Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΟικονομίαΔιακοπές ρεύματος: Πώς θα πάρετε αποζημίωση έως 400 ευρώ - Δικαιούχοι

Διακοπές ρεύματος: Πώς θα πάρετε αποζημίωση έως 400 ευρώ – Δικαιούχοι

Διακοπές ρεύματος: Η πρόσφατη κακοκαιρία έφερε πολλά προβλήματα με το ρεύμα και αρκετοί είναι εκεί που δικαιούνται αποζημίωση. Δείτε αναλυτικά…

Η κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ» που σάρωσε την Αττική το διήμερο 24-25 Ιανουαρίου 2022, δημιούργησε πολλά προβλήματα, εκτός από τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, στην ηλεκτροδότηση πολλών περιοχών του Νομού.

O νόμος που διέπει τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το ΕΚΚΕ, δηλ. του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι ο Ν. 4001/2011.

Με βάση το νόμο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση, υπό οικονομικούς όρους του ΕΔΔΗΕ ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του.

Καθώς και η μακροπρόθεσμη ικανότητα του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα σχεδίασης, ανάπτυξης, ενίσχυσης, συντήρησης και καθημερινής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του αναγκαίου εξοπλισμού για την άρτια και αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία του Δικτύου.

Μεριμνά επίσης ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και να διατίθενται όλοι οι αναγκαίοι πόροι για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους χρήστες των συστημάτων και του δικτύου.

Παράλληλα ισχύει και εφαρμόζεται ο Κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) (Αριθμ. απόφ. ΡΑΕ 395/2016- ΦΕΚ Β΄ 78/20.01.2017), όπου προβλέπεται η υποχρέωση πρόσβασης στο δίκτυο για τους χρήστες-καταναλωτές.

Διακοπές ρεύματος: 1.Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για τις συσκευές στις οποίες προκλήθηκε βλάβη λόγω των διακοπών ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ.

Μέσω της πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία θα μπορέσουν να αποζημιωθούν οι καταναλωτές που «έχασαν» ηλεκτρικές συσκευές του νοικοκυριού τους από τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος που έφερε η κακοκαιρία ΕΛΠΙΣ.

Για βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές , που θεωρείτε ότι οφείλονται σε προβλήματα του δικτύου, που ο ΔΕΔΔΗΕ όφειλε να έχει αντιμετωπίσει μπορείτε, εντός το πολύ τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από το συμβάν, να υποβάλλετε αίτηση αποζημίωσης στο τοπικό γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο εξυπηρετείται το ακίνητό.

Διακοπές ρεύματος: Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι:

• εφόσον διαπιστωθεί ευθύνη υπαλλήλων ή υπηρεσιών από σχετικές πράξεις ή παραλείψεις τους, αποζημιώνουν με χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου κρίνεται κατά περίπτωση και αναλόγως της ζημίας.

• ειδικότερα, εφόσον η βλάβη των συσκευών σας οφείλεται σε τυχαία βλάβη του ουδετέρου αγωγού του δικτύου χαμηλής τάσης σας χορηγούμε, αναλόγως της ζημίας σας, χρηματικό ποσό έως 300 € ή έως 400 € για μονοφασική ή τριφασική παροχή αντίστοιχα.

Διακοπές ρεύματος: Για την καταβολή της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού θα πρέπει:

• να υποβάλετε έγκαιρα την παραπάνω αίτηση αποζημίωσης.

• να θέσετε στη διάθεσή της ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον σας ζητηθεί, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη, για έλεγχο πριν από την επισκευή τους.

• να θέσετε στη διάθεσή της ΔΕΔΔΗΕ , όταν σας ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου τεκμηρίωσης της βλάβης και του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης των συσκευών με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών (τιμολόγια κ.λπ.).

• να υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωσης αποδοχής της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού που σας χορηγούμε

Διακοπές ρεύματος: Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ:

• αποφασίζει επί των αιτήσεων αποζημίωσης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς σας για την υποβολή στοιχείων που σας ζητούνται.

• σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής σας, σας καταβάλλει χρηματικό ποσό, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.

2. Περαιτέρω, αν οι πολυήμερες διακοπές ρεύματος οφείλονταν σε υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, υπάρχει ευθύνη από αδικοπραξία, με βάση το άρθρ. 914 του Αστικού Κώδικα, οπότε μπορεί να αποζημιωθεί η ηθική βλάβη των χρηστών του δικτύου. Στην περίπτωση δε που από τις διακοπές της ηλεκτροδότησης υπήρξε κίνδυνος για την υγεία των ενοίκων, το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης αυξάνεται. Τα χαμηλά ποσά που, κατά τεκμήριο, επιδικάζουν τα ελληνικά δικαστήρια, στην περίπτωση που η διαφορά οδηγηθεί σε αυτά, δυστυχώς δεν οδηγούν στην πλήρη αποκατάσταση της ηθικής βλάβης των παθόντων.

Λογαριασμοί ρεύματος: Το μεγάλο σοκ – Πόσα θα πληρώσουμε

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να βρίσκονται στα ύψη, επηρεάζοντας αρνητικά τις οικονομίες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Αντιμέτωπα με το σοκ στους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά και φυσικού αερίου, είναι τα νοικοκυριά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Ήδη εκατομμύρια νοικοκυριά ανά την Ευρώπη έχουν ήδη έρθει αντιμέτωπα με λογαριασμούς ρεύματος που κινούνται σε επίπεδα ακόμη και τριπλάσια σε σχέση με τα περσινά. Θα πρέπει μάλλον να προετοιμαστούν για ακόμη μεγαλύτερο σοκ, όπως προειδοποιεί σε ανάλυσή του το Reuters.

To 2020 τα νοικοκυριά της Ευρωζώνης ξόδεψαν κατά μέσο όρο 1.200 ευρώ σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Το ποσό αυτό θα εκτιναχθεί φέτος. Το ποσό αυτό αναμένεται να διογκωθεί στα 1.850 ευρώ φέτος, σύμφωνα με αναλυτές της BofA, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις ανεβάζουν τις τιμές του φυσικού αερίου.

Δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά που αισθάνονται τον πόνο. Οι βιομηχανίες βλέπουν το κόστος να εκτινάσσεται στα ύψη, ενώ δεκάδες επιχειρήσεις ηλεκτρικού ρεύματος έχουν οδηγηθεί στη χρεοκοπία. Μόνο στη Γερμανία σε 39 εταιρείες μπήκε λουκέτο ή ανεστάλησαν προσωρινά οι υπηρεσίες τον τελευταίο χρόνο. Οι επιπτώσεις όμως είναι ευρύτερες για την οικονομία, αφού πλήττεται δριμύτατα και η κατανάλωση.

Η ενέργεια συνήθως καλύπτει λίγο πάνω από το 6% της ιδιωτικής κατανάλωσης στην Ευρωζώνη, αλλά το μεριδιό της θα μπορούσε να φτάσει στο 8% με 10% φέτος, υπολογίζει η ING, προειδοποιώντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε κάμψη άλλου είδους δαπάνες.

Στην Ιταλία για παράδειγμα η Nomisma Energia υπολογίζει ότι η τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος θα ροκανίσουν 2,9% από την κατανάλωση των νοικοκυριών και 1,1% από το ΑΕΠ φέτος, εάν παραμείνουν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα. Η εικόνα είναι ακόμη πιο ζοφερή στην Ισπανία, όπου οικονομολόγοι της BBVA «βλέπουν» πλήγμα 1,4% στο εφετινό ΑΕΠ.

Λογαριασμοί ρεύματος: Το παράδειγμα του Γερμανού…

Όταν ο Christian Hurtz άνοιξε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος λίγο πριν την Πρωτοχρονιά, του έπεσε σαγόνι… Είχε υπερτριπλασιαστεί από την τιμή που συνήθως πλήρωνε. Ο 41χρονος προγραμματιστής λογισμικού από την Κολωνία της Γερμανίας είναι ένας από τους εκατομμύρια Ευρωπαίους που είδαν το ενεργειακό κόστος τους να αυξάνεται.

«Στην αρχή νόμιζα ότι αυτό ήταν το ποσό για τρεις μήνες», είπε ο Hurtz. «Όταν συνειδητοποίησα ότι το ήθελαν κάθε μήνα, μου έπεσε το σαγόνι. Μου χάλασε λίγο τις διακοπές των Χριστουγέννων», είπε στο Reuters.

Λογαριασμοί ρεύματος: Το παράδειγμα στην Ελλάδα

Ζαλάδα ήρθε σε έναν ιδιοκτήτη βιοτεχνίας ξηρών καρπών μόλις αντίκρισε το ποσό χρέωσης στον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ. Ο κ. Μπαλαμούτσος καλείται να πληρώσει το ποσό των 7.289 ευρώ, όταν πέρυσι για το ίδιο διάστημα πλήρωσε 3.743 ευρώ.

Δηλαδή η αύξηση αγγίζει τα 3.546 ευρώ. Η συγκεκριμένη σχεδόν διπλάσια τιμή ήρθε παρόλο που η επιχείρηση είχε ελαφρώς μικρότερη κατανάλωσή ρεύματος. Στην τελική τιμή μάλιστα περιλαμβάνεται μάλιστα και η κρατική έκπτωση, η οποία φτάνει στα 650 ευρώ.

Στη συνέχεια ο επιχειρηματίας έδειξε τους λογαριασμούς φυσικού αερίου του Ιανουαρίου του 2021 και τον αντίστοιχο φετινό. Πέρυσι κλήθηκε να πληρώσει συνολικά 997 ευρώ και φέτος το ποσό έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 500 ευρώ και φτάνει στα 1.471 ευρώ. Αυτό είναι το τελικό ποσό παρόλο που στον λογαριασμό αναγράφεται ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου φέτος ήταν σχεδόν η μισή συγκριτικά με πέρυσι.

Νέοι δικαιούχοι επιδότησης

Με άρθρο τροπολογίας προβλέπεται η διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, εφεξής περιλαμβάνονται όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης – συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών αγροτικής χρήσης για τους οποίους περιορίζεται η κατανάλωση από την 1.8.2021 εως και 31.12.2021 καθώς και όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης φυσικού αερίου για παραγωγή θερμικής ενέργειας

Υπενθυμίζεται οτι σύμφωνα με την ΚΥΑ που είχε δημοσιευτεί δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι παροχές των οποίων συνδέονται στη χαμηλή τάση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ).

Η επιδότηση υπολογίζεται, για κάθε δικαιούχο, ως το γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε μήνα επί του ποσού της μοναδιαίας επιδότησης του μήνα και εφαρμόζεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός πέντε ημερών από την έναρξη ισχύος του μέτρου και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του.

Στους λογαριασμούς ενσωματώνεται και η επιδότηση, που αφορά στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει υπολογιστεί στους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη.

Λογαριασμοί ρεύματος: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η επιδότηση για τα νοικοκυριά ορίζεται ως εξής:

Για κατανάλωση έως 150 κιλοβατώρες, επιδοτείται το 80% με 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για κατανάλωση από 151-300 κιλοβατώρες επιδοτείται το 60% με 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Έτσι η μέση μηνιαία ενίσχυση αντιστοιχεί σε 42 ευρώ για τις πρώτες 300KWh.

Το μέτρο αφορά σε 4.200.000 παροχές και ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου αγγίζει τα 157 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τα νοικοκυριά με κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ) η επιδότηση θα ανέλθει στα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή απορροφάται το 90% της αύξησης και η μέση μηνιαία ενίσχυση αντιστοιχεί σε 54 ευρώ για τις πρώτες 300KWh.

Επιδότηση σε μη Οικιακά Τιμολόγια

Θα επιδοτηθούν οριζόντια όλα τα μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κ.λπ.), ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέδου τάσης (Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση).

Η επιδότηση θα ανέλθει στο 50% του αυξημένου κόστους και αφορά όλη την μηνιαία κατανάλωση. Η μοναδιαία τιμή της επιδότησης ορίζεται σε 65€/MWh.

Το σύνολο του μέτρου επιδότησης των επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο εκτιμάται σε 133 εκατ. ευρώ.

Από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 ισχύει και η αναστολή της πληρωμής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τη στήριξη των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες στη Μέση Τάση.

Από τον Φεβρουάριο και μετά, εξετάζεται, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η επιδότηση να είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης.

Πηγή: ieidiseis.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ