Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΟικονομίαΑλλαγές με τα ανείσπρακτα ενοίκια! Πως να μην φορολογηθείτε

Αλλαγές με τα ανείσπρακτα ενοίκια! Πως να μην φορολογηθείτε

Ανείσπρακτα ενοίκια: Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων να φορολογηθούν για χρήματα που δεν πήραν.

Ειδικότερα, να πέσουν στην παγίδα της ΑΑΔΕ κινδυνεύουν τη φετινή χρονιά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν εισέπραξαν ενοίκια για τα ακίνητα που ενοικιάζουν, καθώς άλλαξε σιωπηρά, το καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο.

Ενώ μέχρι και πέρυσι, αρκούσε απλά η κοινοποίηση εξώδικης καταγγελίας της μίσθωσης, από φέτος, όσοι μείνουν σε αυτή, τότε θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος για ενοίκια που δεν εισέπραξαν.

Δείτε αναλυτικά…

Ανείσπρακτα ενοίκια: Όλα όσα ισχύουν

Μέσα στην πανδημία που υπολειτουργούσαν τα δικαστήρια, η ΑΑΔΕ διευκόλυνε τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πρόβλημα με την καταβολή του ενοικίου από τους ενοικιαστές τους, προβλέποντας ότι, για να μην φορολογηθούν αρκούσε η κοινοποίηση εξώδικης καταγγελίας της μίσθωσης.

Όμως, η εν λόγω διάταξη ίσχυσε μόνο για το φορολογικό έτος 2020 ενώ για το φορολογικό έτος 2021, καταργήθηκε σιωπηρά.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως προκύπτει από τα «ψιλά γράμματα» του Οδηγού της ΑΑΔΕ, για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2, τα ποσά των οφειλόμενων ενοικίων τα οποία δεν κατάφερε να εισπράξει εντός του 2021 φορολογούμενος – ιδιοκτήτης εκμισθούμενων ακινήτων δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά του και δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο εισοδήματος, εφόσον:

Μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και έχει προσκομιστεί πριν από την υποβολή της δήλωσης το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη ΔΟΥ.

Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, πριν από την υποβολή ή της δήλωσης, να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή ασκηθεισών αγωγών που κατά περίπτωση υπάρχουν. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή.

Δηλωθούν ξεχωριστά στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα.

Ανείσπρακτα ενοίκια: Έτσι πρέπει να τα δηλώσετε

Ειδικότερα, στον Οδηγό της ΑΑΔΕ, στην ερώτηση 4, που αφορά στο «Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;» η ΑΑΔΕ απαντά:

«Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα δικαιολογητικά που Α ορίζονται στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/2016, ΠΟΛ.1102/2016 και επιπλέον, λόγω των ειδικών συνθηκών του covid-19, αντίγραφο εξωδίκου βάσει της παρ. 11 άρθρου 5 της Α.1118/2021 καθώς και το αποδεικτικό επίδοσης του. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ., θα υποβάλετε το Ε2 συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2021».

Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς με τους ακόλουθους συντελεστές:

15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος.

35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.

45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Δεν παραγράφει η ΑΑΔΕ τα πρόστιμα των συνταξιούχων

Πρόβλημα μη εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων, από την πλευρά της ΑΑΔΕ, αντιμετωπίζουν 95.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, παρά το γεγονός ότι οι υποθέσεις τους έχουν παραγραφεί.

Πρόκειται για πρόστιμα που αφορούν την καταβολή συντάξεων της περιόδου 2009-2014, οι οποίες δόθηκαν με καθυστέρηση λόγω του γνωστού προβλήματος ολοκλήρωσης συνταξιοδοτικών υποθέσεων, που υπάρχει ακόμα και σήμερα. Τα αναδρομικά που έλαβαν οι συνταξιούχοι, μετά την πολύμηνη ή ακόμα και πολύχρονη αναμονή τους, η ΑΑΔΕ έκρινε ότι πρέπει να τα φορολογήσει εκ νέου.

Η σχετικές αποφάσεις, με τα ανάλογα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, επιδόθηκαν στους χιλιάδες συνταξιούχους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2020. Αρκετοί εξ αυτών, αν και προσέφυγαν στα αρμόδια δικαστήρια για να δικαιωθούν, ξεκίνησαν την καταβολή των δόσεων που είχαν προκύψει.

Μόλις το καλοκαίρι του 2021, με τρεις ξεχωριστές αποφάσεις, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αποφάνθηκε ότι τα πρόστιμα αυτά δεν έπρεπε να επιβληθούν, καθώς είχε παρέλθει η απαραίτητη πενταετία, άρα έπρεπε να παραγραφούν.

Η ΑΑΔΕ δεν προχώρησε σε απευθείας διαγραφή των προστίμων. Έτσι, οι άμεσα θιγόμενοι έπειτα από πρωτοβουλία του Ενιαίου Δικτύου των Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) ξεκίνησαν να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές στις κατά τόπους εφορίες, ζητώντας να γίνει άμεσα η εφαρμογή των σχετικών δικαστικών αποφάσεων και να διαγραφούν τα πρόστιμά τους. Ακόμα περισσότερο, για όσους είχαν πληρώσει ένα μέρος ή το σύνολο της οφειλής, ζητήθηκε να επιστραφούν τα ποσά που είχαν καταβληθεί.

Έως και πριν από δύο περίπου μήνες οι κατά τόπους εφορίες που δέχονταν τέτοιες προσφυγές τις έκαναν αποδεκτές. Έτσι, διαγράφηκαν πρόστιμα σε 1.470 ξεχωριστές περιπτώσεις συνταξιούχων. Στη συνέχεια, όμως, άρχισαν να εκδίδονται απορριπτέες αποφάσεις. Πρέπει να επισημανθεί ότι το συνολικό έσοδο που προσδοκούσε η ΑΑΔΕ από την καταβολή αυτών των προστίμων είχε υπολογιστεί στα 85 εκατ. ευρώ.

Έτσι, οι συνταξιούχοι που δεν πρόλαβαν να ρυθμιστεί η υπόθεσή τους πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, μέχρι την εξόφλησή τους. Παράλληλα, αν το επιθυμούν και έχουν την οικονομική δυνατότητα, μπορούν πάλι να απευθυνθούν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια διεκδικώντας εκ νέου θετική απόφαση, που θα πιέσει την ΑΑΔΕ να την εφαρμόσει. Πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει 3 έως 5 έτη, ενώ έχει και πρόσθετη επιβάρυνση για τους συνταξιούχους λόγω των δικαστικών εξόδων. Και όλα αυτά ενώ υπάρχουν ήδη δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ