Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά: Βρες ΕΔΩ όλα τα δικαιολογητικά που ψάχνεις για - Μεταβίβαση αυτοκινήτου - Ταμείο ανεργίας - Πολιτικό γάμο - Θρησκευτικό γάμος - Φοιτητικό πάσο - ΑΜΚΑ - ΑΦΜ - Αίτηση έκδοσης πτυχίου

Δικαιολογητικά: Βρες ΕΔΩ όλα τα δικαιολογητικά που ψάχνεις για

- Ιθαγένεια - Έκδοση ταυτότητας - Έκδοση διαβατηρίου - ΟΑΕΔ - Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού - Κλειδάριθμο - Δίπλωμα οδήγησης - Επίδομα ανεργίας Για παράδειγμα: Δικαιολογητικά για άνοιγμα λογαριασμού Για το άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση των εγγράφων που πιστοποιούν τα στοιχεία ταυτότητας και εισοδήματος του ενδιαφερόμενου. Για Έλληνες πολίτες (ένα από τα ακόλουθα έγγραφα):
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διαβατήριο (ή ισότιμο έγγραφο) σε ισχύ
 • Δελτίο ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
Για πολίτες Ε.Ε.:
 • Διαβατήριο σε ισχύ
Για αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών  (ένα από τα ακόλουθα έγγραφα):
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Ισχύουσα άδεια παραμονής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
 • Βίζα εισόδου ή σφραγίδα εισόδου
 • Ειδική άδεια παραμονής
Πιστοποίηση Διεύθυνση Κατοικίας και Τηλεφώνου  (ένα από τα ακόλουθα έγγραφα):
 • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας ή εταιρείας κινητής τηλεφωνίας
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)
Φορολογικά Στοιχεία και Εισοδήματα:
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα)
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου (για νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες)
 • Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (εφόσον δεν υπάρχει ένα από τα δύο ανωτέρω έγγραφα)
Επαγγελματικά Στοιχεία: Προσκομίζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα έγγραφα :
 • Βεβαίωση του εργοδότη
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 • Επαγγελματική ταυτότητα
 • Παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Κάρτα Ανεργίας
 • Ισχύουσα άδεια παραμονής αλλοδαπού
Η λίστα με τα ζητήματα που χρειάζονται δικαιολογητικά μεγαλώνει συνεχώς. Μέσω του newsme.gr μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά για οποιοδήποτε ζήτημα.
Page 1 of 14 1 2 14