Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΕργασιακάΈφοδος της ΑΑΔΕ στις συντάξεις χηρείας - Πως θέλει να τις περιορίσει

Έφοδος της ΑΑΔΕ στις συντάξεις χηρείας – Πως θέλει να τις περιορίσει

Συντάξεις χηρείας: Πλάνο για να… μειωθούν οι συντάξεις χηρείας έχει σχεδιάσει η Εφορία. Δείτε τι αναμένεται να γίνει…

Διασταυρώσεις αρχίζουν στις συντάξεις χηρείας με τον ΕΦΚΑ να λαμβάνει αυτόματα από την ΑΑΔΕ, στοιχεία για τυχόν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία των επιζώντων συζύγων.

Στο σχετικό αρχείο από το οποίο ο ΕΦΚΑ θα μπορεί να αντλεί στοιχεία, θα υπάρχουν καταχωρημένα και τυχόν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι, φυσικά, σε γνώση της ΑΑΔΕ.

Δείτε ποιο είναι το πλάνο…

Συντάξεις χηρείας: Τι θέλουν να γίνει

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Επικρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη, στόχος των συγκεκριμένων διασταυρώσεων είναι η εύρεση εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων των σημερινών δικαιούχων συντάξεων χηρείας, ώστε αυτές, αναλόγως, να περικοπούν ή να διακοπούν, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ΕΦΚΑ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Επίσης, ο ΕΦΚΑ, Ο φορέας, και ειδικότερα οι χρήστες του πληροφοριακού του συστήματος, έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία για την οποία χορηγούνται τα στοιχεία ασφαλιστικής ενημερότητας, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συντάξεις χηρείας: Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης

Αναλυτικότερα η απόφαση προβλέπει, ότι πλέον διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εισοδήματος φυσικού προσώπου:

  1. Ένδειξη προέλευσης καθαρού ποσού από μισθούς, συντάξεις, κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης (κωδ. 389).
  2. Ένδειξη προέλευσης καθαρού ποσού από μισθούς, συντάξεις, κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης όπου η Ελλάδα, βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης (κωδ. 391).
  3. Ένδειξη προέλευσης αποδοχών για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες (κωδ. 393).
  4. Ένδειξη προέλευσης καθαρών κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλοδαπής (κωδ. 411).
  5. Ένδειξη αν υπάρχει άλλη πηγή εισοδήματος στην αλλοδαπή (κωδ. 029).
  6. Ένδειξη (0: ΟΧΙ, 1: ΝΑΙ) για εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (παρ. 2 άρθρο 43 ΑΚ. Φ.Ε.) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση (κωδ. 657).
  7. Ένδειξη (0: ΟΧΙ, 1: ΝΑΙ) για καθαρό εισόδημα από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας αλλοδαπής προέλευσης (κωδ. 463) στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ» του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου για την αναζήτηση πληροφοριών εισοδήματος φυσικού προσώπου βάσει Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και Φορολογικού έτους.

ΑΑΔΕ: Θα στείλει… ραβασάκια

Χιλιάδες εκκαθαριστικά σημειώματα σε φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις τα τελευταία 15 χρόνια είναι έτοιμη να στείλει η ΑΑΔΕ.

Στο στόχαστρο δηλαδή είναι οι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση για κάποιο έτος.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και επειδή οι υποθέσεις τους παραγράφονται μετά από ένα χρονικό διάστημα, έχουν ξεκινήσει οι διασταυρώσεις των ΑΦΜ, με το αρχείο των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων.

Η διαδικασία, όπως την ορίζει η φορολογική νομοθεσία, προβλέπει για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, την έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.

Η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει φόρο κατ’ εκτίμηση, με βάση ότι στοιχεία διαθέτει και κατόπιν ο φορολογούμενος αν διαφωνεί, προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, εάν η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίσει το φόρο ολικά ή μερικά με βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά που περιέχονται σε φορολογική δήλωση του φορολογούμενου, οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά στα οποία βασίστηκε ο προσδιορισμός του φόρου.

Σε ότι αφορά στις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου μετά από αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών, αυτές εκδίδονται βάσει στοιχείων, τα οποία είτε έχουν παρασχεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο σε δήλωσή του είτε έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.

Ακόμη, σε περίπτωση που από στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, προκύπτει ότι έχουν αποκτηθεί από φορολογούμενο (φυσικό πρόσωπο) εισοδήματα, ημεδαπής ή αλλοδαπής, αδιακρίτως κατηγορίας και πηγής προέλευσης ήτοι ενδεικτικά:

εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις,
αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα,
εισοδήματα από ακίνητα,
μερίσματα, τόκους,
δικαιώματα κ.λπ.).

Τα ανωτέρω εισοδήματα προστίθενται, εφόσον δεν έχουν περιληφθεί σε δήλωσή του και τότε εκδίδεται και κοινοποιείται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, με την οποία προσδιορίζεται ο τυχόν οφειλόμενος επιπλέον φόρος και κατά περίπτωση, τα τυχόν ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Μέχρι πόσο πίσω θα “κοιτάξει”

Σε ότι αφορά στις υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, το δικαίωμα της Εφορίας να επιβάλει φόρους φτάνει μέχρι και το έτος 2006!

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής.

Αυτό σημαίνει ότι η εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, για τις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2006.

Σημειώνεται όμως, ότι, με βάση τη σχετική απόφαση του ΣτΕ, η 15ετία είναι το μέγιστο χρονικό όριο παραγραφής, ακόμη και αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση στο 13, 14, ή 15 έτος, από το έτος υποχρέωσης.

Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα, η προθεσμία παραγραφής επεκτεινόταν για μια τριετία στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, το ΣτΕ αποφάσισε ότι η επέκταση της τριετίας, δεν μπορεί να επεκτείνει τον χρόνο πέραν της 15ετίας.

Επίσης στο στόχαστρο είναι και οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2011 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής που άρχισε να «τρέχει» από την 1η-1-2012 -δηλαδή μετά τη λήξη του έτους 2011 στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση- και λήγει την 31η-12-2022.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ