Επίδομα ΚΤΠ ΜΑΕ στα ΑΤΜ: Ποιο το παίρνουν – Τι σημαίνει

Επίδομα ΚΤΠ ΜΑΕ: Το επίδομα ΚΤΠ ΜΑΕ το οποίο εμφανίζεται στις τραπεζικές συναλλαγές των πολιτών δεν είναι κάποιο νέο έκτακτο επίδομα. Η ΚΤΠ ΜΑΕ είναι ο υπεύθυνος φορέας του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης για την πληρωμή του Power Pass και του Fuel Pass και αυτός είναι ο λόγος που κάνει αισθητή την παρουσία του στον τραπεζικό […]

Επίδομα ΚΤΠ ΜΑΕ στα ΑΤΜ: Ποιο το παίρνουν - Τι σημαίνει

Επίδομα ΚΤΠ ΜΑΕ: Το επίδομα ΚΤΠ ΜΑΕ το οποίο εμφανίζεται στις τραπεζικές συναλλαγές των πολιτών δεν είναι κάποιο νέο έκτακτο επίδομα.

Η ΚΤΠ ΜΑΕ είναι ο υπεύθυνος φορέας του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης για την πληρωμή του Power Pass και του Fuel Pass και αυτός είναι ο λόγος που κάνει αισθητή την παρουσία του στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Τους τελευταίους μήνες σε πολλές τραπεζικές συναλλαγές εμφανίζεται το επίδομα ΚΤΠ ΜΑΕ και δίπλα το ποσό που μας έχει πιστωθεί.

Το επίδομα ΚΤΠ ΜΑΕ δεν είναι κάποιο νέο επίδομα, αλλά ο φορέας που είναι υπεύθυνος για να βγάλει την πληρωμή του power pass και του fuel pass.

Επίδομα ΚΤΠ ΜΑΕ: Απαραίτητη σημείωση

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση κάθε πολίτη μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

1) ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: έχει απορριφθεί η αίτηση. Εάν πλοηγηθείτε στη σελίδα της αίτησης θα δείτε στο πάνω μέρος περισσότερες πληροφορίες (π.χ. αδυναμία διασταύρωσης του ΑΦΜ ως δικαιούχου/συνδικαιούχου στο δηλωθέν ΙΒΑΝ). Απορριφθείσες αιτήσεις μπορούν να ενωθούν και να επανυποβληθούν.

2) ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: η αίτηση έχει υποβληθεί και βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των ακολούθων.

αν το ΑΦΜ είναι δικαιούχος / συνδικαιούχος στο δηλωθέν IBAN.

αν ο αιτών/αιτούσα δεν έχει ξεπεράσει την μία (1) αίτηση για τον ίδιο και τον/την σύζυγο και δεν έχει ξεπεράσει τις τρεις (3) για τα προστατευόμενα μέλη.

3) ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: για τις αιτίες που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για το ΙΒΑΝ/ΑΦΜ, και δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από τον πολίτη.

Μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων (1η Ιουλίου 2022) θα εκτελεστούν οι διασταυρώσεις με τα στοιχεία λογαριασμών που θα δοθούν από τους παρόχους, ώστε να γίνει η εκκαθάριση και να υπολογιστεί το ποσό της επιδότησης.

4) ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: το ποσό επιστροφής (για πληρωμή, μέσω ΔΙΑΣ) που αποστέλλεται στο επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

5) ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: η εντολή για το ποσό των εσόδων έχει αποσταλεί στο επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μέσω ΔΙΑΣ και περιμένουμε από την τράπεζα να κάνει την πληρωμή.

6) ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ: έχουμε λάβει απάντηση από το επιλεγμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ότι εκτέλεσε επιτυχώς την πληρωμή. Ο/Η δικαιούχος μπορεί να ελέγξει τον λογαριασμό του/της

Επίδομα ΚΤΠ ΜΑΕ: Ποια είναι η ΚτΠ M.Α.Ε

Η ΚΤΠ ΜΑΕ είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Η ΚτΠ M.Α.Ε. είναι ο επιτελικός βραχίονας υποστήριξης υλοποίησης έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο δημόσιο τομέα, καθώς και δράσεων κρατικών ενισχύσεων στις ΤΠΕ, συνδράμοντας στην υλοποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα.

Η εταιρεία συμμετέχει θεσμικά στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, υλοποιεί έργα ΤΠΕ που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης ή μέσω Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, υποστηρίζει τον εντοπισμό αναγκών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε έργα ΤΠΕ και παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε φορείς σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων ΤΠΕ που έχουν κληθεί να υλοποιήσουν.

Με ιδιαίτερα μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση, και τη διαχείριση καινοτόμων έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο σκοπός της σήμερα είναι να συνδράμει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε όλες τις ενέργειες και τα έργα που,

αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων,

στην διαφάνεια,

στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού,

στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα,

στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων οργανισμών και την εν γένει βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Επίδομα ΚΤΠ ΜΑΕ: Ξεκίνησαν να πληρώνονται οι δικαιούχοι το επίδομα ρεύματος

Ξεκίνησε η πληρωμή του Power Pass, έχουν ξεκινήσει ήδη να πληρώνονται οι δικαιούχοι το επίδομα ρεύματος. Νωρίτερα είχε αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση για την πληρωμή. Η επίσημη ανακοίνωση των αρμόδιων υπουργείων.

Ξεκίνησε η πληρωμή για το επίδομα ρεύματος και ήδη αρκετοί δικαιούχοι έχουν πληρωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, έχουν πληρωθεί όλες οι τράπεζες, με πρώτη την Εθνική.

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 31,6 εκατ. ευρώ σε 866.181 δικαιούχους του Power Pass
Πιστώθηκε σήμερα ποσό συνολικού ύψους 31,6 εκατ. ευρώ σε 866.181 δικαιούχους του Power Pass, δηλαδή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2022.

Στην παραπάνω πίστωση περιλαμβάνονται, επίσης, υπόλοιπα πληρωμών για λογαριασμούς της περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 31 Μαΐου 2022, κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων.

Το προαναφερθέν ποσό είχε μεταφερθεί έως χθες από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πιστώθηκε σήμερα από την «Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.)» στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Μετά τη σημερινή πληρωμή, η συνολική δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού που εκδόθηκαν την περίοδο 1η.12.2021 έως 30.6.2022 ανέρχεται στα 295,6 εκατ. ευρώ.

Τονίζεται ότι νωρίτερα είχε αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση για το Επίδομα Ρεύματος

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Power Pass 2 είναι όσοι καταναλωτές έλαβαν εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος από τον πάροχό τους για τον Ιούνιο.

Οι δικαιούχοι της εν λόγω επιδότησης δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στο vouchers.gov.gr για να λάβουν το ποσό που τους αναλογεί καθώς ελήφθησαν στοιχεία απευθείας από τους παρόχους ενέργειας.

Τα τελικά ποσά του Power Pass που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα είναι αισθητά μικρότερα σε σχέση με αυτά που είχαν πιστωθεί για το εξάμηνο Δεκεμβρίου 2021 – Μαΐου 2022 καθώς η πληρωμή αυτή θα αφορά τον τελευταίο μήνα πριν από το πάγωμα της ρήτρα αναπροσαρμογής.

Επίδομα 400 ευρώ ανάσα για τις οικογένειες

Την ίδια μέρα ανάληψη από τα ΑΤΜ θα κάνουν 1.378.004 δικαιούχοι άλλων ειδικών επιδομάτων.

Οικονομική ενίσχυση από 200 έως 400 ευρώ θα λάβουν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ).

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ.

ΟΠΕΚΑ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Τα επιδόματα της Παρασκευής

επίδομα
Επίδομα Ενοικίου: Δικαιούχοι 273.264 – 32.844.350 ευρώ

Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 749. 890 – 155.998.571 ευρώ

Αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι 173.532 – 73.762.089 ευρώ

Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 793 – 228.561 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.045 – 213.000 ευρώ

Σύνταξη ανασφ. Υπερηλίκων ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 17.291 – 5.859.337 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλ. Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 17.752 – 5.004.953 ευρώ