξιοδοτηθούν όταν η σωματική κατάσταση δεν επιτρέπει τη συνέχιση εξάσκηση επαγγέλματος. Στις περισσότερες χώρες, η ιδέα της συνταξιοδότησης είναι πρόσφατη. Εισήχθη στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Προηγουμένως, το χαμηλό προσδόκιμο ζωής και η έλλειψη συντάξεων σήμαινε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι συνέχιζαν να εργάζονται μέχρι τον θάνατό τους. Η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που εισήγαγε ένα σύστημα συνταξιοδότησης το 1889. Σήμερα, οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες διαθέτουν συστήματα παροχής συντάξεων. Σήμερα, η συνταξιοδότηση θεωρείται δικαίωμα του εργαζομένου σε πολλές κοινωνίες.
Page 1 of 90 1 2 90