Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, 2022
ΑρχικήΔικαιολογητικάΑπόφαση «βόμβα»! Καταργείται το γνήσιο της υπογραφής

Απόφαση «βόμβα»! Καταργείται το γνήσιο της υπογραφής

Γνήσιο Υπογραφής: Μια σειρά από ιδιαιτέρως σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες σε σχέση με την οργάνωση και διαμόρφωση των σχέσεων Κράτους-Πολίτη έρχεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τις αναφορές υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης ο στόχος είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδικότερα μια από τις πιο κομβικές παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η κατάργηση της βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής σε όλα τα έγγραφα τα έγγραφα που δίνονται στις Δημόσιες Αρχές. Εξαίρεση θα αποτελούν οι δηλώσεις με περιεχόμενο εξουσιοδότησης.

Στο σημείο αυτό αξίζει να ανατρέξουμε στα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα τον Σεπτέμβρη και αναφέρουν πως στην πλατφόρμα gov.gr οι πολίτες επέλεξαν σε αυξημένο βαθμό την δυνατότητα των εξουσιοδοτήσεων.

Ενώ το γνήσιο υπογραφής χτύπησε πρωτιά με 96.058 τον Σεπτέμβριο, ενώ έπεται ο Ιούλιος του 2022 με 87.555 και ο Ιούνης με 74.182 κλικ.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την κρισιμότητα των αλλαγών που θα συμβάλλουν στην πρακτικοποίηση πολλών διαδικασιών που εμπλέκουν τους πολίτες και το κράτος, μιας και οι εφαρμογές αυτές συμβάλλουν στην επίλυση σημαντικών διαφορών ανάμεσα σε κράτος και πολίτες.

Την ίδια στιγμή εκτός από αυτή την παρέμβαση εξετάζονται να εισαχθούν εκτός από το γνήσιο της υπογραφής και νέες ειδικές μορφές εξυπηρέτησης του πολίτη, όπως η διοικητική βοήθεια, η διοικητική βοήθεια κατ’ οίκον για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, καθώς και η δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Ελληνικού Δημοσίου και Κινητές Μονάδες Έκτακτης Διοικητικής Υποστήριξης.

Ειδικότερα, στόχος του Μάκη Βορίδη και του Κυριάκου Πιερρακάκη μέσω αυτών των νομοθετικών πρωτοβουλιών, είναι να υπάρξει μια νέα οργάνωση και ένας ουσιαστικός εκσυγχρονισμός αρχών και διαδικασιών ανάμεσα στην αλληλεπίδραση του πολίτη και της δημόσιας διοίκησης. Ιδιαιτέρως μπροστά στις νέες συνθήκες και ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας, αλλά και σε σχέση με τις ανάγκες τόσο των πολιτών όσο και του κράτους.

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση

-Τη δημιουργία σταθερού συστήματος διακυβέρνησης των διοικητικών διαδικασιών για τη διαρκή αξιολόγηση και απλούστευσή τους, ώστε να βελτιώνονται συνεχώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.

-Την αποσαφήνιση εννοιών της εσωτερικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, ώστε να δημιουργείται ασφάλεια δικαίου τόσο για τους πολίτες όσο και για τους δημοσίους υπαλλήλους ως προς τις διοικητικές διαδικασίες.

Στις βασικές καινοτομίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

-Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής ώστε να περιλαμβάνει Ανεξάρτητες Αρχές, ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, αλλά και τις διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές.

-Ενιαία ρύθμιση για τις μεθόδους ταυτοποίησης των συναλλασσόμενων φυσικών προσώπων (Ελλήνων, Ευρωπαίων και υπηκόων τρίτων χωρών) με τη Δημόσια Διοίκηση και εισαγωγή της αρχής «μόνον άπαξ» στην προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων φυσικών και νομικών προσώπων.

-Ενίσχυση και διεύρυνση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών και στοιχείων: Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση και με ηλεκτρονικό τρόπο. Κατάργηση έκδοσης πιστοποιητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα για τον πολίτη. Σύσταση Μητρώου Δικαιολογητικών που υποστηρίζει τη διαρκή επικαιροποίηση. Κατάργηση δικαιολογητικών.

-Κατάργηση της υποχρέωσης της βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής σε όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται στις Δημόσιες Αρχές, πλην των δηλώσεων με περιεχόμενο εξουσιοδότησης.

-Εισαγωγή νέων ειδικών μορφών εξυπηρέτησης του πολίτη: Διοικητική βοήθεια. Διοικητική βοήθεια κατ’ οίκον για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ενιαίο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Ελληνικού Δημοσίου. Κινητές Μονάδες Έκτακτης Διοικητικής Υποστήριξης.

-Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διακυβέρνησης των διοικητικών διαδικασιών βασισμένου σε τρεις πυλώνες: Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ, Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας – Μετρήσεις Διοικητικών Βαρών.

Το νομοσχέδιο και τα χαρακτηριστικά του

«Αρχιτέκτονας» και συντονιστής του νομοσχεδίου είναι ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ο οποίος συνεργάστηκε με τη γενική γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη για τα θέματα αρμοδιότητάς της που συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει οριζόντια το σύνολο του Δημοσίου, και μάλιστα για πρώτη φορά διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής, εντάσσοντας τόσο τις ανεξάρτητες Αρχές και τις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου όσο και τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές για το κομμάτι των διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», το σχέδιο νόμου πρόκειται να συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, προκειμένου το αμέσως επόμενο διάστημα να ξεκινήσει η διαβούλευση διάρκειας περίπου ενός μήνα με τους μεγάλους φορείς του Δημοσίου αλλά και τη Δικαιοσύνη.

Οι καινοτομίες του σχεδίου

Με το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζεται ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι σχέσεις του κράτους με τον πολίτη, ενώ θεσπίζονται μόνιμοι και έξυπνοι μηχανισμοί, μέσω των οποίων θα επιτευχθούν η διαρκής αξιολόγηση των διοικητικών διαδικασιών και η βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Στις καινοτομίες του σχεδίου συγκαταλέγεται και η ρύθμιση που αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες που πλέον θα μπορούν να αναζητούν αυτεπάγγελτα από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για να γίνει διεκπεραίωση μιας υπόθεσης. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό θα τηρείται ειδικό Μητρώο Δικαιολογητικών, στο οποίο θα ενταχθούν όλα τα δικαιολογητικά, βλέποντας ποια είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες και ποια όχι. Καθορίζονται, δε, και συγκεκριμένες προθεσμίες, μέσα στις οποίες οι υπηρεσίες οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και συστήνεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης της χώρας Ειδική Επιτροπή Σχέσεων Κράτους – Πολίτη που θα εξετάζει αιτήματα αποζημίωσής τους όταν οι δημόσιες υπηρεσίες δεν τηρούν τις προθεσμίες αυτές.

Μέχρι στιγμής 40 ρυθμίσεις που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση – είτε ολόκληρα νομοσχέδια είτε ρυθμίσεις σε νομοσχέδια – καταργούνται. Μία από αυτές είναι και η διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής σε κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις και έντυπα προς τις δημόσιες υπηρεσίες. Το γνήσιο της υπογραφής διατηρείται μόνο σε δηλώσεις με περιεχόμενο εξουσιοδότησης. Στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τονίζουν στα «ΝΕΑ» πως η βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής ήταν σημαντική επιβάρυνση για τα ΚΕΠ, από τη στιγμή, μάλιστα, που τα αστυνομικά τμήματα σταμάτησαν την αντίστοιχη διαδικασία.

Την ίδια στιγμή, υπό επεξεργασία, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, βρίσκεται πρόταση εξορθολογισμού και ενοποίησης όλων των πιστοποιητικών σε ένα ενιαίο για ζητήματα αστικής κατάστασης, όπως είναι αυτά της γέννησης, της οικογενειακής κατάστασης, της ιθαγένειας, ενώ υπάρχουν σκέψεις να συμπεριληφθούν και οι ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Τι θα αλλάξει με τα ΚΕΠ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το νομοσχέδιο στη μετατροπή των ΚΕΠ σε πραγματικές υπηρεσίες μιας στάσης του ελληνικού Δημοσίου, στις οποίες οι διοικητικές διαδικασίες θα ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο σημείο με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Παράλληλα, θα θεσπιστεί ένας μηχανισμός, με στόχο τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που εντάσσονται στα ΚΕΠ ή που θα πρέπει να βγουν από αυτά.

Στη λειτουργία ενός Ενιαίου Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης της Δημόσιας Διοίκησης προσανατολίζεται το σχέδιο νόμου, στο οποίο θα ενοποιούνται τα διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα του Δημοσίου. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις κοινωνικές ομάδες – ΑμεΑ, χρόνια πάσχοντες, ηλικιωμένοι, άτομα με προσωρινά προβλήματα υγείας και κάτοικοι δυσπρόσιτων περιοχών – με αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στις δημόσιες υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα παρέχεται διοικητική βοήθεια κατ’ οίκον, εφόσον ζητηθεί, που μπορεί να περιλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή αίτησης σε δημόσια υπηρεσία καθώς και τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ