Εφορία: Ξεκινούν κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών – Τα «κλειδιά» για τους οφειλέτες

Με χρέη προς την εφορία εμφανίζονται σήμερα σχεδόν 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, τόσο φυσικά και νομικά πρόσωπα. Εννέα στους δέκα οφειλέτες έχουν οφειλές που δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ που σημαίνει ότι κινδυνεύουν με τα αναγκαστικά μέτρα της Εφορίας ενώ πάνω από 1,4 εκατομμύρια οφειλέτες έχουν ήδη υποστεί κατασχέσεις του τραπεζικού τους λογαριασμού λόγω χρεών.

Εφορία: Ξεκινούν κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών - Τα «κλειδιά» για τους οφειλέτες

Η αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων των 72 και 120 δόσεων προς την εφορία αλλά και η νέα έκτακτη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων για συνεπείς οφειλέτες αποτελούν τα νέα «όπλα» των φορολογούμενων απέναντι στις κατασχέσεις.

Πλέον η Εφορία μπορεί να προβεί σε αυθημερόν δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών που χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 70.000 ευρώ ενώ τις κατασχέσεις πραγματοποιούν οι ίδιες οι τράπεζες αμέσως μόλις λάβουν από τον διοικητή της ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία του οφειλέτη.

Οι ρυθμίσεις θα ενεργοποιηθούν μέσα στον Απρίλιο και θα δίνουν τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, έστω και περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ενώ παράλληλα θα ξεμπλοκάρει ο τραπεζικός λογαριασμός κάτι που διευκολύνει τις οικονομικές κινήσεις του εκάστοτε φορολογούμενου.

Με την υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση ο οφειλέτης θα κερδίσει τα εξής:

1. Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας από την εφορία σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

2. Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, οι  κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο δεν επιστρέφονται.

3. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής για το αδίκημα περί μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο ή, εφόσον άρχισε η  εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

Απώλεια της ρύθμισης στην εφορία

Αν ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί, συνεχίζονται.

Πώς μπορούν οι φορολογούμενοι να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους

Οι φορολογούμενοι που είδαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους να δεσμεύονται έχουν την ευκαιρία να τους ξεμπλοκάρουν με τα εξής «όπλα»:

1. Αναβίωση 120 δόσεων. Όσοι έχασαν την παλαιά ρύθμιση έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 μπορούν να επανενταχθούν με την υποβολή αίτησης μέχρι  31 Ιουλίου 2023 καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις.  Οι δόσεις που χάθηκαν θα «κολλήσουν» στο τέλος της ρύθμισης. Αν ο οφειλέτης έχει κι άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές π.χ. απλήρωτες οφειλές από φόρο εισοδήματος 2022 ή ΕΝΦΙΑ 2022 είναι υποχρεωμένος να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ή των 48 δόσεων (για έκτακτες οφειλές) μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία επικύρωσης της αναβίωσης της ρύθμισης των 120 δόσεων. Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται στο 3%.

2. Αναβίωση 36 ή 72 δόσεων. Για να «ανοίξει» ξανά η ρύθμιση των χρεών της πανδημίας σε όσους την έχασαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι  31 Ιουλίου 2023 καταβάλλοντας  δύο μηνιαίες δόσεις. Αν υπάρχουν και άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές υποχρεωτικά εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία επικύρωσης της αναβίωσης της ρύθμισης. Οι 36 δόσεις είναι άτοκες και οι 37 – 72 δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 2,5%.

3. Νέα έκτακτη ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων:  Αφορά όσους την 1η Νοεμβρίου 2021, δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 120 ή 72 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ. Οι δόσεις είναι έντοκες. Για όσους επιλέξουν 36 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% ενώ για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 72 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,87%. Συνεπείς φορολογούμενοι που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου  2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, έχουν τη δυνατότητα να τις υπαγάγουν και αυτές στην νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων. Επίσης αν την 1η Νοεμβρίου του 2021, υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων η οποία μεταγενέστερα χάθηκε και ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές, δύνανται να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και ταυτόχρονα, εντός μηνός από την υπαγωγή των νέων οφειλών στην ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων, οι οφειλές της πάγιας που χάθηκαν υποχρεωτικά εντάσσονται εκ νέου στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

«Κινδυνεύουν» από την εφορία με κατασχέσεις περισσότεροι από 500.000 οφειλέτες

Εδώ πάντως πρέπει να σημειωθεί πως η κατάσχεση καταθέσεων μπορεί να γίνει και χωρίς προειδοποίηση κάτι για το οποίο άλλωστε έχει αποφανθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτή την στιγμή κινδυνεύουν να βρεθούν σε «κλοιό» αναγκαστικών μέτρων είσπραξης επί κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων σχεδόν 541.864 οφειλέτες, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της ΑΑΔΕ. Σε περισσότερους από 1,4 εκατ. οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Τα βήματα που ακολουθούν οι ελεγκτικές αρχές σε αυτές τις περιπτώσεις καθορίζονται από ένα Εγχειρίδιο -κάτι σαν «Βίβλο» αναγκαστικών μέτρων είσπραξης- που έχει εκδώσει η ΑΑΔΕ.

Τα βήματα που ακολουθεί η Εφορία μέχρι την κατάσχεση λογαριασμών

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών της ΑΑΔΕ για το 2023, τα «βήματα» που ακολουθούν οι φορο-ελεγκτές πριν από την κατάσχεση είναι τα ακόλουθα:

  • Επιλογή οφειλέτη: Ο οφειλέτης, στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση, επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από τη διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών κ.λπ.).
  • Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων: Η αρμόδια φορολογική υπηρεσία, πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους (μισθών από εργοδότες, συντάξεων από ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων από μισθωτές, λοιπών απαιτήσεων από τρίτους κ.λπ.). Στόχος της έρευνας είναι η επιβολή κατάσχεσης του ποσού που ο τρίτος (ο εργοδότης, το ασφαλιστικό ταμείο, ο μισθωτής κ.λπ.) πρόκειται να αποδώσει στον οφειλέτη του Δημοσίου. Η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί πριν αποδοθεί το ποσό στον οφειλέτη του Δημοσίου, δηλαδή όταν αυτό βρίσκεται ακόμη στα χέρια του τρίτου (του εργοδότη, του ταμείου, του μισθωτή κ.λπ.).
  • Κατάσχεση καταθέσεων: Σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί με την αποστολή ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στην τράπεζα και έχει ως στόχο τη δέσμευση ποσού από το υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού του οφειλέτη, προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο. Η έρευνα για τον εντοπισμό απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων διενεργείται με αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Συστήματος Φορολογίας TAXIS, του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ή μέσω άλλων πηγών πληροφόρησης.
  • Δημιουργία κατασχετηρίου: Δημιουργείται από το σύστημα TAXIS κατασχετήριο στα χέρια τρίτων ή στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων.

Το κατασχετήριο δημιουργείται:

  • Με την εισαγωγή: των στοιχείων του οφειλέτη ή των οφειλετών, αν πρόκειται για μαζικό κατασχετήριο στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, των στοιχείων του τρίτου, των ληξιπρόθεσμων ατομικών οφειλών και των χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας του οφειλέτη στον πίνακα χρεών, με ιδιαίτερη προσοχή στο ποσοστό συνυπευθυνότητας.
  • Με την αποθήκευση και απόδοση αριθμού ειδικού βιβλίου κατασχετηρίου στα χέρια τρίτων.