Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΟικονομίαΈκτακτος έλεγχος σε καταθέσεις - Ποιους θα ελέγξει η εφορία

Έκτακτος έλεγχος σε καταθέσεις – Ποιους θα ελέγξει η εφορία

Εφορία: Ξεκινάνε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έλεγχοι σε καταθέσεις. Δείτε στο newsme.gr ποιες πρόκειται να μπουν στο μάτι της εφορίας.

Με αυξημένες φορολογικές αρμοδιότητες ξεκινούν στα τέλη του μήνα τα έξι νέα ελεγκτικά κέντρα (ΕΛ.ΚΕ) τα οποία θα αριθμούν 820 υπαλλήλους. Στο στόχαστρο θα βρεθούν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής με τους ελεγκτές να εστιάζουν στα εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι θα αφορούν την πενταετία 2016-2021 δηλαδή όσοι στο διάστημα αυτό έβγαλαν χρήματα από την Ελλάδα ή έφεραν αντίστοιχα θα ελεγχθούν διεξοδικά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, ότι όποιος βγάζει χρήματα στο εξωτερικό είναι φοροφυγάς. Η διακίνηση κεφαλαίων είναι ελεύθερη και όποιος πολίτης επιθυμεί μπορεί να στέλνει χρηματικά ποσά στο εξωτερικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα χρήματα να έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση των υπόχρεων. Αυτό δηλαδή θα ελέγξουν οι υπάλληλοι των ΕΛ.ΚΕ. και στην περίπτωση που από τα στοιχεία προκύψουν ότι δεν δικαιολογούνται τα κεφάλαια, οι φορολογούμενοι θα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις. Εφόσον δεν είναι πειστικές θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και που φθάνουν σε επίπεδα ενδεχομένως και υψηλότερα από το έμβασμα στην αλλοδαπή.

Εφορία: Πότε ξεκινάει όλο αυτό

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης, εισέρχεται στην τελική ευθεία η αναδιάρθρωση του φοροελεγκτικού μηχανισμού με τη λειτουργία των νέων Ελεγκτικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με στόχο τα έξι νέα Ελεγκτικά Κέντρα να αρχίσουν να λειτουργούν από τις 27 Ιουνίου 2022 με 820 υπαλλήλους, στην ΑΑΔΕ έχουν ανεβάσει ταχύτητες για την επιλογή των προϊσταμένων των νέων υπηρεσιών, τη διαμόρφωση των κτιρίων που θα στεγάσουν τα Ελεγκτικά Κέντρα και την τοποθέτηση των υπαλλήλων στο νέο τους πόστο.

Εφορία: Ποιος είναι ο ρόλος των ΕΛ.ΚΕ.

Η διενέργεια:
– φορολογικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί

– η βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από το ΕΛ.ΚΕ., στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ.

Ο έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια :

– H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανέρχεται αθροιστικά, από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.

– H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.

– Τα ποσά δαπανών (τεκμηρίων) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ.

– Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

Η διενέργεια ελέγχων επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της Α.Α.Δ.Ε.

Ο επανέλεγχος ή ο έλεγχος σε φορολογικές υποθέσεις που, ενώ έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί, καθώς έχουν προκύψει νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών. Η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται για υποθέσεις που ο αρχικός έλεγχος έχει διενεργηθεί στο ΕΛ.ΚΕ. ή σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής/καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του ή εφόσον ο αρχικός έλεγχος έχει διενεργηθεί στα πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ. και η αρμοδιότητα του ελέγχου έχει περιέλθει στο ΕΛ.ΚΕ.

Τράπεζες: Έριξαν άκυρο στην Ελλάδα οι Έλληνες

Λίγα χρήματα έχουν οι περισσότεροι Έλληνες στις ελληνικές τράπεζες, ενώ σημαντικές ήταν οι εκροές κεφαλαίων στο εξωτερικό στη διάρκεια της πανδημίας, παρά την άνοδο των καταθέσεων.

Το μεγάλο στατιστικό όμως είναι πως οι λογαριασμοί που έχουν πολλά χρήματα είναι ελάχιστοι. Οι υπόλοιποι τα έχουν στο εξωτερικό…

Καταθέσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ έχουν μόνο 84 λογαριασμοί, ενώ 4.500.000 λογαριασμοί έχουν υπόλοιπα έως 5.000 ευρώ.

Ο αριθμός των λογαριασμών καταθέσεων σε κάθε κατηγορία υπολοίπου δεν είναι διαθέσιμος, διευκρινίζει η ΤτΕ. Ωστόσο, διαιρώντας το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων κάθε κατηγορίας με το μέσο υπόλοιπο αυτής (μέσος όρος των δύο ακραίων ποσών που αποτελούν τα όρια της κατηγορίας), λαμβάνεται μία τάξη μεγέθους αναφορικά με το πιθανό πλήθος λογαριασμών που περιλαμβάνει κάθε μία από αυτές.

Για παράδειγμα, με βάση αυτό τον υπολογισμό προκύπτει ότι το Δεκέμβριο του 2021:

η κατηγορία λογαριασμών μέχρι 5 χιλ. ευρώ μπορεί να περιλάμβανε πάνω από 4,5 εκατ. λογαριασμούς,
η κατηγορία 5 χιλ.-50 χιλ. ευρώ μπορεί να περιλάμβανε 2 εκατ. λογαριασμούς,
η κατηγορία 50 χιλ.-100 χιλ. ευρώ 360 χιλιάδες λογαριασμούς,
η κατηγορία 100 χιλ.-500 χιλ. ευρώ 110 χιλιάδες λογαριασμούς,
η κατηγορία 500 χιλ.-1 εκατ. ευρώ 5.200 λογαριασμούς,
η κατηγορία 1 εκατ.-5 εκατ. ευρώ 1.300 περίπου λογαριασμούς,
η κατηγορία 5 εκατ.-10 εκατ. ευρώ περίπου 80 λογαριασμούς και
η υψηλότερη κατηγορία, άνω των 10 εκατ. ευρώ, μπορεί να περιλάμβανε κατά το μέγιστο 84 λογαριασμούς.

Τα χρήματα πήγαν στο εξωτερικό

Την περίοδο της πανδημίας όπως τονίζει η ΤτΕ, κάποιοι βεβαίως στράφηκαν σε τοποθετήσεις στο εξωτερικό. Η εικόνα που προκύπτει από τη Διεθνή Επενδυτική Θέση όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό είναι ότι ο τομέας νοικοκυριά-φυσικά πρόσωπα αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος των επενδύσεων του εγχώριου ιδιωτικού τομέα (εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων) στο εξωτερικό, ιδίως σε καταθέσεις και σε αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού.

Πρόκειται για νοικοκυριά-φυσικά πρόσωπα πιθανότατα σχετικά υψηλότερου εισοδήματος και ίσως με υψηλότερη χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Τα χρόνια της πανδημίας καταγράφηκαν συγκριτικά υψηλές εκροές κεφαλαίων προς το εξωτερικό για τοποθετήσεις σε ομολογιακούς τίτλους το 2020 και σε μετοχικούς τίτλους/αμοιβαία κεφάλαια το 2021.

Μάλιστα η ΤτΕ υπολογίζει, πως η συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεων Ελλήνων στο εξωτερικό αφορά σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε επιχειρήσεις.

Ειδικότερα εκτιμά πως τα εγχώρια φυσικά πρόσωπα αντιπροσωπεύουν:

το 55-60% των συνολικών καταθέσεων κατοίκων στο εξωτερικό,
το 60% των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων στο εξωτερικό και
το 10-15% των ομολόγων εξωτερικού αντίστοιχα.

Τι ισχύει για τις καταθέσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εάν δεν υπήρχε η πανδημία του κορονοϊού, οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες, θα ήταν λιγότερες κατά 22 δισ. ευρώ, καθώς η αύξησή τους αποδίδεται στη μείωση της κατανάλωσης και στις κρατικές ενισχύσεις.

Ωστόσο ταυτόχρονα, η ΤτΕ αποκαλύπτει, μέσα σε ειδικό κεφάλαιο στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ότι την ίδια περίοδο υπήρξαν αυξημένες εκροές κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ΤτΕ, όσον αφορά την ποσοστιαία σύνθεση των καταθέσεων φυσικών προσώπων με βάση το υπόλοιπο του λογαριασμού, παρατηρούνται στο σύνολο των τραπεζών σχετικά μικρές διακυμάνσεις διαχρονικά:

Το μεγαλύτερο μερίδιο στις καταθέσεις των φυσικών προσώπων στο τραπεζικό σύστημα έχει η κατηγορία υπολοίπου 5.000-50.000 ευρώ, η οποία αντιπροσωπεύει από το 2015 σχεδόν σταθερό ποσοστό –κυμαίνεται γύρω στο 41%-42%.

Η δεύτερη σε σημασία κατηγορία αφορά τους λογαριασμούς ύψους 100.000-500.000 ευρώ, με ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 23-24%, και ακολουθεί η κατηγορία 50.000-100.000 ευρώ με 19%-20%.

H χαμηλότερη κατηγορία λογαριασμών, κάτω των 5.000 ευρώ, αντιπροσωπεύει το 9-10% του συνόλου των καταθέσεων των φυσικών προσώπων.

Οι κατηγορίες άνω των 500.000 ευρώ αντιπροσωπεύουν γύρω στο 6% του συνόλου.

Η ΤτΕ διευκρινίζει πως, επειδή ο τομέας των φυσικών προσώπων περιλαμβάνει, εκτός από τα νοικοκυριά, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, εικάζεται ότι ένα τμήμα των εν λόγω καταθέσεων είναι δυνατόν να αφορά λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται ως κεφάλαια κίνησης.

Εάν οι καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ αποτελούν αποταμιευτικές επιλογές νοικοκυριών (και όχι κεφάλαια κίνησης επιτηδευματιών), στοιχειοθετείται ύψιστος βαθμός εμπιστοσύνης στη φερεγγυότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δεδομένου ότι, όπως είναι γνωστό, η εγγύηση καταθέσεων καλύπτει ποσό μέχρι 100.000 μόνο, όχι βεβαίως ανά κατάθεση, αλλά ανά συνδικαιούχο.

Τι γίνεται από το 2015

Η ΤτΕ σημειώνει πως στη διάρκεια της περιόδου Ιουλίου 2015-Δεκεμβρίου 2019 η αύξηση των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα υποστηρίχθηκε από την επιστροφή τραπεζογραμματίων στο τραπεζικό σύστημα, με την σωρευτική θετική καθαρή ροή να ανέρχεται σε 29,6 δισ. ευρώ και από επαναπατρισμό κεφαλαίων από τοποθετήσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία στο εξωτερικό ύψους 16 δισ. ευρώ.

Στη διάρκεια της πανδημίας η εμπιστοσύνη αυτή ενισχύθηκε και οι καταθέσεις ύψους άνω των 100 χιλιάδων ευρώ στις εγχώριες τράπεζες αυξήθηκαν έντονα σε ένα περιβάλλον μηδαμινών επιτοκίων καταθέσεων και ελεύθερης διασυνοριακής κίνησης κεφαλαίων και ενώ οι διεθνείς αγορές κεφαλαίων παρουσίαζαν πρωτοφανή και σχεδόν συνεχή άνοδο.

Ωστόσο, σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, μια άλλη ανάγνωση είναι ότι η χρησιμοποίηση των τραπεζικών καταθέσεων ως του κατ’ εξοχήν μέσου για τη διατήρηση υψηλών αποταμιεύσεων (σε τοποθετήσεις με μεγαλύτερη ρευστότητα από ό,τι τα ακίνητα/κατοικίες) «δεν αποτελεί μόνο ένδειξη υψηλής εμπιστοσύνης προς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, αλλά εκδήλωση ελλειμμάτων χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ή και μεγάλης αποστροφής προς τον κίνδυνο διακυμάνσεων της ονομαστικής αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ