Έρχονται έλεγχοι και πρόστιμα σε χιλιάδες αυτοκίνητα

Ραβασάκια αναμένεται να έρθουν σε πολλούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στη χώρα μας. Ποιος ο λόγος

Έρχονται έλεγχοι και πρόστιμα σε χιλιάδες αυτοκίνητα

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάζει στο στόχαστρο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ώστε να πιάσει τους επιτήδειους εισαγωγείς στη φάκα.

Ελέγχους των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης θα πραγματοποιήσει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε χιλιάδες εισαγόμενα μεταχειρισμένα επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα.

Μέχρι σήμερα μόλις 18.000 αυτοκίνητα έχουν κατατεθεί στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ) – αριθμός φυσικά ιδιαίτερα μικρός, κάτι που δημιουργεί κενό στην όλη διαδικασία. Φυσικά και πρέπει να εφαρμοστεί ο υπάρχον νόμος, κάτι που αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα…

Έλεγχος στα αυτοκίνητα

Παράλληλα τον τελευταίο καιρό έχουν εμφανιστεί ακόμα και πλαστά Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης όσο και Δελτία ΚΤΕΟ τα οποία κάποιοι επιτήδειοι προμηθεύονται από την εγχώρια αγορά έναντι 300 ευρώ και 200 ευρώ αντίστοιχα.

Τα πρόστιμα στον εισαγωγέα του οχήματος με τα πλαστά έγγραφα ή γυρισμένα χιλιόμετρα κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ!

Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται.

Ο νόμος

1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 της (β) σχετικής υπουργικής απόφασης ισχύει ότι: «Κατά τη διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1 που εισάγονται μεταχειρισμένα στην Ελλάδα από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή και από τρίτες χώρες εφόσον έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ως καινούρια σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, προσκομίζεται και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος.

Εξαιρούνται τα οχήματα για τα οποία νομίμως ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από το εργοστάσιο παραγωγής, γεγονός που διαπιστώνεται με σχετική Βεβαίωση του Εθνικού Διανομέα της μάρκας στη χώρα μας και τα οχήματα το εργοστάσιο παραγωγής (μάρκα) των οποίων έχει αναστείλει τη λειτουργία του ή δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας, γεγονός που διαπιστώνεται με σχετική βεβαίωση του ΣΕΑΑ.

Στην πρώτη περίπτωση

Ο Εθνικός Διανομέας θα πρέπει επίσης να βεβαιώσει την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία του οχήματος, τις εκπομπές CO2 (συνδυασμένος κύκλος) και τον κυβισμό, εφόσον διαθέτει αυτές τις πληροφορίες ή να δηλώσει ότι δεν είναι διαθέσιμες.».

2) Σε συνέχεια της (β) σχετικής υπουργικής απόφασης και της (γ) σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου παρακαλούμε θερμά όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας μας (…@yme.gov,gr), το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από τις 23/01/2023, τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα (μορφής pdf) των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης (CoC)

που κατατέθηκαν στις Υπηρεσίες σας από τις 7 έως τις 10 Νοεμβρίου 2022, κατά τη διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας των ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1, που εισήχθησαν ως μεταχειρισμένα στην Ελλάδα και εμφαίνονται στους συνημμένους Πίνακες του παρόντος, προκειμένου στη συνέχεια να προβούμε στην επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων τους και της γνησιότητάς τους.

3) Στην περίπτωση που την ανωτέρω χρονική περίοδο (7 έως και 10 Νοεμβρίου 2022) υποβλήθηκαν στις Υπηρεσίες σας και αιτήσεις για την ταξινόμηση ανάριθμων ιδιωτικής χρήσης εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1, που συμπεριλαμβάνονται στους συνημμένους Πίνακες του παρόντος, για τα οποία ουδέποτε έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (CoC) από το εργοστάσιο

παραγωγής τους, ή το εργοστάσιο παραγωγής τους έχει αναστείλει τη λειτουργία του, ή δεν εκπροσωπείται στη χώρα μας, παρακαλούμε θερμά όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας μας (…@yme.gov,gr), το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από τις 23/01/2023 τα,

κατά περίπτωση οχήματος, ψηφιοποιημένα αντίγραφα (μορφής pdf) των Βεβαιώσεων του άρθρου 1 της (β) σχετικής υπουργικής απόφασης, δηλαδή είτε των Βεβαιώσεων των εθνικών διανομέων των εν λόγω οχημάτων, είτε του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α).

4) Τα ανωτέρω αντίγραφα CoC και βεβαιώσεις, παρακαλούμε όπως αντιστοιχηθούν με τον πίνακα ταξινομημένων επιβατικών ιδιωτικής χρήσης εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Ν1 ως προς το σύνολο των εγγραφών που αφορούν κάθε περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με στους συνημμένους Πίνακες.

Το σύνολο των αντιγράφων CoC και βεβαιώσεων που θα μας αποσταλεί, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο άθροισμα των ταξινομήσεων της κάθε περιφερειακής Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκτός αν υπολείπονται περιπτώσεις μεταχειρισμένων οχημάτων από τρίτη χώρα, για τις οποίες θα πρέπει επίσης να μας αποστείλετε σχετική τεκμηρίωση (αντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας).»

Η αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων διαθέτει μία τεράστια ποικιλία

Αυτοκίνητα ευκαιρίες, φθηνά, τρακαρισμένα, προερχόμενα από leasing αλλά και αυτοκίνητα εισαγωγής…

Τα αυτοκίνητα εισαγωγής αφορούν μία “θολή” κατηγορία, αφού πολλοί λατρεύουν να μισούν. Κάτι που είναι απόρροια -ενδεχομένως- πάγιων τακτικών από διάφορους επιτήδειους, που δε φρόντισαν να διαλευκάνουν τι ακριβώς είναι ένα αυτοκίνητο εισαγωγής.

Στην ουσία, ένα αυτοκίνητο εισαγωγής θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με πολλά χιλιόμετρα. Κι αυτό γιατί και στις δύο κατηγορίες υπάρχει μία διάχυτη αίσθηση ότι πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία. Και αυτό δίνει πάτημα για διάφορες τακτικές, όπως το γύρισμα των χιλιομέτρων.

Τι ακριβώς είναι, όμως, είναι ένα αυτοκίνητο εισαγωγής και τι θα πρέπει να προσέξεις; Πώς θα τα ξεχωρίσεις και με ποιον τρόπο θα είσαι σίγουρος για την κατάστασή τους;

Τι σημαίνει αυτοκίνητο εισαγωγής;

Ως αυτοκίνητο εισαγωγής ορίζεται το αυτοκίνητο που προέρχεται από το εξωτερικό. Δηλαδή, έχει πωληθεί και ταξινομηθεί σε μία άλλη χώρα και έρχεται στη συνέχεια στην Ελλάδα ως 2ο ή 3ο χέρι.

Η μόδα με τα αυτοκίνητα εισαγωγής ξεκίνησε ως μία μέθοδος κερδοσκοπίας των εμπόρων. Καθώς επιλέγονταν αυτοκίνητα από χώρες με τιμές πιο χαμηλές, επέτρεπαν ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους επί του αντικειμένου.

Με απλά λόγια, για χρόνια (και πολλές φορές εξακολουθεί να γίνεται) διάφοροι έμποροι αγόραζαν φθηνά αυτοκίνητα και τα πουλούσαν σε πολύ υψηλότερες τιμές.

Για ποιο λόγο θεωρούνται… “επίφοβα”;

Τα αυτοκίνητα εισαγωγής έδωσαν το πάτημα για θολές διαδικασίες και κερδοσκοπία και κυριάρχησαν στην ελληνική αγορά.

Ο λόγος ήταν διπλός. Αρχικά, σε χώρες όπως η Βουλγαρία, τα αυτοκίνητα πωλούνται και αγοράζονται σε αρκετά χαμηλότερες τιμές. Αφού πολλοί φόροι που υπάρχουν στην Ελλάδα εκεί δεν θα τους συναντήσεις.

Τα αυτοκίνητα στοιχίζουν φθηνότερα καινούργια και ως εκ τούτου η υποτίμηση που γίνεται στα μεταχειρισμένα είναι μεγαλύτερη.

Αυτό επιτρέπει και μία ακόμα “παράπλευρη απώλεια”: την ελλιπή ενημέρωση και απουσία ελέγχου. Ένα αυτοκίνητο προερχόμενο από το εξωτερικό είναι -θεωρητικά- δυσκολότερο να ελεγχθεί. Και πιο εύκολο να γυρίσουν τα χιλιόμετρα. Ενώ συχνά το βιβλίο service και τα δελτία τεχνικών ελέγχων πάνε… περίπατο.