Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΟικονομίαΔίνονται πίσω χρήματα από τον ΕΝΦΙΑ - Ποιοι τα δικαιούνται και γιατί

Δίνονται πίσω χρήματα από τον ΕΝΦΙΑ – Ποιοι τα δικαιούνται και γιατί

ΕΝΦΙΑ: Θα δοθούν χρήματα πίσω σε κόσμο που έχει πληρώσει παραπάνω και δεν έχουν συμψηφιστεί μέχρι σήμερα. Δείτε στο newsme.gr.

Επιστρέφονται ΕΝΦΙΑ ή ΦΑΠ που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα σε προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν συμψηφιστεί μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, η διάταξη αφορά ακίνητα στα οποία είχε προσδιοριστεί αρχικά ο ΕΝΦΙΑ και ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας με βάση αντικειμενικές αξίες του 2008, οι οποίες το 2016 μειώθηκαν με βάση ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δείτε αναλυτικά…

Πως είχαν μείνει τα χρήματα του ΕΝΦΙΑ στα ταμεία της ΑΑΔΕ

Ενώ ο νόμος προέβλεπε τον συμψηφισμό του φόρου που έπρεπε να επιστραφεί, με τον ΕΝΦΙΑ των επόμενων ετών παρατηρήθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις, το ποσό που έπρεπε να επιστραφεί υπερκάλυπτε κατά πολύ τον ΕΝΦΙΑ των επόμενων ετών, με αποτέλεσμα να παραμένουν «δεσμευμένα» στην ΑΑΔΕ, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα ποσά που είχαν καταβάλλει οι ιδιοκτήτες.

Με το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ προβλέπεται ότι τα συγκεκριμένα ποσά που εκκρεμούν, θα επιστραφούν στους δικαιούχους. Σημειώνεται πως η διάταξη αφορά σε δικαιούχους οι οποίοι, στο μεταξύ μειώθηκε η ακίνητη περιουσία τους και άρα ο ΕΝΦΙΑ, με τον οποίο βαρύνονται είναι μικρότερος ή και μηδενικός.

Για τα ακίνητα που εντάχθηκαν στο σύστημα των αντικειμενικών τιμών μετά το 2008, ο φόρος κατοχής ακινήτων που καταβλήθηκε αχρεώστητα θα συμψηφιστεί με τον ΕΝΦΙΑ των επομένων ετών έως το 2025.

Τι ισχύει σύμφωνα με το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ προβλέπει συγκεκριμένα την επιστροφή Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα των περιοχών όπου διενεργήθηκε νέα εκκαθάριση φόρου σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 2333/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς ο φόρος που προέκυψε μετά τη νέα εκκαθάριση δεν μπορεί να συμψηφιστεί, με μελλοντικές οφειλές από τους φόρους αυτούς, λόγω της τρέχουσας περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, η οποία υπολείπεται κατά πολύ των ποσών επιστροφής.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες, μετά τη νέα εκκαθάριση των φόρων, οι οφειλές των φορολογουμένων σε φόρους υπολείπονται κατά πολύ των ποσών προς συμψηφισμό, βάσει της τρέχουσας περιουσιακής τους κατάστασης, και εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. ατομικά φύλλα έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα και πιθανόν να απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα γι’ αυτό ή αυτό να μην καταστεί στο μέλλον δυνατό, εάν έχει μεταβληθεί ουσιωδώς η περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων.

Για τα έτη 2012 και 2013 και εφεξής λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης, όπως είχαν αναπροσαρμοσθεί κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 41 και 41 Α του Ν. 1249/1982 και ίσχυαν κατά την 31.12.2008, καθώς και οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης όπως αναπροσαρμόστηκαν μετά την 31.12.2008 σε εκτέλεση ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακύρωσε τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης που είχαν αναπροσαρμοστεί μέχρι 31.12.2008 από το φόρο ακίνητης περιουσίας και τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων.

Αν έχει βεβαιωθεί φόρος με βάση τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, διενεργείται νέος προσδιορισμός του φόρου από τη φορολογική διοίκηση και, σε περίπτωση θεμελίωσης σχετικής αξίωσης, ο φόρος συμψηφίζεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους 2025, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.

Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για ακίνητα περιοχών που εντάχθηκαν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού για πρώτη φορά μετά την 31.12.2008.

Τα συχνότερα λάθη που γίνονται στον ΕΝΦΙΑ

Μη αναγραφή ορόφου: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο όροφο, επομένως υπάρχει προσαύξηση.

Βοηθητικοί χώροι: Όταν συμπεριλαμβάνονται μαζί με τους κύριους χώρους (δηλαδή, για παράδειγμα, ένα σπίτι 80 τμ και 20 τμ αποθήκη δηλωθούν σαν 100 τμ κατοικίας) χάνετε την έκπτωση.

Ημιτελή κενά κτίσματα: Η μη δήλωσή τους οδηγεί σε απώλεια έκπτωσης 60%.

Ηλικία: Στον σχετικό κωδικό πρέπει να αναγραφεί το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και όχι το έτος περάτωσής του.

Συνιδιοκτησία: Για μη αναγραφή ποσοστού συνιδιοκτησίας ή αναγραφή λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, το σύστημα της ΑΑΔΕ υπολογίζει τον φόρο θεωρώντας ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 100%, ότι δηλαδή ολόκληρο το ακίνητο ανήκει στον φορολογούμενο.

Επιπλέον

Επαγγελματικοί χώροι: Η δήλωση χώρων ως επαγγελματικών που στην οριζόντια ιδιοκτησία εμφανίζονται ως αποθήκη είναι ένα από τα συχνά λάθη που συμβαίνουν όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο ως επαγγελματικός χώρος. Υπογραμμίζεται πως οι αποθήκες έχουν σημαντικά μειωμένο ΕΝΦΙΑ.

Εμπράγματα δικαιώματα: Ο ΕΝΦΙΑ μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος των δικαιωμάτων επί των ακινήτων, αν δηλαδή έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία.

Αγροτεμάχια εκτός σχεδίου: Υπάρχει περίπτωση να έχετε χρεωθεί με μεγαλύτερο φόρο γιατί έχετε δηλώσει μόνο την ονομασία της θέσης και τον νομό και δεν έχετε δηλώσει το Δήμο ή την Δημοτική Ενότητα που βρίσκεται το ακίνητο.

Αγροτεμάχια με κτίσμα: Σε περίπτωση κατοικίας που βρίσκεται εντός του αγροτεμάχιου ο φόρος πενταπλασιάζεται εκτός αν το κτίσμα είναι γεωργικό.

Απόσταση από τη θάλασσα: Προσαυξάνεται το οφειλόμενο ποσό του φόρου για λανθασμένη αναγραφή απόστασης αγροτεμαχίου από τη θάλασσα για μικρότερη των 700 μέτρων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ